Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy

Rekordowe roczne tempa produkcji i sprzedaży w kwietniu to efekt niskiej bazy.

Prognozy i analizy | Pomimo silnego odbicia w ujęciu r/r od marca realny poziom sprzedaży, po uwzględnieniu czynników sezonowych, znowu pozostaje poniżej tego sprzed pandemii. W kwietniu sprzedaż spadła o 6,8%m/m. Różnica do poziomu sprzedaży sprzed pandemii pogłębiła się do 8,2% z 1,5%. W ujęciu m/m przemysł spadł po raz pierwszy od kwietnia 2020, po oczyszczeniu z sezonowości o 0,4% wobec 2,3% wzrostu w marcu.