Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik

Tygodnik ING: Umocnienie złotego dzięki spadkowi ryzyka związanego z kredytami CHF. Dalsze wzrosty rentowności.

Tygodnik | Poza słabszym dolarem, krajowej walucie pomógł spadek ryzyka związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi. Sąd Najwyższy w pierwszym z orzeczeń zaprezentował wyważone stanowisko, co zmniejszyło szanse na szybkie i masowe ugody banków z klientami i konwersję kredytów na PLN. Drugie z orzeczeń SN odłożył i oczekuje na opinie m.in. z NBP i KNF.

Tygodnik ING: Stopy w Polsce stabilne pomimo podwyższonej inflacji. Trzecia fala Covid-19 wciąż straszy.

Tygodnik | Nie podzielamy optymizmu RPP i prezesa A.Glapińskiego co do przejściowego charakteru wzrostu cen w Polsce. Już od jakiegoś czasu wskazywaliśmy na ryzyko wyższych cen. Obok czynników jednorazowych, sprzyja temu proinflacyjna struktura wzrostu i spadający od lat udział w PKB inwestycji prywatnych. RPP będzie to jednak tolerować skupiając się na wspieraniu PKB.