Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dziś dane z rynku pracy w USA. BoE podnosi stopy o 50pb, a w Czechach i na Węgrzech stopy bez zmian.

Wiadomości zagraniczne

USA: Niedostateczna podaż pracy hamuje wzrost zatrudnienia.

 • Dziś poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy za lipiec. Choć dane o niezapełnionych wakatach ostatnio wyraźnie się pogorszyły, to nadal na bezrobotnego w USA przypadają niemal 2 oferty pracy. Gospodarka USA boryka się z problemem niedostatecznej podaży / niedopasowania siły roboczej do potrzeb. Uważamy, że w lipcu zatrudnienie poza rolnictwem w USA zwiększyło się o 220tys. etatów, mniej niż przed miesiącem (372tys.) i niż konsensus (250tys.). Niedobory pracowników będą jednak utrzymywać relatywnie wysoką jak na USA presję płacową (~5%r/r). Stopa bezrobocia powinna przy tym pozostać na poziomie 3,6% (zgodnie z oczekiwaniami).
 • W połączeniu z lepszymi od oczekiwań danymi o koniunkturze (na plus zaskoczyły zarówno ISM w przemyśle i usługach), kondycja rynku pracy w USA powinna pozostać na tyle dobra, aby Fed mógł kontynuować swój cykl podwyżek stóp także we wrześniu. Naszym zdaniem podniesie stopy o kolejne 50pb, na więcej raczej nie pozwolą obawy przed spowolnieniem w 2poł22.

Wielka Brytania: Bank Anglii podniósł stopy procentowe o 50pb.

 • Zgodnie z oczekiwaniami na wczorajszym posiedzeniu Bank Anglii podniósł stopy procentowe o 50pb do poziomu 1,75%. Pomimo słabnącego tempa wzrostu gospodarczego i pesymistycznych prognoz, przewidujących recesję trwającą pięć kwartałów od końca 2022, BoE obawia się mocniej wysokiej inflacji. Bank Anglii oczekuje, że w okresie od 3kw22 do początku 2024 gospodarka skurczy się łącznie o ponad 2%, jednak presja inflacyjna wynikająca z braku pracowników i problemów z zaopatrzeniem (m.in. energia) jest czynnikiem decydującym o podwyżkach stóp procentowych.
 • Cykl zacieśniania polityki pieniężnej najpewniej będzie kontynuowany i podwyżka stóp o 50pb we wrześniu wydaje się prawdopodobna. Decydujące są tu podażowe czynniki gospodarki wpływające na poziom inflacji.

Strefa euro: Wzrost oczekiwań inflacyjnych w nowym badaniu EBC.

 • Europejski Bank Centralny rozpoczął w publikację comiesięcznych badań oczekiwań konsumentów. Wcześniej pojawiały się one np. w prezentacjach członków Rady Prezesów. Z badania wynika, że długoterminowe (horyzont 3-letni) oczekiwania inflacyjne w strefie euro w czerwcu ponownie wzrosły - do 2,8% z 2,5%. Konsumenci w eurolandzie spodziewają się za rok inflacji na poziomie 5%r/r. Odkotwiczanie się oczekiwań inflacyjnych jest dużym problemem dla EBC, gdyż rodzi ryzyko trwałego wzrostu inflacji. Ten argument pojawiał się już w wypowiedziach przedstawicieli banku na krótko przed pierwszą podwyżką stóp. Naszym zdaniem wzrost oczekiwań inflacyjnych to kluczowy argument za kolejną podwyżką stóp EBC o 50pb na kolejnym posiedzeniu we wrześniu.

Czechy: Stopy procentowe bez zmian.

 • Po raz pierwszy od połowy 2021 czeski bank centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian (główna nadal 7,00%). Gołębi zwrot zbiegł się ze zmianą prezesa i części rady decydującej o poziomie stóp procentowych. Decyzję o pozostawieniu stóp bez zmian poparło 5 członków, podczas gdy 2 opowiadało się za podwyżką o 100pb. Bank przedstawił także najnowszą projekcję makroekonomiczną. Prognozy inflacji zostały wyraźnie podniesione w górę. Inflacja ma osiągnąć szczyt we wrześniu na poziomie 20,4%r/r, a średnioroczna inflacja w 2023 jest obecnie oczekiwana na poziomie 9,5%, wobec prognozowanych wcześniej 4,1%.

Węgry: Tygodniowa stopa depozytowa bez zmian.

 • Narodowy Bank Węgier utrzymał tygodniową stopę depozytową bez zmian. Stopa depozytowa wynosi obecnie 10,75% (najwyższa w Europe) i jest obecnie dostosowywana do stopy referencyjnej.

Włochy: Kolejny pakiet pomocy dla firm i obywateli w związku z inflacją.

 • Ustępujący rząd M. Draghiego przyjął wczoraj kolejny pakiet pomocy dla obywateli i przedsiębiorstw o wartości €17md. Obejmuje on m.in. przedłużenie do 20 września obniżki akcyzy na paliwa o €0,25, rewaloryzację emerytur oraz wsparcie dla rolników ponoszących straty z powodu suszy. Jest to kolejna transza wsparcia fiskalnego, dołączająca do wcześniej przyjętych €35mld.

Wiadomości krajowe

Kotecki z RPP za podwyżką stóp o 100pb w maju, ale przeciwko podwyżce o 75pb.

 • Kotecki jako jedyny członek Rady Polityki Pieniężnej poparł w maju wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 100pb – poinformował NBP. Wcześniej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podano, że L. Kotecki i P. Litwiniuk byli przeciwko decyzji o podwyżce stóp o 75pb. Kotecki i Litwiniuk głosowali także przeciw przyjęciu sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2021. L. Kotecki głosował także przeciw zatwierdzeniu sprawozdania z działalności NBP w 2021.
 • W dzisiejszym wywiadzie dla TVN 24 Kotecki uzasadniał, że jest zwolennikiem szybszego zacieśnienia polityki pieniężnej. W ocenie Koteckiego większym problemem niż podwyżki stóp NBP jest kwestia komunikacji prezesa A. Glapińskiego z rynkiem i społeczeństwem, która jego zdaniem wynika z niewłaściwej oceny sytuacji. Kotecki stwierdził, że kolejne projekcje eksperckie okazywały się zbyt optymistyczne i nie doszacowały ryzyk związanych ze wzrostem cen, co przełożyło się na to, że decyzje o podwyżkach były zbyt późne. Członek RPP uważa, że PLN jest niedowartościowany o ok. 30%.

MRiPS: W lipcu stopa bezrobocia bez zmian.

 • W lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na takim samym poziomie jak w czerwcu, czyli 4,9% - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej M. Maląg. Nasza prognoza i konsensus rynkowy zakładają spadek stopy bezrobocia w lipcu do 4,8%.

Komentarz rynkowy

 • W czwartek było widać dalszą poprawę nastrojów na rynkach, które wcześniej zepsuły napięcia między USA i Chinami po wizycie N. Pelosi (przewodnicząca Izby Reprezentantów USA) na Tajwanie. Obawy o globalną recesję i szybki koniec podwyżek stóp Fed (a potem szybie ich obniżki) odbiły się wczoraj wzrostem €/US$ ponad 1,02. Para na chwilę dotarła nawet do 1,0250. Para €/PLN zaczęła dzień sporym wzrostem z 4,70 na 4,73. Prawdopodobnie inwestorzy otwierali nowe pozycje na wzrost kursu przy okrągłym poziomie 4,70. Wraz ze wzrostem €/US$ ruch jednak szybko się cofał i obecnie €/PLN jest przy 4,71.
 • Na rynki długu, szczególnie w Europie, powróciły wczoraj spadki rentowności. Bund umocnił się o 7pb. To najprawdopodobniej efekt obaw o globalną recesję, która w Europie może być szczególnie dotkliwa przez ograniczenie lub zatrzymanie dostaw gazu z Rosji. SPW tradycyjnie cechowały się wysoką zmiennością. Krajowa 10latka zyskała około 20pb, ale jest nadal ponad 30pb nad dołkami rentowności z

Payrolls mogą zaszkodzić dolarowi, wzmocnić obligacje.

 • Sytuację na rynkach na przełomie tygodnia najprawdopodobniej zdeterminują publikowane dziś dane o sytuacji na rynku pracy w USA (payrolls). Widzimy ryzyko, że okażą się one gorsze od oczekiwań / konsensusu (np. biorąc pod uwagę wyraźne pogorszenie danych o liczbie wakatów). To sugeruje dalszy wzrost €/US$ w najbliższych dniach, być może przez większą część sierpnia. Technicznie widzimy pole do wzrostu pary do około 1,0350. Na większy ruch nie wskazują oczekiwania na podwyżki stóp Fed i EBC.
 • W 2poł22 para €/US$ prawdopodobnie utrzyma się na relatywnie niskim poziomie (może nie wrócić ponad 1,05). Głównym ryzykiem pozostaje zatrzymanie dostaw gazu z Rosji, co doprowadzi do recesji w Europie. To z kolei może dość szybko zatrzymać cykl podwyżek stóp EBC, mimo wysokiej, jak na europejskie standardy, inflacji. Uważamy natomiast, że mimo wejścia USA w techniczną recesję, Fed będzie kontynuować podwyżki stóp do ponad 3% pod koniec roku.
 • Dane z amerykańskiego rynku pracy powinny także wspierać umocnienie na bazowych rynkach długu w najbliższych dniach. Dokładają się do tego obawy o globalną recesję i szybkie obniżki stóp Fed i EBC. To z kolei sugeruje dalsze spadki rentowności po obu stronach oceanu. Powinny one sprowadzić rentowności do dołka z pierwszej połowy tygodnia.
 • W dłuższym terminie nadal spodziewamy się spłaszczenia krzywych dochodowości po obu stronach Atlantyku. O ile dłuższe papiery powinny wyceniać zbliżającą się recesję i obniżki stóp zarówno w USA, jak i strefie euro, to na krótkim końcu spodziewamy się zobaczyć efekty utrzymujących się obaw inflacyjnych. Choć cykl podwyżek stóp EBC może być stosunkowo krótki, to rynki może zaskoczyć jego tempo.

Dalsze umocnienie złotego i SPW.

 • Szanse na wyłamanie pary €/PLN poniżej 4,70 są na przełomie tygodnia duże. Czynniki wspierające złotego nie zmieniły się: spadek €/US$ wyhamował i przy wzroście kosztów finansowania pozycji przeciw PLN wymusza domykanie pozycji na wzrost €/PLN, czy US$/PLN. Mocniejszy złoty może utrzymać się przez większą część miesiąca, kiedy zmienność na rynkach jest mniejsza, a inwestorzy zamykają bardziej ryzykowne pozycje na okres wakacyjny.
 • Ryzyko dla złotego pozostaje jednak istotne. Pogorszenie bilansu handlowego i złagodzenie retoryki NBP (wsparte stabilizacją inflacji w wakacje) sugerują jednak szanse na powrót €/PLN do 4,80 na przełomie miesiąca. W dalszej części roku spodziewamy się raczej stabilizacji €/PLN w ramach szerokiego trendu bocznego. Jeżeli stopy NBP dojdą do oczekiwanego przez nas poziomu 8,5%, to zajmie to więcej czasu. RPP może też komunikować przedwczesny koniec cyklu podwyżek.
 • Na przełomie tygodnia rentowności SPW powinny dość szybko wrócić do poziomów z wtorku. Naszym zdaniem pomoże w tym sprzyjający sentyment na rynkach bazowych czy obawy o recesję (także w kraju). Zmienność prawdopodobnie pozostanie wysoka, ze względu na niską wakacyjną płynność.
 • W dłuższej perspektywie, najprawdopodobniej po wakacjach, niezmiennie widzimy przestrzeń do wzrostów rentowności POLGBs. Inflacja jest daleka od opanowania, a przed nami skok cen energii jesienią i od początku 2023 roku. Ponadto utrzymuje się presja płacowa. Dodatkowo mniej jastrzębie komunikaty ze strony NBP mogą ciążyć na notowaniach PLN. Wzrost kosztów energii rodzi ryzyko dalszego wzrostu inflacji w 4kw22 i 1kw23. Oznaczałoby to konieczność podniesienia stóp NBP do wyższych poziomów niż wycenia to obecnie rynek.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.