Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Odblokowanie eksportu ukraińskiego zboża z Odessy. Sierpniowy PMI w polskim przemyśle pikuje.

Wiadomości zagraniczne

Wojna na Ukrainie: pierwszy statek z ukraińskim zbożem wypłynął z Odessy.

 • Wczoraj władze tureckie podały, że z Odessy wypłynął pierwszy statek z ukraińskim zbożem od czasu rosyjskiej inwazji. Stało się to możliwe na mocy lipcowego porozumienia Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ. Statek ma najpierw dotrzeć do Stambuły, gdzie zostanie poddany inspekcji, a następnie ma dotrzeć do Libanu, który boryka się z kryzysem gospodarczym. Zadowolenie z odblokowania eksportu zboża wyraził m.in. ONZ i władze ukraińskie.

USA: przyzwoita koniunktura w amerykańskim przemyśle w lipcu.

 • Indeks ISM w amerykańskim przemyśle wyniósł w lipcu 52,8pkt. przy konsensusie 52pkt. oraz 53pkt. w czerwcu. Również przemysłowy PMI obniżył się w lipcu tylko nieznacznie do 52,2pkt. z 52,7pkt. w czerwcu, po wstępnym odczycie 52,3pkt. Indeksy powyżej 50pkt. wskazują na fazę ożywienia w sektorze.
 • Przyzwoita koniunktura w przemyśle może świadczyć o postępującym złagodzeniu napięć podażowych w globalnych łańcuchach dostaw. Więcej obaw wywołało ostatnio skokowe pogorszenie PMI w usługach, odczyt indeksu ISM w usługach poznamy w najbliższą środę.

USA-Chiny: podwyższone napięcie w związku z wizytą N. Pelosi na Tajwanie.

 • Prawdopodobna wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów N. Pelosi na Tajwanie wywołała podwyższone napięcie w relacjach USA-Chiny. Delegacja Pelosi ma odwiedzić kilka krajów azjatyckich, min. Singapur, Malezję, Koreę Południową i Japonię. Nawet kilkugodzinny pobyt Pelosi na Tajwanie byłby traktowany przez władze chińskie jako poważna prowokacja.

Niemcy: załamanie sprzedaży detalicznej w czerwcu.

 • Sprzedaż detaliczna w Niemczech w czerwcu spadła o 1,6%m/m przy konsensusie zakładającym wzrost o 0,3% i po wzroście o 1,2% w maju (korekta majowego odczytu w górę z 0,6%). W ujęciu rocznym spadek wyniósł 9,8%r/r przy oczekiwaniach -8,3%r/r i wzroście o 1,1% w maju.
 • Dane wpisują się w scenariusz stagflacyjny w gospodarce niemieckiej w 2022. Na minorowe nastroje konsumentów niemieckich wpływają m.in. rekordowe ceny energii i obawy o ciągłość dostaw gazu w najbliższym sezonie grzewczym. Wysoka inflacja podkopuje dochody realne Niemców.

Wiadomości krajowe

Prezes NBP: W 2024 inflacja w celu, a recesja w Polsce tylko techniczna.

 • Po wakacjach inflacja będzie się obniżać, w 2023 zejdzie na jednocyfrowe poziomy, a  w 2024 znajdzie się w celu – powiedział prezes NBP A. Glapiński. Zdaniem prezesa polska gospodarka nie wejdzie w recesję, a możemy mieć co najwyżej do czynienia z techniczną recesją, czyli dwoma kwartałami spadku PKB z rzędu. W ocenie prof. Glapińskiego napływ środków z Krajowego Programu Odbudowy (KPO) umocniłby złotego, chociaż jego zdaniem deprecjacja PLN jest buforem chroniącym gospodarkę przed spadkiem aktywności gospodarczej jak i wzrostem bezrobocia.
 • Prezes NBP kreśli optymistyczny scenariusz, w którym udaje się zarówno uniknąć recesji jak i utrwalenia inflacji na podwyższonym poziomie. W naszej ocenie prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji na dwucyfrowym poziomie w 2023 (średniorocznie) jest bardzo wysokie, a ryzyka dla wzrostu wyraźnie przesunęły się w kierunku słabszej koniunktury. W polskiej gospodarce coraz wyraźniej zarysowują się tendencje stagflacyjne (połączenie wysokiej inflacji ze stagnacją gospodarczą). Przekonanie prezesa Glapińskiego o nieuchronności dezinflacji sugeruje akceptację banku centralnego dla słabszych notowań PLN.

PMI w przetwórstwie w sierpniu w dół do 42,1.

 • Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie obniżył się w sierpniu do 42,1 z 44,4 (ING: 43,1; konsensus: 43,6). Managerowie logistyki raportowali spadek nowych zamówień oraz poziomu produkcji. W szczególności odnotowano „nieoczekiwane i niepokojące” spowolnienie aktywności gospodarczej w Europie. Gorzej koniunkturę oceniano tylko w szczycie pandemii COVID-19 i podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008.
 • Przetwórcy starają się ograniczyć swoje zapasy półfabrykatów i surowców oraz ograniczyli aktywność zakupową. Pomimo pogarszającej się koniunktury koszty produkcji i ceny wyrobów gotowych nadal rosły w historycznie wysokim tempie (wysokie ceny energii, niekorzystny kurs PLN), a firmy przerzucały wyższe koszty na klientów, gdy tylko było to możliwe.
 • Wczorajszy raport PMI rysuje stagflacyjny scenariusz perspektyw polskiej gospodarki. Słabnącemu popytowi towarzyszą szybko rosnące koszty. Intensyfikacja obecnego kryzysu energetycznego może nasilić zarówno presję na jeszcze głębszy spadek aktywności gospodarczej jak i silniejszy wzrost cen.

NBP: Banki planują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej.

 • W 3kw23 banki zapowiadają dalsze zaostrzenie polityki kredytowej zarówno wobec przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych – wynika z ankiety NBP skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych. Spodziewany jest także znaczny spadek popytu, zwłaszcza w zakresie długoterminowych kredytów dla firm i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.
 • Pogorszenie perspektyw dla akcji kredytowej to konsekwencja wzrostu stóp procentowych, zaostrzenia zasad obliczania zdolności kredytowej (wyższy bufor rekomendowany przez KNF) oraz pogarszających się perspektyw gospodarczych.

Komentarz rynkowy

 • Para €/US$ w poniedziałek wyłamała się z trwającej od połowy lipca konsolidacji. Na razie jednak nie wywołało to wzrostu jej zmienności. Kurs dziś rano waha się przy 1,0270. Dolarowi zaszkodziła seria słabszych danych z USA i ogólna poprawa nastrojów na rynkach. Nie pomógł nawet lepszy od oczekiwań wynik ISM dla przemysłu. Jednocześnie na plus zaskoczyły dane o PKB strefy euro za 2kw22. Słabszy dolar już tradycyjnie wsparł waluty CEE. Kurs €/PLN obniżył się wczoraj z 4,74 do 4,72.
 • Na rynkach długu w poniedziałek obserwowaliśmy te same trendy co w ostatnich tygodniach. Inwestorzy obawiają się recesji i kupują obligacje w oczekiwaniu na mniejszą skalę podwyżek stóp banków centralnych. Amerykańskie i niemieckie 10latki zyskały wczoraj po około 5pb. SPW pozostały bardziej zmienne, prawdopodobnie z uwagi na niską płynność. Rentowność polskiej 10latki spadła wczoraj o niecałe 10pb.

Dolar może nadal tracić.

 • Brak pozytywnej reakcji dolara na stosunkowo udany ISM z przemysłu wspiera scenariusz dalszego wzrostu pary €/US$ w tym tygodniu. Punktem uwagi dla rynku będą dane z USA: koniunktura w sektorze usług (środa) i szczególnie sytuacja na amerykańskim rynku pracy (piątek). Fed wielokrotnie podkreślał dobrą sytuację rynku pracy. W ocenie wielu inwestorów i analityków jej utrzymanie jest warunkiem do kontynuacji podwyżek stóp. Spodziewamy się niższego od oczekiwań wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem (choć nadal na solidnym poziomie). Jeżeli payrolls zaskoczą na minus, to najprawdopodobniej para €/US$ wyłamie się górą i obecnie konsolidacji. Technicznie widzimy pole do wzrostu pary do około 1,0350.
 • Długoterminowe perspektywy kursu są mocno niepewne. Głównym ryzykiem pozostaje zatrzymanie dostaw gazu z Rosji, co doprowadzi do recesji w Europie. To z kolei może dość szybko zatrzymać cykl podwyżek stóp EBC, mimo wysokiej jak na europejskie standardy inflacji. Dlatego nawet mimo bardziej zdecydowanego EBC szanse, że €/US$ zdoła dotrzeć do 1,07 pod koniec 3kw22 obniżają się
 • Na razie nie widać czynników, które mogłyby zatrzymać spadek oczekiwań na podwyżki stóp Fed, czy EBC. Publikowane w dalszej części tygodnia dane z USA powinny raczej zaskakiwać na minus. Nie zmniejsza się też ryzyko zatrzymania dostaw gazu z Rosji do US. W efekcie oczekujemy utrzymania się presji na niższe rentowności po obu stronach oceanu.
 • W dłuższym terminie nadal spodziewamy się spłaszczenia krzywych dochodowości po obu stronach Atlantyku. O ile dłuższe papiery powinny wyceniać zbliżającą się recesję i obniżki stóp zarówno w USA, jak i strefie euro, to na krótkim końcu spodziewamy się zobaczyć efekty utrzymujących się obaw inflacyjnych. Choć np. cykl podwyżek stóp EBC może być stosunkowo krótki, to rynki może zaskoczyć jego tempo.

Umocnienie walut CEE oraz SPW.

 • W dalszej części tygodnia spodziewamy się kolejnych prób wyłamania się pary €/PLN poniżej 4,70. Widzimy istotne szanse, że złamanie tego poziomu może się tym razem udać. Wyraźnie podniosły się koszty utrzymywania pozycji przeciw PLN. Znacznie zmniejszyła się też presja na spadek €/US$, więc opłacalność budowania pozycji przeciw złotemu do dolara spadła. Jeżeli €/US$ faktycznie w tym tygodniu wzrośnie, to może dość do fali stop loss z otwieranych ostatnio długich pozycji na US$/PLN.
 • Ryzyko dla złotego pozostaje jednak istotne. Pogorszenie bilansu handlowego i złagodzenie retoryki NBP (dodatkowo wsparte stabilizacją CPI w wakacje) sugerują jednak istotne szanse na powrót €/PLN do 4,80 na przełomie miesiąca. W dalszej części roku spodziewamy się raczej stabilizacji €/PLN w ramach szerokiego trendu bocznego. Problemem jest polityka NBP. Nawet jeżeli stopy dojdą do oczekiwanego przez nas poziomu 8,5%, to zajmie to więcej czasu. RPP może też komunikować przedwczesny koniec cyklu podwyżek.
 • Sytuacja na rynkach bazowych powinna sprzyjać umocnieniu lub co najmniej stabilizacji SPW w tym tygodniu. Także piątkowe wstępne dane o inflacji z kraju raczej wpisały się w popularny na rynku scenariusz szybkiego końca podwyżek stóp NBP.
 • W dłuższej perspektywie, najprawdopodobniej po wakacjach, niezmiennie widzimy przestrzeń do wzrostów rentowności POLGBs. Inflacja jest daleka od opanowania, a przed nami skok cen energii jesienią i od początku 2023 roku. Słaby złoty także ponownie podniesie ceny. Ponadto utrzymuje się presja płacowa. Z kolei mniej jastrzębie komunikaty ze strony NBP mogą ciążyć na notowaniach PLN. Wzrost kosztów energii rodzi ryzyko dalszego wzrostu inflacji w 4kw22 i 1kw23. Oznaczałoby to konieczność podniesienia stóp NBP do wyższych poziomów niż wycenia to obecnie rynek – w naszym bazowym scenariuszu w okolice 8-8,50%.

 

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.