Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dziś RPP po raz kolejny podniesie stopy procentowe.

Wiadomości zagraniczne

Niemcy: produkcja przemysłowa w kwietniu na małym plusie.

 • Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 0,7%m/m przy konsensusie zakładającym wzrost o 1,2% oraz po spadku o 3,7%m/m w marcu (rewizja w górę z -3,9%). W ujęciu r/r produkcja spadła o 2,2% po spadku o 3,1% w marcu. Po słabych danych o zamówieniach w przemyśle z początku tygodnia, wynik ten można uznać za przyzwoity.
 • W strukturze produkcji najsilniej wzrosła produkcja energii (o 16,1%m/m po spadku o 10,8% w marcu), wzrosty odnotowano również w kategoriach dobra kapitałowe (o 0,9%) i dobra pośrednie (0,4%). Spadła natomiast produkcja budowlana (-2,1%) i dóbr konsumpcyjnych (-1,3%).
 • Dzisiejsze dane nie zmieniają oczekiwań na podwyżki stóp procentowych EBC, pierwsza jest spodziewana w lipcu, po wygaszeniu programu QE w czerwcu, kolejna we wrześniu.

Strefa euro: słabe, ale lepsze nastroje inwestorów w czerwcu.

 • Wskaźnik nastrojów inwestorów w strefie euro w czerwcu wyniósł -15,8pkt przy konsensusie -21,2pkt i –22,6pkt w maju. Poprawiły się zarówno oceny bieżącej sytuacji (-7,3pkt w czerwcu wobec -10,5pkt w maju) jak i indeks oczekiwań (-24,0pkt wobec -34,0pkt w maju). Choć wśród badanych wciąż przeważają negatywne nastroje, to po skokowym pogorszeniu indeksu w marcu, w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, i pogłębieniu spadków w kolejnych dwóch miesiącach, widać obecnie oznaki stabilizacji czy dostosowywaniu się do nowej sytuacji.
 • Indeks pokazuje różnicę ocen pozytywnych i negatywnych w próbie 4500 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Wiadomości krajowe

Dziś RPP po raz kolejny podniesie stopy procentowe.

 • Dziś RPP ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Oczekujemy podwyżki stopy referencyjnej o 100pb (konsensus: +75pb). Jednym z głównych powodów dla których Rada zdecyduje się na znaczący wzrost kosztu pieniądza są coraz bardziej widoczne efekty wtórne, na które wskazuje utrzymujący się wzrost inflacji bazowej w tempie +1,0%m/m w ostatnich miesiącach. Rodzi to ryzyko utrwalenia się samonapędzającej się inflacji. Źródłem zaniepokojenia dla władz monetarnych powinna być także nasilająca się presja płacowa. W kwietniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 14,1%r/r.
 • Jutro o 15:00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego, na której poznamy diagnozę sytuacji gospodarczej w Polsce i jej perspektyw.

Sytuacja płynnościowa budżetu państwa wciąż korzystna.

 • Na koniec maja stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa wyniósł około 76%, a na rachunkach budżetowych znajdowało się PLN109,2mld – poinformował wiceminister finansów S. Skuza. Do końca 2022 do wykupu pozostaje dług o wartości nominalnej PLN76,3mld, z czego PLN66,9mld stanowią złotowe obligacje hurtowe.

W 2023 dwie podwyżki płacy minimalnej.

 • Rada Ministrów proponuje, aby od 1 stycznia przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do PLN3383 brutto, a od 1 lipca do PLN3450 – poinformował rzecznik rządu P. Müller. Obecnie płaca minimalna wynosi PLN3010. Dwie podwyżki płacy minimalnej w roku przyszłym są spowodowane podwyższonym poziomem inflacji.
 • W naszej ocenie średnioroczny wzrost płacy minimalnej w 2023 o 13,5% ograniczy ryzyko realnego spadku wynagrodzeń osób najmniej zarabiających, jednak wpłynie na całą siatkę płac w gospodarce, podtrzymując presję płacową i  w konsekwencji spiralę cenowo-płacową. Uruchamianie mechanizmów indeksacyjnych rodzi ryzyko utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie.

KNF: Wakacje kredytowe to istotne obciążenie dla banków.

 • Koszty wakacji kredytowych dla banków są znaczne i będzie to dla nich bardzo istotne obciążenie, mające wpływ na przyszłe możliwości rozwoju – powiedział przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego J. Jastrzębski. W jego ocenie koszt tego programu jest do udźwignięcia przez sektor bankowy, gdyż dysponuje on stosunkowo dużym buforem finansowym.

Komentarz rynkowy

 • Początek tygodnia nie przyniósł istotnych zmian na rynku walutowym. Inwestorzy najprawdopodobniej nadal czekają na wydarzenia w drugiej połowie tygodnia (posiedzenie EBC i CPI z USA) przed większymi zmianami pozycji. Kurs €/US$ utrzymał się blisko 1,07. W kraju rynek dodatkowo przygotowuje się do dzisiejszej decyzji RPP, zastanawiając się jakiej skali podwyżki stóp należy oczekiwać. Para €/PLN zbliżyła się wczoraj do 4,57, ale do próby złamania tego poziomu nie doszło.
 • Na bazowych rynkach długu wzrost rentowności wyhamował. Dochodowość amerykańskiej 10latki zakończyła dzień praktycznie bez zmian. Bund zyskał natomiast około 7pb, wsparty m.in. doniesieniami z niemieckiego przemysłu. Krajowe 10latki zaczęły wtorek od umocnienia, ale ostatecznie na koniec dnia wróciły do otwarcia.

Rynki bazowe nadal w zawieszeniu.

 • Dziś znów nie ma kluczowych danych z głównych gospodarek, więc na €/US$ nie spodziewamy się przełomu. Para powinna też utrzymać się blisko 1,07 do końca tygodnia. Na jutrzejszym posiedzeniu EBC nie spodziewamy się zmian stóp, a uwagę rynku powinny skupić ew. wskazówki co do kolejnej decyzji. Rada Prezesów dość dokładnie starała się jednak komunikować decyzję z lipcu (+25pb) już wcześniej. Dzień później inflacja z USA prawdopodobnie potwierdzi, że dynamika cen za oceanem jest już po szczycie.
 • Również w 3kw22 para €/US$ powinna utrzymać się blisko 1,07. Także w tym przypadku jednak widzimy raczej ryzyko odchylenia kursu w górę od tego poziomu niż w dół. Kondycja gospodarki USA pozostaje dobra, ale podwyżki Fed są w cenach. Rosną natomiast szanse, że ścieżka podwyżek EBC będzie nieco szybsza niż wycenia to obecnie rynek. EBC prawdopodobnie zacznie swój cykl powoli, ale np. rosnące oczekiwania inflacyjne, czy słabe euro, to ryzyka podkreślane w ostatnich wystąpieniach członków Rady Prezesów.
 • W drugiej połowie tygodnia spodziewamy się stabilizacji lub niewielkiego osłabienia / wzrostu rentowności na bazowych rynkach długu. Ryzyko przeceny pozostaje większe w przypadku obligacji europejskich, biorąc pod uwagę ostatnie zaskoczenia inflacyjne. Najprawdopodobniej rozczarują się również oczekający, że EBC może zdecydować się odsunąć swoje podwyżki stóp w czasie. Dane o aktywności gospodarczej zaczynają zaskakiwać negatywnie, ale Rada Prezesów wyraźnie niepokoi się odkotwiczaniem oczekiwań inflacyjnych. Źródłem obaw są też wysokie / rosnące są też ceny ropy, mimo zwiększenia produkcji przez OPEC+ w ubiegłym tygodniu.
 • Niezmiennie uważamy, że rentowności, zarówno na niemieckim, jak i amerykańskim rynku, są też ciągle przed szczytem. Fed już rozpoczął redukcję bilansu, a EBC najprawdopodobniej wygasi swój program QE przed posiedzeniem w lipcu. Dlatego podaż papierów trafiająca do inwestorów będzie rosnąć. Widzimy też ryzyko, że docelowy poziom stóp EBC może być wyższy niż wycenia to rynek.

Dziś RPP, podwyżka stóp powyżej rynku szansą na umocnienie PLN.

 • Dziś kluczowe wydarzenie na krajowym rynku – decyzja RPP. Oczekujemy, że Rada podniesie stopy o 100pb, czyli więcej niż wycenia rynek (75pb). Naszym zdaniem pozwoli to parze €/PLN wyłamać się poniżej 4,57 i  w ciągu około tygodnia dotrzeć do lub poniżej 4,55. Większej reakcji spodziewamy się w razie podwyżki poniżej konsensusu, ale po kolejnych zaskoczeniach inflacyjnych to mało realny scenariusz.
 • Przed końcem roku para powinna dotrzeć do okolic 4,50, z ryzykiem większego spadku. Im dalej od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, tym mniej wrażliwe na to ryzyko powinny być rynki. Złotego wspierać powinny też dalsze podwyżki stóp NBP, silniejsze niż wycenia to rynek i najprawdopodobniej zdecydowanie większe niż EBC – tzn. korzystny dla złotego dysparytet wobec euro tylko wzrośnie. Dodatkowym wsparciem będzie ew. wypłata pierwszych środków z KPO, które po zmianie strategii MF będą wymieniane na rynku tworząc dodatkowy popyt na PLN.
 • Do końca tygodnia spodziewamy się wzrostu rentowności SPW, szczególnie na krótkim końcu. Bardzo silna presja inflacyjna sugeruje, że Rada podniesie stopy znów o 100pb, więcej niż wycenia rynek. Komentarz po posiedzeniu oraz jutrzejsza konferencja Prezesa NBP powinny też wspierać oczekiwania, że stopa na końcu cyklu będzie również wyższa. Na długim końcu wzrosty będzie hamować perspektywa uruchomienia KPO, czy prawdopodobnie istotnie mniejsze jak w ubiegłym tygodniu zmiany na rynkach bazowych.
 • Nadal uważamy też, że szczyt rentowności SPW, zwłaszcza na krótkim końcu, jest nadal przed nami. Tempo spadku CPI w 2023 może okazać się mniejsze niż rynek obecnie wycenia, co w połączeniu z ekspansywną polityką fiskalną rządu wyklucza obniżki stóp przed 2024. Zmiana wycenianej ścieżki stóp na 2023-2024 uzasadnia naszym zdaniem wzrost rentowności SPW na całej krzywej.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.