Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Zadyszka w niemieckim przemyśle. Minister Finansów deklaruje ostrożność we wprowadzaniu nowych wydatków.

Wiadomości zagraniczne

Wojna na Ukrainie. Rosyjski szantaż z użyciem zboża.

 • Sekretarz Stanu USA powiedział, że Rosja szantażuje świat blokując eksport ukraińskiego zboża, co ma wpływ na dostęp do żywności w innych krajach m.in. z Afryki. Działanie to polega m.in. na blokadzie ukraińskich portów, kradzieży zboża, zaminowywaniu pól uprawnych i niszczeniu infrastruktury.
 • Wczorajsze doniesienia o rzekomym porozumieniu Rosji z Turcją i odblokowaniu portu w Odessie dla jego eksportu nie wpłynęły na notowania zboża na giełdach towarowych. Wynika to z obaw Ukraińców o możliwość rosyjskich ataków na porty od strony morza.

Niemcy: słabe dane o zamówieniach. Dziś produkcja przemysłowa.

 • Wczorajsze dane o zamówieniach w przemyśle w kwietniu okazały się znacznie gorsze od oczekiwań. W ujęciu m/m spadły o 2,7% przy konsensusie zakładającym wzrost o 0,4% i spadku o 4,2% w marcu (po rewizji z – 4,7%). Zamówienia zagraniczne spadły o 4%m/m, w tym ze strefy euro o 5,6%, natomiast zamówienia krajowe spadły o 0,9%m/m. Spadki dotyczyły głównie dóbr kapitałowych (-4,3%) i konsumpcyjnych (-2,6%), w mniejszym stopniu dóbr pośrednich (-0,3%).
 • W ujęciu r/r zamówienia spadły o 6,2% przy konsensusie -4,1% i -3,1% w marcu. Na wyraźne osłabienie nowych wskazywały także dane PMI. Na koniunkturę w przemyśle wpływają zaburzenia w łańcuchach dostaw wynikające z lockdownów w Chinach oraz rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
 • Dziś poznamy wyniki produkcji przemysłowej w Niemczech w kwietniu. Po spadku o 3,9%m/m w marcu, konsensus zakłada wzrost o 1,2% w kwietniu. W świetle wczorajszych danych o zamówieniach wynik ten wydaje się trudny do realizacji.

Wiadomości krajowe

W czwartek konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego. W marcu wszyscy członkowie RPP poparli podwyżkę stóp o 75pb.

 • W czwartek 9 czerwca o 15:00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego, na której poznamy diagnozę sytuacji gospodarczej w Polsce i jej perspektyw.
 • Za decyzją o podwyżce stóp procentowych o 75pb w dniu 8 marca głosowali wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej, wynika z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

PFR będzie odgrywał rolę płynnościową w prefinansowaniu KPO. Siedem miesięcy to zdaniem PFR wystarczający okres na reformę WIBORu.

 • Rola Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w prefinansowaniu Krajowego Programu Odbudowy (KPO) ma charakter płynnościowy, rozliczeniowy – powiedział prezes PFR P. Borys. W jego ocenie na krótkoterminowe buforowanie płynności wystarczy PLN10-15bn, a środki będą pochodziły ze spłat Tarczy Finansowej dla MŚP i dużych firm. Fundusz będzie prefinansował inwestycje z części dotacyjnej KPO.
 • W ocenie prezesa PFR P. Borysa 7 miesięcy, to wciąż wystarczający okres na reformę wskaźników referencyjnych w Polsce. Dodał, że Ministerstwo Finansów powinno określić ścieżkę transformacji emisji obligacji na nowy benchmark, a banki uzgodnić z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Dealerów Swapowych (ISDA) ścieżkę zamiany wskaźnika w instrumentach finansowych. Trzecim elementem transformacji na nowy wskaźnik powinno być przygotowanie banków w umowach i systemach do przejścia na nowy benchmark.

Rząd zamierza ostrożnie podchodzić do nowych wydatków. KPO wesprze wzrost gospodarczy.

 • Ministerstwo Finansów jest świadome, że zwiększanie wydatków publicznych może opóźnić ograniczenie inflacji do bardziej akceptowanych poziomów, dlatego resort będzie bardzo ostrożnie podchodził do nowych wydatków – powiedziała minister finansów M. Rzeczkowska w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w Sopocie. Dodała, że powściągliwość fiskalna nie oznacza zamiaru likwidacji programów społecznych.
 • W ocenie Rzeczkowskiej realizacja KPO będzie miała istotny wpływ na poprawę pogarszającej się koniunktury, a Ministerstwo Finansów szacuje, że rozpoczęcie wydatkowania środków od 4kw22 może zwiększyć tempo wzrostu PKB do 0,1 pkt. proc. w 2022, o ok. 0,6 pkt. proc. w 2023 i do 1 pkt proc. w kolejnych latach. Minister finansów szacuje, że w 2022 Polska wyda PLN12mld z grantów i pożyczek, a  w 2023 będzie to ok. PLN30mld.
 • Ministerstwo nie planuje zmian w podatku od sprzedaży detalicznej – poinformował wiceminister finansów A. Soboń w odpowiedzi na interpelację poselską. W szczególności w ramach Tarczy Antyinflacyjnej nie jest planowane całkowite zawieszenia lub zniesienie tego podatku.
 • W 2021 luka VAT uległa dalszemu obniżeniu (o 6,1 pkt. proc.) i wyniosła ok. 4,3% potencjalnych wpływów – szacuje Ministerstwo Finansów.

BIK: silny spadek popytu na mieszkania.

 • Wartość Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowa spadła w maju o 51,6% r/r – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła PLN343,9tys. i była o 2,9% wyższa niż w maju 2021.
 • Gwałtowny spadek popytu na kredyty hipoteczne to konsekwencja ostatniego wzrostu stóp procentowych oraz zaostrzenia wymogów regulacyjnych w odniesieniu do bufora zakładanego potencjalnego wzrostu stóp procentowych. Konsekwencją obu wspomnianych czynników był znaczący spadek zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców mieszkaniowych.

MRiPS: w maju stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,1%.

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki społeczne szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec maja obniżyła się do 5,1% z 5,2% na koniec kwietnia. Szacunki ministerstwa są zgodne z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Wg MRiPS na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowane było 852tys. bezrobotnych (spadek o 26tys. względem kwietnia).

GfK: dalsze pogorszenie nastrojów polskich konsumentów w maju.

 • Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK obniżył się w maju o 1,7 pkt. proc. względem kwietnia i wyniósł -15,8. Główne czynniki ciążące na nastrojach konsumentów to wysoka inflacja oraz konflikt na Ukrainie. Badanie prowadzone przez GfK jest współfinansowane przez Komisję Europejską.

Komentarz rynkowy

 • W poniedziałek kurs €/US$ przesunął się lekko poniżej 1,07, od ponad tygodnia utrzymując się w trendzie bocznym wokół tego poziomu. Inwestorzy najprawdopodobniej czekają na wydarzenia w drugiej połowie tygodnia (posiedzenie EBC i CPI z USA) przed większymi zmianami pozycji. Stabilny był również kurs €/PLN, utrzymując się blisko 4,59. W tym przypadku inwestorzy oczekują dodatkowo na posiedzenie RPP w tą środę.
 • Na bazowych rynkach długu obserwowaliśmy dalsze, ale niewielkie, wzrosty rentowności, ok 3pb w przypadku amerykańskiej 10latki i 5pb w przypadku Bunda. POLGBs mimo to utrzymały się na w miarę stabilnych poziomach. Od pewnego czasu dochodzi do zawężenia asset swapów, zwłaszcza na długim końcu. To m.in. efekt oczekiwań na szybkie uruchomienie KPO i niższe podaże długu w 2poł22 i 2023.

€/US$ blisko 1,07, słabsze rynki długu.

 • W tym tygodniu oczekujemy stabilizacji €/US$ przy 1,07. ryzyka widzimy raczej na krótkoterminowy wzrost kursu, choć prawdopodobnie nie dalej jak do okolic 1,09. W pierwszej połowie tygodnia jest mało istotnych danych z łownych gospodarek. Dopiero w czwartek odbędzie się posiedzenie EBC, gdzie rynek będzie szukać wskazówek co do pierwszej podwyżki stóp. Rada Prezesów dość jasno zakomunikowała już jednak, czego w lipcu powinniśmy oczekiwać (+25pb). Dzień później inflacja z USA prawdopodobnie potwierdzi, że dynamika cen za oceanem jest już po szczycie.
 • Również w 3kw22 para €/US$ powinna utrzymać się blisko 1,07. Także w tym przypadku jednak widzimy raczej ryzyko odchylenia kursu w górę od tego poziomu niż w dół. Kondycja gospodarki USA pozostaje dobra, ale podwyżki Fed są w cenach. Rosną natomiast szanse, że ścieżka podwyżek EBC będzie nieco szybsza niż wycenia to obecnie rynek. EBC prawdopodobnie zacznie swój cykl powoli, ale np. rosnące oczekiwania inflacyjne, czy słabe euro, to ryzyka podkreślane w ostatnich wystąpieniach członków Rady Prezesów.
 • W kolejnych dniach oczekujemy stabilizacji lub niewielkiego osłabienia / wzrostu rentowności na bazowych rynkach długu. Ryzyko przeceny pozostaje większe w przypadku obligacji europejskich, biorąc pod uwagę ostatnie zaskoczenia inflacyjne. Wysokie pozostają też ceny ropy naftowej mimo zwiększenia produkcji przez OPEC+ w ubiegłym tygodniu. Wciąż mamy niepewną podaż z Rosji i możliwe odbicie popytu z Chin, bo tamtejsze władze podejmują desperackie kroki, aby ożywić swoją gospodarkę, co oznacza odbicie popytu w 2poł22. Także pamiętamy, że w ostatnich miesiącach kartel nie był w stanie wypełnić swoich celów produkcji.
 • Niezmiennie też uważamy, że rentowności, zarówno na niemieckim, jak i amerykańskim rynku, są też ciągle przed szczytem. Fed już rozpoczął redukcję bilansu, a EBC najprawdopodobniej wygasi swój program QE przed posiedzeniem w lipcu. Dlatego podaż papierów trafiająca do inwestorów będzie rosnąć. Widzimy też ryzyko, że docelowy poziom stóp EBC może być wyższy niż wycenia to rynek.

Podwyżki stóp sugerują mocniejszego złotego i wyższe retnowności.

 • W tym tygodniu spodziewamy się kolejnych prób wyłamania pary €/PLN poniżej 4,57. Oczekujemy, że RPP podniesie w środę stopy o 100pb, czyli więcej niż wycenia rynek (75pb). Naszym zdaniem pozwoli to dla kursu €/PLN skutecznie przełamać ww. wsparcie i dotrzeć nawet poniżej 4,55.
 • Przed końcem roku para powinna dotrzeć do okolic 4,50, z ryzykiem większego spadku. Im dalej od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, tym mniej wrażliwe na to ryzyko powinny być rynki. Złotego wspierać powinny też dalsze podwyżki stóp NBP, silniejsze niż wycenia to rynek i najprawdopodobniej zdecydowanie większe niż EBC – tzn. korzystny dla złotego dysparytet wobec euro tylko wzrośnie. Dodatkowym wsparciem będzie ew. wypłata pierwszych zaliczek z KPO, które po zmianie strategii MF będą wymieniane na rynku tworząc dodatkowy popyt na PLN.
 • Im bliżej posiedzenia RPP tym większe ryzyko dla SPW widzimy, szczególnie na krótkim końcu. Bardzo silna presja inflacyjna sugeruje, że Rada podniesie stopy znów o 100pb, więcej niż wycenia rynek. Komentarze po posiedzeniu powinny też wspierać oczekiwania, że stopa NBP na końcu cyklu będzie również wyższa. Na długim końcu wzrosty będzie hamować perspektywa uruchomienia KPO, czy prawdopodobnie istotnie mniejsze jak w ubiegłym tygodniu zmiany na rynkach bazowych.
 • Nadal uważamy też, że szczyt rentowności SPW, zwłaszcza na krótkim końcu, jest nadal przed nami. Tempo spadku CPI w 2023 może okazać się mniejsze niż rynek obecnie wycenia, co w połączeniu z ekspansywną polityką fiskalną rządu wyklucza obniżki stóp przed 2024. Zmiana wycenianej ścieżki stóp na 2023-2024 uzasadnia naszym zdaniem wzrost rentowności SPW na całej krzywej.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.