Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Również Szwecja dąży do akcesji do NATO. Dziś mocne dane o wzroście PKB w Polsce w 1kw22.

Wiadomości zagraniczne

Wojna na Ukrainie.

 • Sztab Generalny armii Ukrainy ogłosił, że obrońcy Mariupola w zakładach Azowstal wypełnili swoją misję i nakazał ich dowódcom ratowanie życia żołnierzy. Wczoraj doszło do ewakuacji rannych do szpitali na terenach okupowanych przez Rosję oraz żołnierzy, którzy mają być wymienieni na rosyjskich jeńców wojennych.

Szwecja: Wniosek o akcesję do NATO.

 • Po Finlandii w ubiegłym tygodniu, również szwedzki rząd zdecydował o złożeniu formalnego wniosku o przyjęcie do NATO. Za takim wnioskiem opowiedziała się zdecydowana większość parlamentarna. Do rozszerzenia sojuszu potrzebna jest jednomyślność jego członków. Na chwilę obecną członkostwu Finlandii i Szwecji w NATO sprzeciwia się jednak Turcja, która zarzuca tym krajom, że zezwalają na działalność organizacji terrorystycznych na swym terenie.

UE: Wiosenne prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej.

 • KE zrewidowała prognozę PKB w EU27 w 2022 z 4% prognozowanych zimą do 2,7% oraz z 2,8% do 2,3% w 2023 roku. Przyzwoity odczyt w tym roku wynika w dużej mierze z rozpędu, który nabrała gospodarka jeszcze w na wiosnę i latem 2021 (tzw. carry-over effect). Spowolnienie wynika z szoku na rynku surowców energetycznych i zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw, wynikających z polityki covidowej Chin.
 • Średnioroczna inflacja w EU27 ma wzrosnąć z 2,9% w 2021 do 6,8% w tym roku, a następnie obniżyć się do 3,2% w 2023. W strefie euro inflacja osiągnęła rekordowe od czasu powstania unii walutowej 7,5%r/r w kwietniu, jej szczyt spodziewany jest na 2kw22.
 • W modelowanym przez KE scenariuszu gwałtownego odcięcia dostaw gazu rosyjskiego do UE, prognozy wzrost PKB w byłby o 2,5pp słabszy w 2022 i 1pp słabszy w 2023, natomiast inflacja wzrosłaby 3pp w 2022 i ponad 1pp w 2023 więcej niż w scenariuszu bazowym.

USA: Dziś sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w kwietniu.

 • Dziś poznamy kwietniowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w kwietniu. Spodziewamy się solidnych odczytów: sprzedaż detaliczna według naszej prognozy wzrosła o 0,9%m/m (konsensus 1%) po 0,7%m/m w marcu. Prognozujemy, że produkcja przemysłowa wzrosłą o 0,5%m/m (konsensus 0,4%) po 0,9% wzroście w marcu.

Strefa euro: Dziś wstępny odczyt PKB za 1 kwartał.

 • Według konsensusu prognoz PKB strefy euro zwiększył się o 0,2% kw/kw i 5% r/r. Dzisiejsze dane pokażą stan gospodarki strefy euro w okresie obejmującym skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wiadomości krajowe

Dziś wstępny szacunek PKB za 1kw22.

 • Dziś o 10:00 GUS opublikuje wstępny szacunek PKB w 1kw22. Szacujemy, że po mocnym 4kw21, początek tego roku przyniósł kontynuację dynamicznego wzrostu gospodarczego, a PKB wzrósł o 8,5% r/r (konsensus: 8,3% r/r), po wzroście o 7,3% r/r w 4kw21. Dziś poznamy tylko główną figurę (PKB), natomiast na dane o strukturze wzrostu będziemy musieli poczekać do 31 maja. Naszym zdaniem dalszemu dynamicznemu wzrostowi konsumpcji towarzyszył w 1kw22 solidny wzrost inwestycji, na co wskazują mocne dane o  z branży budowlanej w ostatnich miesiącach.

Kotecki z RPP uważa, że wciąż jest przestrzeń do podwyżek stóp procentowych.

 • Bardzo wysoka i nadal rosnąca inflacja oznacza, że stopy powinny nadal być podnoszone – powiedział L. Kotecki z RPP. Jego zdaniem inflacja w ujęciu rok do roku może zrosnąć jeszcze maksymalnie o 3 pkt. proc. Inflacja na poziomie ponad 12% przy stopie referencyjnej na poziomie 5,25% oznacza, że jest miejsce na kolejne podwyżki.
 • Naszym zdaniem inflacja może wzrosnąć w okolice 15% jesienią, a Rada będzie kontynuowała podwyżki stóp procentowych. W 2022 stopa referencyjna może osiągnąć 7,5%, a docelowo wzrosnąć do 8,5%. Perspektywy inflacyjne są w dalszym ciągu obarczone niepewnością z bilansem ryzyk przechylonym w kierunku wyższego wzrostu cen.

Najnowsze prognozy KE dla Polski.

 • W wiosennej rundzie prognoz Komisja Europejska spodziewa się wzrostu PKB w Polsce na poziomie 3,7% w 2022 i 3,0% w roku przyszłym. Inflacja HICP jest prognozowana na poziomie odpowiednio 11,6% i 7,3%, a deficyt instytucji rządowych i samorządowych na 4,0% PKB w roku bieżącym i 4,4% PKB w roku przyszłym.
 • Nasze prognozy zakładają nieco większą odporność polskiej gospodarki na niesprzyjające okoliczności, związane z wojną na Ukrainie. Po bardzo udanym 1kw22 spodziewamy się wzrostu PKB w 2022 o 4,0%, a  w 2023 nieznacznego tylko wyhamowania do 3,8%. Widzimy natomiast wyraźnie wyższy negatywny wpływ wojny na procesy cenowe niż ocenia to KE. Już obecnie obserwujemy efekty wtórne wcześniejszych wzrostów cen energii, materiałów, pracy i kosztów transportu. Spodziewamy się, że proces ten będzie kontynuowany, a  w warunkach korzystnej sytuacji na rynku pracy firmy będą nadal przerzucały wyższe koszty na ceny swoich produktów. W efekcie także w 2023 wzrost cen konsumpcyjnych może być dwucyfrowy.
 • Prognozy dotyczące sytuacji fiskalnej są w głównej mierze uzależnione od przyjętych założeń. Najprawdopodobniej KE w prognozach deficytu uwzględnia tylko to, co jest obecnie obowiązującym prawem. My z kolei zakładamy, że tarcza antyinflacyjna będzie wydłużona co najmniej do końca tego roku. KE prawdopodobnie także nie uwzględnia kosztów dalszych obniżek podatku PIT (cięcie pierwszej stawki podatkowej do 12% z 17% od lipca), bo ustawa nie została jeszcze przegłosowana. W efekcie naszym zdaniem deficyt w 2022 będzie wyższy niż oczekuje KE (4,0% PKB) i wyniesie ok. 4,5% PKB. Z kolei perspektywy fiskalne na rok 2023 oceniamy podobnie.

Inflacja bazowa wzrosła w kwietniu do 7,7%r/r.

 • Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła w kwietniu do 7,7%r/r z 6,9%r/r w marcu. Czwarty miesiąc z rzędu wzrost tej kategorii był równy lub przekraczał 1,0%m/m. Wzrosły także wszystkie pozostałe miary inflacji bazowej. W naszej ocenie kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrostu inflacji bazowej z uwagi na efekty drugiej rundy, czyli rozlewanie się wcześniejszych wzrostów cen energii, paliw, materiałów i pracy na inne kategorie cen dóbr i usług poprzez wzrost kosztów.

Borys z PFR: Nie można wykluczyć technicznej recesji za 2-3 kwartały.

 • Za 2-3 kwartały polska gospodarka może wejść w techniczną recesję – powiedział prezes PFR P. Borys podczas Konferencji Izby Domów Maklerskich. Jego zdaniem polityka gospodarcza powinna być zrównoważona. Z jednej strony należy walczyć z inflacją, ale polityka fiskalna musi zapewnić miękkie lądowanie. Najbliższe miesiące będą w ocenie Borysa balansowaniem między poważnym, a łagodniejszym spowolnieniem gospodarczym.
 • W naszej ocenie głównym problemem makroekonomicznym w Polsce jest obecnie wysoka inflacja, a polityka gospodarcza (głównie pieniężna) powinna być skoncentrowana na jej ograniczeniu. Nie wyklucza to precyzyjnie kierowanych działań osłonowych dla osób najbardziej dotkniętych wzrostem cen i rat kredytowych, jednak szeroko zakrojona ekspansja fiskalna ogranicza skuteczność zacieśnienia polityki pieniężnej. Ograniczenie presji cenowej wymaga pewnej redukcji popytu w gospodarce.

Soboń z MF: planowane pozyskanie PLN50mld z emisji obligacji detalicznych i emisje zagraniczne.

 • Ministerstwo Finansów szacuje, że w 2022 pozyska ponad PLN50mld z emisji obligacji detalicznych – powiedział wiceminister finansów A. Soboń. Planowane są także emisje na rynkach zagranicznych. Wiceminister zwrócił uwagę, że w najbliższych latach polityka fiskalna musi być bardziej ostrożna w planowaniu nowych wydatków. Zwrócił uwagę na rosnące koszty obsługi długu ze względu na sytuację rynkową. Wiceminister zasugerował, że tarcze antyinflacyjne będą wydłużane na krótkie okresy, np. kwartalne, aby na bieżąco oceniać ich dalszą przydatność.

Minister Buda: Pierwsze środki z KPO mogą trafić do Polski na przełomie sierpnia i września.

 • Pierwsze wypłaty z KPO dla Polski mogą mieć miejsce na przełomie sierpnia i września – zapowiedział minister rozwoju i technologii W. Buda. Rozliczenia w ramach tego programu mają miejsce w systemie półrocznym, po zakończeniu półrocza. Polska ma złożyć taki wniosek w lipcu. Wówczas pierwsze płatności mogą nastąpić już we wrześniu. Minister przypomniał, że negocjacje z KE w sprawie KPO zostały zakończone, co jest podstawą do tego, żeby w perspektywie najbliższych dni Komisja przyjęła i zatwierdziła polski KPO. Polska wnioskuje o €23,9mld w ramach grantów i €11,5mld pożyczek.

Jutro przetarg obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 • BGK poinformował, że na środowym przetargu zaoferuje cztery serie obligacji serii FPC na kwotę co najmniej PLN250mln.

Komentarz rynkowy

 • Tydzień rozpoczął się bez dużych zmian na głównych rynkach. Kurs €/US$ wzrósł z 1,04 do 1,0450, a rentowności amerykańskich i niemieckich 10latek zakończyły handel praktycznie bez zmian. Inwestorzy najprawdopodobniej czekają z większymi zmianami pozycji m.in. na publikowane dziś dane z USA.
 • Dużą zmienność obserwowaliśmy jednak na krajowym rynku. Kurs €/PLN obniżył się z 4,6850 na 4,6550, a złoty zyskał także na tle forinta. Umocnił się również krajowy dług, np. rentowność 10latki obniżyła się o ponad 10pb. Sugeruje to, że inwestorzy liczą na akceptację polskiego KPO po ostatnich komentarzach z Komisji Europejskiej.

Ograniczone pole do spadku €/US$. Stabilizacja na rynkach długu.

 • Spodziewamy się solidnych wyników publikowanych dziś danych z USA (produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna), które w naszej ocenie podtrzymają oczekiwania na podwyżki stóp Fed po 50pb na najbliższych posiedzeniach. Jednocześnie niepewność co do sytuacji gospodarczej w Chinach powinna się utrzymać, co wspiera popyt na bezpieczne aktywa, czyli np. dolara. Dlatego widzimy istotne szanse, że kurs €/US$ znów zbliży się do wsparcia na 1,0350.
 • Spadek €/US$ poniżej 1,05 traktujemy raczej jako krótkoterminowe zawirowania na rynku, związane np. z niepewną sytuacją w Azji. W 3kw22 para powinna utrzymać się dość blisko 1,05. To poziom odpowiadający różnicy stóp procentowych między Fed i EBC wyceniany przez rynek. Na razie nie ma sygnałów wskazujących, aby EBC miał istotnie opóźnić rozpoczęcie swojego cyklu podwyżek stóp. Z kolei inflacja w USA prawdopodobnie przekroczyła już szczyt, więc do wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp Fed także raczej już nie dojdzie.
 • Na bazowych rynkach długu oczekujemy stabilizacji, przynajmniej do końca tygodnia. Wspomniane dane z USA raczej nie pozwolą na umocnienie papierów, mimo obaw o koniunkturę w Chinach. Wciąż uważamy jednak, że szczyt rentowności Treasuries i Bunda w tym cyklu jest prawdopodobnie jeszcze przed nami. Inflacja w USA w kolejnych miesiącach może spadać wolniej niż wyceniał to rynek. Coraz większym ciężarem dla wycen będzie też redukcja bilansu Fed oraz wygaszanie skupu aktywów przez EBC.

Optymizm dot. KPO wspiera krajowy dług i złotego.

 • W naszej ocenie kurs €/PLN powinien dotrzeć co najmniej do wsparcia na 4,63 w tym tygodniu. Nie wykluczamy większego ruchu, tj. bliżej 4,60. Kluczowe będzie przy tym zachowanie €/US$. Jeżeli wsparcie na 1,0350 zdoła się wybronić po dzisiejszych danych z USA, to spadek €/PLN powinien nastąpić szybko. Sentyment dla krajowej wydaje się poprawiać po ostatnich komentarzach z Komisji Europejskiej dot. KPO. Oczekujemy też wsparcia dla PLN ze strony krajowych danych np. dzisiejszych o PKB.
 • Polityka NBP oraz zmiana sposobu wymiany środków walutowych przez MF naszym zdaniem uzasadnia też dalszy spadek €/PLN w dłuższym terminie szczególnie, że wzrostu stóp w Europie spodziewamy się dopiero w drugiej połowie roku. Na razie złotemu szkodzi jednak niepewna sytuacja międzynarodowa (np. słaby juan). Uważamy, że kurs €/PLN przesunie się poniżej 4,60 nawet już pod koniec maja. Oczekujemy również, że para może zbliżyć się do 4,50 już na przełomie kwartału, wraz z zakładanym spadkiem napięć związanych z wojną.
 • Do końca tygodnia spodziewamy się wzrostu złotowych stawek swap, ale w połączeniu z zawężeniem się asset swapów. Oczekujemy mocnych danych z krajowej gospodarki, co przełożyć się powinno na wyższy poziom IRS. Skala tego ruchu będzie raczej ograniczona, gdyż na rynkach bazowych widzimy raczej stabilizację. Na zawężenie asset swapów wskazuje z kolei optymizm co do KPO. Łącznie powinno to poskutkować niewielkim spadkiem rentowności SPW, głownie na długim końcu.
 • Może on być jednak przedwczesny, gdyż nie jest jasne kiedy środki miałyby do Polski faktycznie napłynąć. Ciągle widzimy też ryzyka dla inflacji po wyższej stronie. Zwłaszcza tempo spadku CPI w 2023 może okazać się mniejsze niż rynek obecnie wycenia (ekspansywna polityka fiskalna, możliwe 2 podwyżki płacy minimalnej itp.). Dlatego też uważamy, że wzrosty rentowności SPW powinny dość szybko powrócić. Oczekiwany docelowy poziom stóp NBP ustabilizuje się raczej dopiero w 2poł22, bliżej szczytu inflacji. Wtedy też rentowności SPW powinny osiągnąć szczyt w tym cyklu.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.