Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Kolejna podwyżka stóp NBP w styczniu. Stopniowe umocnienie złotego w 2022.

  • W tym tygodniu poznamy szereg danych z USA. Mimo szalejącej pandemii, oczekiwane jest utrzymanie solidnej koniunktury w gospodarce USA, zarówno w przemyśle i usługach, choć słabsze niż przed miesiącem. Z jednej strony obserwujemy skokowe nasilenie pandemii. Z drugiej, możliwe, że po złagodzeniu restrykcji sanitarnych w Azji we wrześniu / październiku nadal rozładowują się zastoje w łańcuchach dostaw.

  • Ankietowani ekonomiści oczekują natomiast zdecydowanie większego wzrostu miejsc pracy w grudniu, po słabym listopadzie –. Popyt na pracę w USA pozostaje silny, problemem jest jednak strukturalne niedopasowanie zasobu pracy do potrzeb po pandemii. Relatywnie niska pozostaje też aktywność zawodowa, szczególnie wśród osób młodszych. Solidny popyt na pracę wskazuje na utrzymanie solidnej jak na USA dynamiki plac oraz spadek stopy bezrobocia.

  • Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia z kraju jest posiedzenie RPP. Stawki rynku pieniężnego wyceniają kolejne 50pb podwyżki, my również spodziewamy się takiej decyzji. Solidny wynik krajowego PMI za grudzień powinien jednak wspierać oczekiwania na wyższą ścieżkę stóp w kraju niż obecnie wycenia to rynek. Sugeruje to dalszy spadek €/PLN, raczej nie dalej jak do okolic 4,55.


Załączniki