Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Umocnienie złotego dzięki spadkowi ryzyka związanego z kredytami CHF. Dalsze wzrosty rentowności.

  • Na początku tygodnia doszło do wyraźniej przeceny obligacji na rynkach bazowych, szczególnie Bundów. Rentowność niemieckiej 10latki wzrosła do -0,16%, czyli najwyższego poziomu od 1poł19. Zmiany rentowności Treasuries były istotnie mniejsze. Amerykańskie papiery wspiera m.in. korekta na rynkach akcji, jak i obawy, że gospodarka USA jest już blisko szczytu koniunktury. W ślad za niemieckimi papierami przeceniły się również POLGBs. Dochodowość krajowej 10lartki dotarła do 1,82%.

  • Kurs €/US$ pod koniec ubiegłego tygodnia wzrósł ponad 1,2150. Dolar wyraźnie osłabił się po istotnie gorszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy w piątek. Na początku tego tygodnia para przeszła w trend boczny wokół 1,2150. Umocnienie kontynuował złoty, na początku tego tygodnia para €/PLN dotarła do 4,54. Poza słabszym dolarem, krajowej walucie pomógł spadek ryzyka związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi. Sąd Najwyższy w pierwszym z orzeczeń zaprezentował wyważone stanowisko, co zmniejszyło szanse na szybkie i masowe ugody banków z klientami i konwersję kredytów na PLN. Drugie z orzeczeń SN odłożył i oczekuje na opinie m.in. z NBP i KNF.

  • Dziś poznamy dane o inflacji z USA. Uważamy, że potwierdzą one, iż presja inflacyjna w amerykańskiej gospodarce narasta. Ostatnie słabsze dane z rynku pracy w USA nieco schłodziły oczekiwania na rozpoczęcie normalizacji polityki pieniężnej w USA, co razem z korektą rynków akcji stabilizuje rentowności długu w USD. Szybciej rosną rentowności długu w EUR, gdzie gospodarka jest w przededniu odbicia, a dodatkowo miały miejsce dotychczasowe agresywne zakupy EBC. Sam skok inflacji CPI nie wystarczy aby zmienić nastawienie Fed, potrzebny jest wzrost inflacji bazowej, także tej poprawionej o wpływ bazy z 2020 roku. Wpływ na €/US$ powinien być natomiast mniejszy – para nie będzie prawdopodobnie w stanie zejść istotnie poniżej 1,21.

  • Wyceniane przez rynek ryzyko związane z tematem kredytów frankowych istotnie spadło już po piątkowej decyzji SN. Sugeruje to raczej umiarkowaną presję na umocnienie złotego w końcówce tygodnia, hamowaną przez ew. umocnienie dolara. Ryzyko przełamania okolic 4,54 jest jednak dość duże. Para €/PLN może dotrzeć do 4,53-5350.


Załączniki