Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Koniunktura w sektorze usług USA zaskoczyła pozytywnie.

Wiadomości zagraniczne

USA: koniunktura w amerykańskich usługach jednak się trzyma.

 • Indeks ISM w usługach w lipcu nie tylko nie potwierdził tąpnięcia sugerowanego przez wskaźnik PMI, ale okazał się zaskakująco mocny. Wyniósł 56,7pkt., najwięcej od 3 miesięcy, przy konsensusie 53,5pkt. oraz 55,3pkt. w czerwcu. W końcowym wyliczeniu, PMI w usługach spadł poniżej granicy 50pkt. do 47,7pkt. w lipcu przy 47,5pkt. w pierwszym wyliczeniu i 52,3pkt. w czerwcu.
 • Zamówienia na dobra trwałe w czerwcu ostatecznie wzrosły o 2,0%m/m przy wstępnym szacunku 1,9% i 0,8% w maju. Wskaźnik ten dobrze rokuje jeśli chodzi o wyniki inwestycji. Jednocześnie zamówienia w amerykańskim przemyśle wzrosły w czerwcu o 2,0%m/m przy konsensusie 1,2% oraz 1,8% w maju.
 • Wczorajsze dane nie mają tak dużego przełożenia na decyzje Fed jak flagowe dane payrolls czy o inflacji, jednak mogą zwiększać chęć FOMC do dalszych zdecydowanych podwyżek stóp procentowych. Wczoraj J. Bullard, Prezes St. Louis Fed, zaproponował docelowy poziom stóp 3,75%-4,0% na koniec 2022 i zasugerował, że stopy mogą pozostać wyżej na dłużej, żeby zbić inflację. Natomiast N. Kashkari (Minneapolis Fed) i T. Barkin (Richmond Fed) stwierdzili, że Fed jest zdecydowany obniżyć inflację, a recesja może i prawdopodobnie powinna się zdarzyć. Inny pogląd wyraziła M. Daly z San Francisco Fed, według której inflacja może być obniżona bez masowego bezrobocia i recesji.

Strefa euro: finalne PMI za lipiec nieco lepsze od wstępnych szacunków.

 • PMI composite w strefie euro w lipcu ostatecznie wyniósł 49,9pkt. przy wstępnym szacunku 49,4pkt. oraz po 52,0pkt. w czerwcu. Usługowy PMI wyniósł 51,2pkt. po wstępnym szacunku 50,6pkt. oraz po 53,0pkt. w czerwcu. Lekkie korekty usługowego PMI za lipiec w górę przeprowadzono dla Niemiec (ostatecznie 49,7pkt.) i Francji (53,2pkt.). We Włoszech lipcowy PMI w usługach wyniósł 48,4pkt., poniżej konsensusu 50,1pkt. oraz po 51,6pkt. w czerwcu.
 • Dane te potwierdzają spodziewane pogorszenie wskaźników koniunktury w trudnym otoczeniu gospodarczym, ale ich zmiany można uznać za umiarkowane.

UK: Dziś decyzja Banku Anglii o podwyżce stóp procentowych.

 • Dziś BoE prawdopodobnie podniesie główną stopę procentową o 50pb do poziomu 1,75% w odpowiedzi na silną presję inflacyjną wynikającą zarówno z czynników podażowych (droga energia), jak i wysokiej inflacji bazowej.

Czechy: Dziś posiedzenie CNB.

 • Na dzisiejszym posiedzeniu Narodowego Banku Czech nie spodziewamy się decyzji o zmianie stóp procentowych. Po czerwcowej podwyżce o 125pb, główna stopa procentowa (2-tygodniowa stopa repo) wynosi obecnie 7%. Inflacja CPI w czerwcu wyniosła 17,2% r/r.

Wiadomości krajowe

RPP: w maju L. Kotecki i P. Litwiniuk głosowali przeciw podwyżce stóp o 75pb.

 • Zgodnie z informacją w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przeciw podwyżce stóp procentowych NBP w maju o 75 pb głosowali L. Kotecki i P. Litwiniuk, pozostali członkowie RPP byli za. Rada podniosła wówczas stopę referencyjną do poziomu 5,25%.

Prof. J. Tyrowicz oficjalnie kandydatem Senatu do RPP.

 • Grupa 19 senatorów zgłosiła J. Tyrowicz jako kandydatkę do zasiadania w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) – poinformował senator J. Bury. Do wniosku dołączono zgodę J. Tyrowicz na kandydowanie. Głosowanie w Senacie najprawdopodobniej odbędzie się 7 września tj. w dniu decyzyjnego posiedzenia RPP. Tyrowicz zastąpi R. Surę, którego Senat odwołał 21 lipca. RPP liczy obecnie 7 członków. Oprócz wakatu senackiego do obsadzenia pozostają dwa wakaty przez Sejm.

BGK uplasował na rynku obligacje za blisko PLN0,6mld.

 • Na wczorajszej aukcji Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał 4 serie obligacji za PLN556mln na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Popyt na aukcji pierwotnej wyniósł blisko PLN600mln, a największy udział w sprzedaży miały papiery zapadające w 2031.

Komentarz rynkowy

 • W środę opadły napięcia na rynkch po wizycie N. Pelosi (przewodnicząca Izby Reprezentantów USA) na Tajwanie. Efektem była próba odbicia kursu €/US$, która jednak zakończyła się niepowodzeniem. Inwestorów zaskoczył bowiem ISM z amerykańskiego sektora usług, który okazał się znacząco lepszy niż sugerował fatalny wynik PMI dla tego sektora. Stabilizacja €/US$ pozwoliła na dalsze umocnienie walut CEE. kurs €/PLN na chwilę znalazł się nawet poniżej 4,70, ale ostatecznie zakończył handel przy tym poziomie.
 • Mimo udanego ISM z sektora usług, rentowności obligacji nie były w stanie kontynuować wzrostu. Dochodowość niemieckiej 10latki zakończyła dzień praktycznie bez zmian, a amerykańskiej kilka pb niżej. Na SPW wciąż panowała bardzo wysoka zmienność na niepłynnym rynku. Tym razem krajowy dług stracił mimo raczej korzystnych nastrojów na rynkach bazowych – rentowność 10latki wróciła do 5,80%.

Kolejne próby wzrostu €/US$, spadki rentowności na rynkach bazowych.

 • Brak wyraźnej pozytywnej reakcji dolara na udany wynik ISM sugeruje kolejne próby wzrostu pary także dziś. Zgodnie z oczekiwaniami napięciami między Chinami i USA nie zdominowały sytuacji na rynku na długo. Inwestorzy nadal obawiają się natomiast globalnej recesji i wyhamowania podwyżek stóp głównych banków centralnych. W końcówce tygodnia punktem uwagi będą oczywiście dane z amerykańskiego rynku pracy (piątek). Widzimy ryzyko rozczarowania (np. biorąc pod uwagę wyraźne pogorszenie danych o liczbie wakatów), co naszym zdaniem uzasadnia ponowny wzrost €/US$. Technicznie widzimy pole do wzrostu pary do około 1,0350. Na większy ruch nie wskazują oczekiwania na podwyżki stóp Fed i EBC.
 • W 2poł22 para €/US$ prawdopodobnie utrzyma się na relatywnie niskim poziomie (może nie wrócić ponad 1,05). Głównym ryzykiem pozostaje zatrzymanie dostaw gazu z Rosji, co doprowadzi do recesji w Europie. To z kolei może dość szybko zatrzymać cykl podwyżek stóp EBC, mimo wysokiej, jak na europejskie standardy, inflacji. Uważamy natomiast, że mimo wejścia USA w techniczną recesję Fed będzie kontynuować podwyżki stóp do ponad 3% pod koniec roku.
 • Wczorajsze zachowanie rynków długu wydaje się potwierdzać, że przynajmniej do piątkowych payrolls uwagę inwestorów zdominują obawy o globalną recesję. To z kolei sugeruje ponowne spadki rentowności po obu stronach oceanu.
 • W dłuższym terminie nadal spodziewamy się spłaszczenia krzywych dochodowości po obu stronach Atlantyku. O ile dłuższe papiery powinny wyceniać zbliżającą się recesję i obniżki stóp zarówno w USA, jak i strefie euro, to na krótkim końcu spodziewamy się zobaczyć efekty utrzymujących się obaw inflacyjnych. Choć cykl podwyżek stóp EBC może być stosunkowo krótki, to rynki może zaskoczyć jego tempo.

Dalsze umocnienie złotego, wzrost rentowności SPW na razie nietrwały.

 • Na przełomie tygodnia spodziewamy się wyłamania pary €/PLN poniżej 4,70. Wyhamowanie spadku €/US$ i wzrost kosztów finansowania pozycji przeciw złotego będą naszym zdaniem nadal skłaniać do zamykania pozycji na wzrost €/PLN, czy US$/PLN (czyli zakupów złotego). Mocniejszy złoty może utrzymać się przez większą część miesiąca, kiedy zmienność na rynkach jest mniejsza, a inwestorzy zamykają bardziej ryzykowne pozycje na okres wakacyjny.
 • Ryzyko dla złotego pozostaje jednak istotne. Pogorszenie bilansu handlowego i złagodzenie retoryki NBP (wsparte stabilizacją CPI w wakacje) sugerują jednak szanse na powrót €/PLN do 4,80 na przełomie miesiąca. W dalszej części roku spodziewamy się raczej stabilizacji €/PLN w ramach szerokiego trendu bocznego. Jeżeli stopy NBP dojdą do oczekiwanego przez nas poziomu 8,5%, to zajmie to więcej czasu. RPP może też komunikować przedwczesny koniec cyklu podwyżek.
 • W końcówce tygodnia rentowności SPW powinny dość szybko wrócić do poziomów z wtorku. Naszym zdaniem pomoże w tym sprzyjający sentyment na rynkach bazowych czy obawy o recesję (także w kraju). Zmienność prawdopodobnie pozostanie wysoka, ze względu na niską wakacyjną płynność.
 • W dłuższej perspektywie, najprawdopodobniej po wakacjach, niezmiennie widzimy przestrzeń do wzrostów rentowności POLGBs. Inflacja jest daleka od opanowania, a przed nami skok cen energii jesienią i od początku 2023 roku. Ponadto utrzymuje się presja płacowa. Dodatkowo mniej jastrzębie komunikaty ze strony NBP mogą ciążyć na notowaniach PLN. Wzrost kosztów energii rodzi ryzyko dalszego wzrostu inflacji w 4kw22 i 1kw23. Oznaczałoby to konieczność podniesienia stóp NBP do wyższych poziomów niż wycenia to obecnie rynek.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.