Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: W oczekiwaniu na piątkowe non-farm payrolls w USA. Początek tygodnia pod znakiem PMI.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Relatywnie dobry 2kw22 dzięki odbiciu w usługach.

 • Strefa euro uniknęła pogorszenia koniunktury w 2kw22, które obserwowano na innych głównych rynkach, takich jak USA i Chiny. PKB Eurostrefy zwiększyło się o 0,7%kw/kw, po wzroście o 0,5% kwartał wcześniej. W ujęciu r/r wzrost wyniósł 4,0% wobec 5,4% kwartał wcześniej. Sądząc po danych z badań ankietowych z ostatnich miesięcy, stało się tak głównie dzięki silnemu odbiciu w aktywności sektora usług. Sektory związane ze spędzaniem wolnego czasu i wypoczynkiem (restauracje, bary i hotele) osiągały szczególnie dobre wyniki. Odbicie w turystyce przyczyniło się do silnego wzrostu obserwowanego we Włoszech i Hiszpanii, gdzie wzrost wyniósł odpowiednio 1% i 1,1% kw/kw. Sektor produkcyjny cierpiał z powodu problemów z łańcuchem dostaw i  w międzyczasie doświadczył gasnącego popytu. Gospodarka niemiecka, silnie uzależniona od produkcji przemysłowej, znalazła się za średnią dla strefy euro ze stagnacją PKB w 2kw22.
 • Oczekujemy, że od tego momentu PKB będzie nadal wykazywał tendencję spadkową, ponieważ odbicie związane z ponownym otwarciem rynku usług jest umiarkowane, popyt globalny słabnie, a siła nabywcza nadal się zmniejsza. Spodziewamy się, że doprowadzi to do łagodnej recesji, która rozpocznie się w drugiej połowie roku.

Strefa euro: Silny wzrost inflacji sugeruje duże szanse na 50pb podwyżki stóp EBC we wrześniu.

 • Inflacja HICP wyniosła w lipcu 8,9%r/r, wobec 8,6% w czerwcu i oczekiwań również na tym na poziomie. Utrzymują się problemy po stronie podaży, powodujące wysoką inflację, jak i związane z nimi efekty wtórne. Wzrost cen energii spadł tylko nieznacznie i wyniósł 39,7%, ponieważ obawy o dostawy gazu utrzymują ceny na wysokim poziomie. Ceny rynkowe gazu ziemnego osiągnęły w lipcu nowe szczyty, co ponownie przełożyło się na wysokie ceny konsumpcyjne.
 • Inflacja żywnościowa również wykazuje tendencję wzrostową. Odzwierciedla to m.in. wyższe koszty transportu oraz niedobory i niepewność co do dostaw z Ukrainy. W związku z tym, że ceny rynkowe towarów spożywczych wykazują tendencję do obniżania się, w 2poł22 wzrost cen żywności powinien hamować. Inflacja bazowa również wzrosła - do 5%r/r z 4,6% przed miesiącem. Oczekujemy, że wskaźnik bazowy będzie kontynuował wzrost w nadchodzących miesiącach, ponieważ koszty nakładów dla przedsiębiorstw pozostają podwyższone w wielu sektorach, co wywiera presję na marże. Inflacja towarów wzrosła w lipcu z 4,3% do 4,5%, a inflacja usług z 3,4% do 3,7%, co pokazuje, że przedsiębiorstwa nadal przenoszą wyższe koszty na konsumentów.
 • W obliczu zbliżającej się recesji i inflacji osiągającej nowe maksima, pojawia się pytanie, jak zareaguje EBC. Naszym zdaniem uporczywy i silny wzrost cen nadal wskazuje na podwyżkę o 50pb we wrześniu.

USA: Kolejne sygnały spowolnienia, kondycja rynku pracy nadal mocna.

 • W tym tygodniu uwaga rynku prawdopodobnie skupi się na danych z USA. Spodziewamy się kolejnych sygnałów pogorszenia koniunktury, co powinny potwierdzić wyniki ISM dla przemysłu (dane poznamy dziś, spodziewamy się spadku z 53,0pkt. do 51,5pkt. przy konsensusie 52,3pkt.) oraz usług (poznamy je w środę).
 • Inwestorzy będą jednak prawdopodobnie szczególnie wrażliwi na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, biorąc pod uwagę jak duże znaczenie przywiązuje do nich Fed. Uważamy, że w lipcu w USA przybyło 220tys. etatów, wobec 372tys. przed miesiącem. To mniej niż konsensus (250tys.), ale naszym zdaniem wynika to z problemów po stornie podaży pracy, a nie popytu. Na bezrobotnego w USA nadal przypadają blisko 2 wakaty, co zmusza firmy do relatywnie wysokiego jak na USA wzrostu wynagrodzeń (około 5%r/r). Obawiamy się jednak, że połączenie słabszych danych o koniunkturze z wolniejszym tempem wzrostu zatrudnienia wywoła dalszy spadek oczekiwań na podwyżki stóp Fed.

Wiadomości krajowe

PMI w przetwórstwie nadal w dół.

 • Dziś o 9:00 zostanie opublikowany sierpniowy indeks PMI w przetwórstwie. W związku z pogarszającą się koniunkturą w europejskim przemyśle spodziewamy się dalszego spadku indeksu – do 43,1 (konsensus: 43,6) z 44,4 w lipcu. Ostatnie miesiące przyniosły sygnały pogorszenia w zakresie nowych zamówień.  

W lipcu inflacja nadal 15,5%r/r.

 • Ceny konsumpcyjne wzrosły w lipcu o 15,5%r/r (ING: 15,4%r/r; konsensus: 15,5%r/r), po wzroście o 15,5%r/r w czerwcu. Roczny wskaźnik inflacji nie zwiększył się po raz pierwszy od lutego, kiedy weszły w życie obniżki podatków pośrednich w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Zgodnie z oczekiwaniami lipiec przyniósł spadek cen paliw (-2,6%r/r), do czego przyczyniła się letnia promocja głównego gracza na krajowym rynku paliwowym, która wymusiła podobne ruchy cenowe ze strony konkurencji. Gdyby ceny paliw pozostały na czerwcowym poziomie, to inflacja w lipcu wzrosłaby do 15,7%r/r. Ceny żywności zwiększyły się o 0,6%m/m, czyli w zbliżonym tempie jak w czerwcu, ale wolniej niż kwietniu i maju. Z kolei nośniki energii podrożały o 1,6%m/m, najprawdopodobniej wskutek dalszego wzrostu cen opału (głównie węgiel). W oparciu o piątkowe dane szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii była w lipcu zbliżona do sierpniowego poziomu i wyniosła ok. 9,2%r/r.
 • Pomimo stabilizacji w lipcu, inflacja jest daleka od opanowania. Cel inflacyjny pozostaje odległy (2,5%), realne stopy procentowe są wciąż głęboko ujemne, a polityka fiskalna w znacznym stopniu osłabia skalę zacieśnienia polityki pieniężnej. Presję inflacyjną może w nadchodzących kwartałach ograniczać pogorszenie koniunktury w Polsce i na świecie. W odwrotnym kierunku będzie oddziaływać kryzys energetyczny i wzrost cen regulowanych. Przyszły rok to także znaczący wzrost płacy minimalnej (13,5%) i wysoka waloryzacja rent i emerytur, co podtrzyma presję płacową. Oznacza to, że w 2023 ceny konsumpcyjne mogą nadal rosnąć w dwucyfrowym tempie. Spodziewamy się, że jesienią tego roku RPP będzie nadal podnosić stopy procentowe, chociaż w mniejszej skali (25pb). Będą temu towarzyszyć deklaracje gotowości do zakończenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Tym mocniejsze, im słabsza będzie koniunktura w Polsce i na świecie.

Premier Morawiecki: Przedwcześnie twierdzić, że szczyt inflacji już za nami.

 • Przedwcześnie jest twierdzić, że obecnie mamy już szczyt inflacji – powiedział premier M. Morawiecki. W jego ocenie najbliższe miesiące wskażą trend, a głównym elementem definiującym poziom cen będą koszty surowców energetycznych.
 • Naszym zdaniem jesień może przynieść wzrost cen energii i opału, a wysokość lokalnego szczytu inflacji na początku 2023 będzie uzależniona od skali podwyżek cen regulowanych, w tym w szczególności energii elektrycznej i gazu.

Borys z PFR: Jest przestrzeń do podwyżek stóp procentowych o 50-75pb.

 • RPP ma przestrzeń do podwyżek stóp procentowych o kolejne 50-75pb, a kurs równowagi PLN to €4,40-4,50 i złoty powinien znaleźć się na tym poziomie w przyszłym roku – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju P. Borys.

MF: Wysoki poziom sfinansowania potrzeb tegorocznych pożyczkowych i poduszka płynnościowa.

 • Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa w 2022 wynosi ok. 94% - powiedział wiceminister finansów S. Skuza. Na koniec lipca Ministerstwo Finansów miało na rachunkach ok. PLN140mld, czyli podobną kwotę jak na koniec czerwca. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł w czerwcu o PLN6,2mld do PLN146,6mld.

Plany podaży długu na rynku pierwotnym w sierpniu.

 • W sierpniu Ministerstwo Finansów przeprowadzi jeden przetarg zamiany (11 sierpnia) i nie przewiduje regularnej aukcji sprzedaży obligacji skarbowych. BGK planuje jeden przetarg obligacji (3 sierpnia) na rzecz Funduszu COVID-19.

Komentarz rynkowy

 • Od połowy miesiąca para €/US$ utrzymuje się w trendzie bocznym, ponad 1,01. Prób wyłamania się z niego w dół było kilka, ale kończyły się niepowodzeniem. Ostatnią zatrzymało połączenie gorszych od oczekiwań danych o PKB USA za 2kw22 i lepszych również o PKB ze strefy euro. Mimo stabilizacji dolara waluty CEE charakteryzowały się w ubiegłym tygodniu wysoką zmiennością. Kurs €/PLN za początku tygodnia dotarł do 4,70, a już dwa dni potem był na 4,80. Obecnie para znajduje się na 4,74. Inwestorzy prawdopodobnie próbowali odbudować pozycje na osłabienie walut regionu CEE, licząc na ponowne umocnienie dolara.
 • Na rynkach długu nadal dominowały natomiast obawy przed recesją. Mimo lepszych od oczekiwań danych ze strefy euro za 2kw22, to umocnienie niemieckiej 10latki było w ubiegłym tygodniu większe, sięgając ponad 20pb. W przypadku 10letniego Treasury było to ponad 10pb. Zmienność SPW pozostała niezwykle wysoka. W pewnym momencie krajowe 10latki zyskiwały ponad 40pb, ostatecznie w skali tygodnia rentowności obniżyły się o 30pb. Pomogły w tym zarówno sytuacja na rynkach bazowych, jak i spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP, wspierany m.in. ostatnimi komentarzami prezesa NBP.

Dalszy wzrost €/US$ po serii słabych danych z USA.

 • W tym tygodniu punktem uwagi będą dane z USA, koniunktura w sektorze usług (środa) i szczególnie sytuacja na amerykańskim rynku pracy (piątek). Fed wielokrotnie podkreślał dobrą sytuację rynku pracy. W ocenie wielu inwestorów i analityków jej utrzymanie jest warunkiem do kontynuacji podwyżek stóp. Spodziewamy się niższego od oczekiwań wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem (choć nadal na solidnym poziomie). W naszej ocenie może to prowadzić do dalszego spadku oczekiwań na podwyżki stóp Fed. W efekcie oczekujemy utrzymania się presji na niższe rentowności po obu stronach oceanu. Piątkowe dane z Europy o PKB za 2kw22 zaskoczyły na plus, ale nie zmniejszyły się ryzyka związane z dostawami gazu z Rosji do UE.
 • W dłuższym terminie nadal spodziewamy się spłaszczenia krzywych dochodowości po obu stronach Atlantyku. O ile dłuższe papiery powinny wyceniać zbliżającą się recesję i obniżki stóp zarówno w USA, jak i strefie euro, to na krótkim końcu spodziewamy się zobaczyć efekty utrzymujących się obaw inflacyjnych. Choć np. cykl podwyżek stóp EBC może być stosunkowo krótki, to rynki może zaskoczyć jego tempo.
 • Po serii rozczarowań danymi z USA i lepszych od oczekiwań wynikach PKB z Europy za 2kw22, do piątkowej publikacji payrolls może utrzymać się presja na wzrost €/US$. Jeżeli payrolls zaskoczą na minus, to najprawdopodobniej para €/US$ wyłamie się górą i obecnie konsolidacji. Technicznie widzimy pole do wzrostu pary do około 1,0350.
 • Długoterminowe perspektywy kursu są mocno niepewne. Głównym ryzykiem pozostaje zatrzymanie dostaw gazu z Rosji, co doprowadzi do recesji w Europie. To z kolei może dość szybko zatrzymać cykl podwyżek stóp EBC, mimo wysokiej jak na europejskie standardy inflacji. Dlatego nawet mimo bardziej zdecydowanego EBC szanse, że €/US$ zdoła dotrzeć do 1,07 pod koniec 3kw22 obniżają się.

Osłabienie dolara może pomóc walutom CEE.

 • Mimo nadal raczej niekorzystnych fundamentów stojących za złotym, w tym tygodniu spodziewamy się kolejnych prób wyłamania się pary €/PLN poniżej 4,70. Wyraźnie podniosły się koszty utrzymywania pozycji przeciw PLN. Znacznie zmniejszyła się też presja na spadek €/US$, więc opłacalność budowania pozycji przeciw złotemu do dolara spadła. Jeżeli €/US$ faktycznie w tym tygodniu wzrośnie, to może dość do fali stop loss z otwieranych ostatnio długich pozycji na US$/PLN.
 • Ryzyko dla złotego pozostaje jednak istotne. Pogorszenie bilansu handlowego, złagodzenie retoryki NBP (dodatkowo wsparte stabilizacją CPI w wakacje) sugerują jednak istotne szanse na powrót €/PLN do 4,80 na przełomie miesiąca. W dalszej części roku spodziewamy się raczej stabilizacji €/PLN w ramach szerokiego trendu bocznego. Problemem jest polityka NBP. Nawet jeżeli stopy dojdą do oczekiwanego przez nas poziomu 8,5%, to zajmie to więcej czasu. RPP może też komunikować przedwczesny koniec cyklu podwyżek. Odnosimy wrażenie, że RPP preferuje słabego złotego i interwencje walutowe zamiast dalszych podwyżek stóp.
 • Sytuacja na rynkach bazowych powinna sprzyjać umocnieniu lub co najmniej stabilizacji SPW w tym tygodniu. Także piątkowe wstępne dane o inflacji z kraju raczej wpisały się w popularny na rynku scenariusz szybkiego końca podwyżek stóp NBP.
 • W dłuższej perspektywie, najprawdopodobniej po wakacjach, niezmiennie widzimy przestrzeń do wzrostów rentowności POLGBs. Inflacja jest daleka od opanowania, a przed nami skok cen energii jesienią i od początku 2023 roku. Słaby złoty także ponownie podniesie ceny. Ponadto utrzymuje się presja płacowa. Z kolei mniej jastrzębie komunikaty ze strony NBP mogą ciążyć na notowaniach PLN. Wzrost kosztów energii rodzi ryzyko dalszego wzrostu inflacji w 4kw22 i 1kw23. Oznaczałoby to konieczność podniesienia stóp NBP do wyższych poziomów niż wycenia to obecnie rynek – w naszym bazowym scenariuszu w okolice 8-8,50%.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.