Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Techniczna recesja w USA już w I połowie tego roku. Dziś dane o inflacji w Polsce i strefie euro w lipcu.

Wiadomości zagraniczne

USA: techniczna recesja już w 1poł22.

 • Zgodnie z pierwszym szacunkiem amerykański PKB w ujęciu zanualizowanym (saar) spadł o 0,9%kw/kw w 2kw22 wobec konsensusu zakładającego wzrost o 0,5% i po spadku o 1,6% w 1kw22 i wzroście o 6,9% w 4kw21. Spadek PKB w dwóch następujących po sobie kwartałach oznacza, że gospodarka amerykańska znalazła się w technicznej recesji w 1poł22. Konsumpcja prywatna spowolniła w 2kw22 do 1% z 1,8% w 1kw22. Spadek PKB wynikał głównie z negatywnego wkładu zapasów (około 2pp) oraz słabości inwestycji, w szczególności budownictwa mieszkaniowego – spadek o 14%, negatywny wkład do wzrostu PKB o  0,7pp. Dobrą wiadomością jest pozytywny wkład eksportu netto do wzrostu w wysokości 1,4pp.
 • Recesja techniczna nie jest postrzegana tak negatywnie jak recesja ekonomiczna, tym bardziej, że spadkowi PKB towarzyszy dobra sytuacja na rynku pracy, na co wskazywał Prezes Fed J. Powell na środowej konferencji po posiedzeniu FOMC. Wczorajsze dane tygodniowe o rynku pracy to potwierdzają – zarejestrowano 256tys. nowych bezrobotnych przy konsensusie 250tys. i 261tys. w poprzednim tygodniu.
 • Z drugiej strony, ze względu na osłabienie dochodów realnych z powodu wysokiej inflacji oraz szybkie i zdecydowane podwyżki stóp procentowych Fed, przejście gospodarki do prawdziwej recesji wydaje się kwestią czasu. W tym tygodniu Fed wysłał jednak jasne sygnały, że jest gotów poświęcić wzrost PKB na rzecz sprowadzenia inflacji do celu 2%.
 • Dziś poznamy wydatki i dochody konsumentów w czerwcu oraz wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (prognoza 51,1pkt, tyle samo co w czerwcu).

Niemcy: lekki, czasowy spadek inflacji CPI ale wzrost wskaźnika HICP w lipcu.

 • Inflacja w Niemczech mierzona wskaźnikiem CPI wyniosła w lipcu 7,5%r/r, przy konsensusie 7,4% oraz po 7,6% w czerwcu. Natomiast inflacja HICP przyśpieszyła do 8,5%r/r przy konsensusie 8,1% oraz 8,2% miesiąc wcześniej. Rozbieżności między CPI i HICP wynikają prawdopodobnie z odmiennego traktowania korekt sezonowych oraz cen turystyki zorganizowanej w tych miarach inflacji.
 • Dane o inflacji w Niemczech drugi miesiąc z rzędu są ‘zamaskowane’ działaniami rządu – czasowym wprowadzeniem taniego biletu kolejowego oraz obniżkom podatków pośrednich na paliwa. Działania te wprowadziły ‘ulgę’ we wzrostach cen paliw i kosztach transportu, ale powinny skończyć się w sierpniu i podbiją inflację w dalszej części roku. W danych widać przyśpieszające wzrosty cen żywności i usług. W dalszej części roku również ceny energii pozostaną wysokie, co oznacza, że inflacja powinna zacząć spowalniać dopiero w 2023.
 • Wczorajsze dane nie przynoszą jednak oddechu dla ECB. Dlatego spodziewamy się kolejnej podwyżki stóp procentowych o 50pb we wrześniu.
 • Istotną informacją dla ECB będą dzisiejsze dane o PKB w 2kw22 – dla Niemiec konsensus zakłada spowolnienie do 0,1%kw/kw i 1,8%r/r z odpowiednio 0,2% i 4,0% w 1kw22. Dziś zostanie również opublikowana inflacja CPI w strefie euro – prognozujemy 8,8%/r (konsensus 8,7%r/r) w lipcu po 8,6% w czerwcu. Szczyt inflacji w strefie euro nie został jeszcze osiągnięty.

Wiadomości krajowe

Prawdopodobny lekki spadek inflacji CPI w lipcu.

 • Dziś o 10:00 GUS opublikuje wstępny szacunek lipcowej inflacji. Szacujemy, że ceny wzrosły w lipcu o 15,4%r/r (konsensus Parkietu: 15,5%r/r). Jeżeli nasza prognoza się zrealizuje, to będzie to pierwszy spadek rocznej inflacji w tym roku (nie licząc lutego, kiedy weszła w życie Tarcza Antyinflacyjna). Lipiec przyniósł spadek cen paliw na stacjach benzynowych oraz wolniejszy niż w poprzednich miesiącach wzrost cen żywności w ujęciu miesięcznym.
 • Nasz scenariusz inflacyjny zakłada względną stabilizację w krótkim terminie, natomiast w średniej perspektywie nadal widzimy ryzyko dalszego wzrostu inflacji jesienią (ponowny wzrost cen paliw i energii) i  z początkiem 2023 (silny wzrost cen regulowanych).

Podwyżka płacy minimalnej w 2023 będzie kosztowała firmy blisko PLN15mld.

 • Koszt podwyżki płacy minimalnej w przyszłym roku dla małych i średnich przedsiębiorstw to ok. PLN12,5mld rocznie, a dla dużych firm ok. PLN2,3mld – wynika z oceny skutków regulacji projektu rozporządzenia w tej sprawie. Rząd proponuje podniesienie od stycznia płacy minimalnej do PLN3383mld (wzrost o 12,4%) i do PLN3450mld od lipca 2023 (wzrost o kolejne 2%). Średnioroczny wzrost płacy minimalnej ma wynieść 13,5%r/r.

KE: Słabsze nastroje gospodarcze. Spadek oczekiwań inflacyjnych.

 • Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (ESI) obniżył się w lipcu do 92,5pkt. z 95,7pkt. w czerwcu – poinformowała Komisja Europejska. Nastroje pogorszyły się zarówno w przemyśle jak i usługach. Z kolei wskaźnik oczekiwań inflacyjnych obniżył się do 50,8pkt z 55,1pkt miesiąc wcześniej. Indeks odzwierciedla oczekiwania dotyczące cen w najbliższych miesiącach. Dodatnia wartość wskaźnika wskazuje na przewagę oczekujących wzrostów cen.

MF sprzedało obligacje za PLN6,7mld.

 • Na aukcji podstawowej Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe za PLN6,5mld, przy popycie na poziomie PLN8,4mld. Największy udział w sprzedaży miały pięcioletnie obligacje stałokuponowe. Na aukcji dodatkowej sprzedano papiery za PLN156mln.

Komentarz rynkowy

 • Wczoraj czekała nas kolejna negatywna niespodzianka z gospodarki USA – wyraźnie gorszy od oczekiwań wynik PKB za 2kw22 pokazał, że Stany Zjednoczone są już w technicznej recesji (więcej w wiadomościach zagranicznych). Efektem tego na rynkach był spadek oczekiwań na podwyżki stóp Fed. Amerykańskie i niemieckie 10latki zyskały o ponad 10pb, a kurs €/US$ ponownie wzrósł ponad 1,02.
 • Słabszy dolar wsparł waluty CEE. Niezmiennie widać silną negatywną korelację, co sugeruje, że inwestorzy nadal chętnie grają na walutach regionu wobec dolara. Kurs €/PLN cofnął się z 4,78 do 4,76. Krajowe obligacje były natomiast względnie stabilne. Inwestorzy prawdopodobnie czekają na publikowane dziś wstępne dane o inflacji z kraju.

Seria negatywnych danych z USA na razie hamuje presję na spadek €/US$.

 • Negatywnych informacji z USA napłynęło ostatnio już dość dużo. Gospodarka USA weszła w recesję szybciej od oczekiwań. Choć nie skłoniło to FOMC do spowolnienia cyklu podwyżek, to na rynku wyraźnie rosną obawy, że Komitet będzie zmuszony ograniczyć zaostrzenie swojej polityki. To sugeruje, że mimo korzystnej dla dolara sytuacji geopolitycznej (napięcia w Europie związane z wojną na Ukrainie), na przełomie tygodnia para €/US$ utrzyma się w trendzie bocznym. Z punktu widzenia Fed kluczowa jest sytuacja na amerykańskim rynku pracy (Fed ma podwójny mandat: inflacja i zatrudnienie). Dane o payrolls poznamy za tydzień i dopiero po nich może dojść do wybicia €/US$ z konsolidacji.
 • Długoterminowe perspektywy kursu są mocno niepewne. Głównym ryzykiem pozostaje zatrzymanie dostaw gazu z Rosji, co doprowadzi do recesji w Europie. To z kolei może dość szybko zatrzymać cykl podwyżek stóp EBC, mimo wysokiej jak na europejskie standardy inflacji. Dlatego nawet mimo bardziej zdecydowanego EBC szanse, że €/US$ zdoła dotrzeć do 1,07 pod koniec 3kw22 obniżają się.
 • Dziś poznamy z kolei dane o inflacji i PKB strefy euro. Tu również obawiamy się zaskoczeń słabszą koniunkturą. Nie znikają też ryzyka związane z dostawami gazu dla Europy. Dlatego na przełomie tygodnia spodziewamy się ponownego umocnienia na bazowych rynkach długu, przede wszystkim w Europie.
 • W dłuższym terminie nadal spodziewamy się spłaszczenia krzywych dochodowości po obu stronach Atlantyku. O ile dłuższe papiery powinny wyceniać zbliżającą się recesję i obniżki stóp zarówno w USA, jak i strefie euro, to na krótkim końcu spodziewamy się zobaczyć efekty utrzymujących się obaw inflacyjnych. Choć np. cykl podwyżek stóp EBC może być stosunkowo krótki, to rynki może zaskoczyć jego tempo.

Presja na wzrost €/PLN powinna na razie osłabnąć.

 • Oczekiwane przez nas wyhamowanie spadku na €/US$ powinno zatrzymać próby dalszego wzrostu €/PLN, przynajmniej na przełomie tygodnia. Nie wykluczamy też ew. ograniczonej korekty / umocnienia złotego. Koszty finansowania pozycji przeciw złotemu są wysokie, bez ruchu na €/US$ utrzymywanie ich może być nieopłacalne.
 • Sytuacja fundamentalna stojąca za PLN nie zmieniła się jednak. Bilans płatniczy ciągle się pogarsza, tworząc naturalną presję na osłabienie PLN. Swoją retorykę złagodził też NBP, prowadząc do dużego spadku oczekiwań na podwyżki stóp. To wszystko odbywa się w niesprzyjającym otoczeniu geopolitycznym. W efekcie spodziewamy się wzrostu €/PLN ponownie ponad 4,80 w czasie wakacji. Zaraz po wakacjach nie wykluczamy nawet 4,90.
 • W dalszej części roku spodziewamy się raczej stabilizacji €/PLN w ramach szerokiego trendu bocznego. Problemem jest polityka NBP. Nawet jeżeli stopy dojdą do oczekiwanego przez nas poziomu 8,5%, to zajmie to więcej czasu. RPP może też komunikować przedwczesny koniec cyklu podwyżek. Odnosimy wrażenie, że RPP preferuje słabego złotego i interwencje zamiast dalszych podwyżek stóp.
 • Dziś poznamy wstępne dane o inflacji z kraju. Spodziewamy się wyniku lekko niższego od oczekiwań. Prawdopodobnie nie zmieni to mocno oczekiwań na kolejne posunięcia NBP, ale wpisze się w scenariusz szybkiego końca cyklu podwyżek, widoczny ostatnio na rynku. W otoczeniu umacniających się obligacji na rynkach bazowych, powinno to doprowadzić do spadku rentowności także w przypadku SPW, na całej krzywej.
 • W dłuższej perspektywie, najprawdopodobniej po wakacjach, niezmiennie widzimy przestrzeń do wzrostów rentowności POLGBs. Inflacja jest daleka od opanowania, przed nami skok cen energii jesienią i od początku 2023 roku, słaby złoty także ponownie podniesie ceny, utrzymuje się presja płacowa. Z kolei mniej jastrzębie komunikaty ze strony NBP mogą ciążyć na notowaniach PLN. Wzrost kosztów energii rodzi ryzyko dalszego wzrostu inflacji w 4kw22 i 1kw23. Oznaczałoby to konieczność podniesienia stóp NBP do wyższych poziomów niż wycenia to obecnie rynek – w naszym bazowym scenariuszu w okolice 8-8,50%.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.