Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Gazprom wywołuje kryzys gazowy w UE.

Wiadomości zagraniczne

UE: dziś nadzwyczajne spotkanie ministrów energii krajów UE w związku z kryzysem gazowym.

 • Gazprom poinformował, że od jutra tj. 27 lipca wstrzyma pracę kolejnej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co ograniczy przesył gazu do Europy Zachodniej do 20% przepustowości tego gazociągu. Nie wiadomo jak długo potrwają prace konserwacyjne. Według niemieckiego ministerstwa gospodarki nie ma powodów technicznych do ograniczenia dostaw rosyjskiego gazu. W ciągu ostatniego tygodnia gaz był dostarczany w 40% przepustowości gazociągu, po tym jak przesył został wcześniej wstrzymany całkowicie na 10 dni prac konserwacyjnych.
 • Dziś w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów energii krajów UE, którzy omówią ubiegłotygodniową propozycję Komisji Europejskiej zakładającą obowiązkowe zużycie gazu o 15% w sytuacji kryzysowej w okresie między 1 sierpnia 2022 a 31 marca 2023. Według planu KE ograniczenie zużycia gazu miałoby być dobrowolne, jedynie po ogłoszeniu stanu ostrzegawczego miałoby stać się obowiązkowe. Propozycja KE spotkała się ze sprzeciwem Portugalii, Hiszpanii, Grecji, głosy krytyczne zabrzmiały również w Polsce.
 • Dziś rano pojawiły się informacje o porozumieniu w sprawie planu oszczędzania gazu. Czeska prezydencja proponowała złagodzenie propozycji KE, m.in. wprowadzenie wyjątków od obowiązku 15% redukcji zużycia gazu.

Niemcy: Indeks Ifo za lipiec sygnalizuje ryzyko recesji.

 • Indeks Ifo, obejmujący badanie około 9tys. niemieckich firm, spadł do 88,6pkt. w lipcu przy konsensusie 90,1pkt. i 92,2pkt. w czerwcu. Indeks oczekiwań obniżył się do 80,3pkt. z 85,5pkt. w poprzednim miesiącu (największy spadek od marca), natomiast indeks ocen sytuacji bieżącej spadł do 97,7pkt z 99,4pkt. miesiąc wcześniej. Wczorajsze dane sygnalizują ryzyko recesji w gospodarce niemieckiej, możliwe, że rozpoczęła się już w 2kw22, o czym przekonamy się przy publikacji danych o PKB w piątek.
 • Obawy recesyjne są związane z istotnym ograniczeniem dostaw gazu z Rosji. Aby przetrwać sezon zimowy, rezerwy gazu musiałyby sięgać 90% magazynów, a te wypełnione są obecnie w około 66%. Kryzys gazowy może skłonić rząd do wydłużenia działania pozostających trzech elektrowni jądrowych, które mają być zamknięte z końcem roku. Sytuację dodatkowo komplikuje niski poziom wody w rzekach, co prowadzi do zakłóceń w transporcie rzecznym.

Wiadomości krajowe

Dalszy spadek stopy bezrobocia w czerwcu.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w czerwcu do 4,9% z 5,1% w maju (ING i konsensus: 5,0%) – zgodnie z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się względem poprzedniego miesiąca o 32tys. osób. GUS poinformował, że wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w 1poł22 7,5% (ok. 46tys. osób) stanowili cudzoziemcy.

Spadek oczekiwań inflacyjnych.

 • Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych obniżyły się w lipcu w kierunku niższej inflacji – poinformował GUS. Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy obniżyła się do 43,2pkt z 46,7pkt w czerwcu. Wskaźnik przyjmuje wartości od -100 do +100.

Minister Finansów gotowa do dalszego łagodzenia skutków wysokiej inflacji.

 • Mamy nadzieję, że szczyt inflacji zobaczymy w okresie sierpień-wrzesień, a później ceny będą się stabilizować – powiedziała minister finansów M. Rzeczkowska w wywiadzie z portalem Businessinsider. Dodała, że czynniki krajowe odpowiadają za ok. 30% ogólnego wzrostu cen. Minister finansów zapewniła, że jeśli będzie trzeba, to znajdzie fundusze na kolejne transfery socjalne w związku z inflacją, a rząd robi wszystko aby Polska uniknęła recesji, ale spowolnienie gospodarcze niestety się pojawi.
 • Wywiad minister finansów potwierdza nasze obawy, że Polska będzie nadal prowadziła ekspansywną politykę fiskalną, a policy mix będzie utrudniał walkę z inflacją. Bardzo prawdopodobne jest dalsze wydłużanie tarcz antyinflacyjnych, zapowiedziane jest utrzymanie 13tej i 14tej emerytury i gotowość do dalszych programów pomocowych łagodzących negatywny wpływ inflacji na sytuację gospodarstw domowych. Prognozujemy, że deficyt sektora general government w 2022 wyniesie 4,5% PKB, a  w 2023 (rok wyborczy) będzie nadal przekraczał 4%.

S&P obniża prognozę wzrostu PKB Polski w 2023.

 • Agencja S&P oczekuje wzrostu PKB Polski w 2022 o 4,5% (wcześniej 3,6%), a prognoza na 2023 została obniżona z 3,1% do 2,1%. Inflacja jest prognozowana na 12,0% w 2022 i 10,0% w 2023. Agencja spodziewa się deficytu sektora general government na odpowiednio 4,0% i 3,5% w 2022 i 2023.

MF: Wzrost oprocentowania obligacji detalicznych i nowe 3-letnie papiery

 • W związku z podwyżką stóp NBP o 50pb Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie stałokuponowych obligacji detalicznych o 0,50 pkt. proc. Ponadto resort wprowadza do oferty nową 3-letnią obligację o stałym oprocentowaniu w zamian za 3-letnie papiery zmiennokuponowe.

Komentarz rynkowy

 • Na rynku walutowym tydzień rozpoczął się utrzymaniem pary €/US$ w konsolidacji i dalszym spadkiem €/PLN. Gdy silny trend na umocnienie US$ wygasł, rozpoczęło się prawdopodobnie zamykanie pozycji przeciw walutom CEE na bazie dolara, a transakcje nadal odbywają się koszykowo. Być może dlatego ostatnie komentarze Prezesa NBP o bliskim końcu cyklu podwyżek stóp miały - póki co - mały wpływ na rynek. Dziś spodziewana jest kolejna zdecydowana podwyżka stóp procentowych na Węgrzech z obecnego poziomu 9,75% nawet do 11%, co może wzmocnić forinta do w stosunku do złotego.
 • Na bazowych rynkach długu tydzień rozpoczął się małymi, jak na ostatnie dni, zmianami. Dochodowość Bunda praktycznie nie zmieniła się, a amerykańskiej 10latki podniosła o 6pb. Widać jednak skalę obaw o recesję, szczególnie w Europie. Rentowność niemieckiej 10latki jest ponad 30pb niższa od szczytu w ubiegłym tygodniu i to mimo faktu, że EBC podniósł stopy mocniej niż rynek wyceniał (50pb wobec 38pb). Presja na spadek rentowności krajowej 10latki także wygasła. Odbywa się to jednak po bardzo silnym zejściu dochodowości o ponad 100pb w ciągu tygodnia.

Stabilizacja w oczekiwaniu na Fed.

 • Rynki prawdopodobnie przechodzą w tryb wyczekiwania przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej we środę. Inwestorów zaskoczyła skala pogorszenia PMI z sektora usług USA i część z nich zastanawia się, czy spowolnienie gospodarcze zmusi FOMC do ograniczenia podwyżek stóp. Naszym zdaniem, Fed podniesie stopy o 75pb zgodnie z oczekiwaniami. Widzimy też dość duże szanse na negatywne zaskoczenia wstępnymi danymi o PKB za 2kw22 zarówno z USA, jak i strefy euro. W połączeniu z niesłabnącymi napięciami geopolitycznymi sugeruje to stabilizację pary €/US$ przy obecnych poziomach lub jej ponowny lekki spadek. Jednakże powrót do ostatnich dołków w okolicach parytetu jest jednak w najbliższym czasie mało prawdopodobny.
 • Długoterminowe perspektywy kursu są mocno niepewne. Głównym ryzykiem pozostaje zatrzymanie dostaw gazu z Rosji, co doprowadzi do recesji w Europie. To z kolei może dość szybko zatrzymać cykl podwyżek stóp EBC, mimo wysokiej jak na europejskie standardy inflacji. Dlatego nawet mimo bardziej zdecydowanego EBC szanse, że €/US$ zdoła dotrzeć do 1,07 pod koniec 3kw22 obniżają się.
 • Naszym zdaniem stabilizacja na bazowych rynkach długu może nie potrwać długo. Do końca tygodnia spodziewamy się dalszych spadków rentowności, skoncentrowanych na długim końcu. Pesymizm co do perspektyw gospodarczych powinny budować napływające dane, m.in. ww. o PKB za 2kw22, a także niepewność co do dostaw gazu do Europy z Rosji. W dłuższym terminie nadal spodziewamy się spłaszczenia krzywych dochodowości po obu stronach Atlantyku. Utrzymuje się wysoka presja inflacyjna z rosnącym zagrożeniem efektami drugiej rundy, do sprzyja wzrostom rentowności krótkoterminowych obligacji. Jednocześnie rynki nastawiają się na spowolnienie wzrostu PKB i inflacji w 2023, a  w konsekwencji obniżki stóp. To będzie hamować wzrost rentowności na długim końcu.

Złoty odrabia straty, ale przed końcem wakacji może znów tracić.

 • Skala odwracania pozycji dolarowych przeciw walutom CEE okazuje się większa niż zakładaliśmy. Może ona nie skończyć się dopóki €/US$ się nie wyłamie się z trendu bocznego. Nadal jednak uważamy, że gdy €/US$ wróci do spadków, to prawdopodobnie inwestorzy rozpoczną odbudowywanie pozycji na wzrost US$/PLN. To zwiększa ryzyko osłabienia złotego także wobec euro. Sytuacja geopolityczna nie poprawia się, a rynek uwierzył w rysowany przez Prezesa NBP scenariusz szybkiego końca podwyżek stóp. Ciągle też narasta nierównowaga w obrotach handlowych Polski. W efekcie spodziewamy się wzrostu €/PLN ponownie ponad 4,80 w trakcie wakacji.
 • W dalszej części roku spodziewamy się raczej stabilizacji €/PLN w ramach szerokiego trendu bocznego. Rozkład ryzyk jest jednak asymetrycznie skrzywiony w kierunku potencjalnie słabszego PLN. Problemem jest polityka NBP. Nawet jeżeli stopy dojdą do oczekiwanego przez nas poziomu 8,5%, to zajmie to więcej czasu. RPP może też komunikować przedwczesny koniec cyklu podwyżek. Odnosimy wrażenie, że RPP preferuje słabego złotego i interwencje zamiast dalszych podwyżek stóp.
 • Do końca wakacji spodziewamy się umocnienia, lub co najmniej stabilizacji SPW. Oczekiwania na podwyżki stóp NBP spadają. Nadchodzące dane tego obrazu raczej nie zmienią, szczególnie, że w wakacje CPI w kraju może przejściowo lekko się obniżyć. Do zakupów SPW wpisują się w scenariusz relatywnie krótkiego cyklu podwyżek stóp też sytuacja na rynkach bazowych, gdzie coraz mocniej rysuje się scenariusz recesji na przełomie roku.
 • W dłuższej perspektywie niezmiennie widzimy przestrzeń do wzrostów rentowności POLGBs. Inflacja jest daleka od opanowania, przed nami skok cen energii jesienią i od początku 2023 roku, słaby złoty także ponownie podniesie ceny, utrzymuje się presja płacowa. Z kolei mniej jastrzębie komunikaty ze strony NBP mogą ciążyć na notowaniach PLN. Wzrost kosztów energii rodzi ryzyko dalszego wzrostu inflacji w 4kw22 i 1kw23. Oznaczałoby to konieczność podniesienia stóp NBP do wyższych poziomów niż wycenia to obecnie rynek – w naszym bazowym scenariuszu w okolice 8,50%.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.