Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: W środę kolejna podwyżka stóp Fed o 75pb. Możliwy spadek inflacji CPI w Polsce w lipcu.

Wiadomości zagraniczne

Pięć miesięcy od rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę. UE zatwierdza kolejną transzę pomocy wojskowej o wartości €500mln.

 • Wczoraj minęło pięć miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego. UE sformalizowała zwiększenie pomocy dla Ukrainy na zakup broni o €0,5mld. Z tą transzą unijna pomoc wojskowa wyniesie €2,5mld.

Spadki indeksów PMI po obu stronach Atlantyku.

 • Zgodnie z oczekiwaniami, z powodu wysokiej inflacji, napędzanej głównie przez ceny energii oraz zaburzeniach podażowych, lipcowe odczyty PMI okazały się gorsze niż w czerwcu. Wyraźny spadek zanotowały PMI w usługach.
  • USA: PMI composite 47,5 pkt. przy oczekiwaniach 52,4 pkt. i 52,3 pkt. w czerwcu. Indeks PMI w usługach spadł do 47 pkt. z 52,7 pkt w czerwcu. PMI w przemyśle spadł nieznacznie do 52,3 pkt. z 52,7 pkt miesiąc wcześniej.
  • Strefa euro: PMI composite wyniósł 49,4 pkt. (konsensus 51,0pkt) wobec 52,0 pkt. w czerwcu. PMI w usługach spadł do 50,6 pkt. z 53,0 pkt. w czerwcu. W przemyśle PMI obniżył się do 49,6 pkt. z 52,1 pkt. w czerwcu. W Niemczech PMI composite wyniósł 48,0pkt. przy konsensusie 50,2pkt wobec 51,3pkt w czerwcu.
  • Wielka Brytania: PMI composite wyniósł 52,8 pkt. przy konsensusie 52,4 pkt. i po 53,7 pkt. w czerwcu. PMI w usługach obniżył się do 53,3 pkt. w lipcu (konsensus 53,0) z 54,3pkt. miesiąc wcześniej. PMI w przemyśle (52,2pkt.) blisko konsensusu 52,0 pkt. oraz po 52,8 pkt. w poprzednim miesiącu.

Najbliższy tydzień na rynkach bazowych: Fed znów podniesie stopy procentowe.

 • Wydarzeniem tygodnia będzie środowe posiedzenie amerykańskiego Fed. Spodziewamy się podwyżki o 75pb, zgodnie z konsensusem, do poziomu 2,5%. W naszej ocenie podwyżka o 75pb będzie kompromisem między argumentami za podwyżką o 100pb (inflacja CPI 9,1%r/r w czerwcu, mocne payrolls) a podwyżką o 50pb, do której mogłaby skłaniać wskaźniki osłabienia koniunktury i lekki spadek oczekiwań inflacyjnych. Ponadto, w ostatnich tygodniach wypowiedzi jastrzębi z Fed (min. J. Bullarda czy C. Wallera) nie sygnalizowały mocnego przekonania do podwyżki o 100pb.
 • Z innych wydarzeń w tym tygodniu:
  • Dziś poznamy niemiecki indeks koniunktury Ifo za lipiec. Dla komponentu oczekiwania biznesowe konsensus przewiduje spadek do 83,0pkt po 85,5pkt w czerwcu (nasza prognoza 85pkt).
  • Wtorek: posiedzenie Narodowego Banku Węgier, spodziewamy się podwyżki stóp procentowych o 125pb do 11,0%. Wskaźnik Conference Board w USA powinien spaść według konsensusu do 97,3pkt z 98,7pkt w czerwcu.
  • Środa: oprócz decyzji Fed, tego samego dnia zostaną opublikowane dane o zamówieniach środków trwałych i indeks podpisanych umów na zakup domu – obydwa wskaźniki za czerwiec.
  • Czwartek: PKB w gospodarce USA w 2kw22. Po spadku PKB w ujęciu zanualizowanym o 1,6%kw/kw w 1kw22, spodziewamy się wzrostu o 0,4%kw/kw, poniżej konsensusu 0,8% w 2kw22. W czwartek poznamy również wstępny odczyt inflacji CPI w Niemczech (nasza prognoza 0,7%m/m i 7,6%r/r, zgodnie z konsensusem po 0,1%m/m i 7,6%r/r w czerwcu)
  • Piątek: Kraje europejskie m.in. Niemcy opublikują PKB w 2kw22 – konsensus zakłada spowolnienie do 0,1%kw/kw i 1,8%r/r z odpowiednio 0,2% i 4,0% w 1kw22. Zostanie również opublikowana inflacja CPI w strefie euro – prognozujemy 8,8%/r (konsensus 8,7%r/r) w lipcu po 8,6% w czerwcu. Szczyt inflacji w strefie euro nie został jeszcze osiągnięty. Z USA poznamy wydatki i dochody konsumentów w czerwcu oraz wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (prognoza 51,1pkt, tyle samo co w czerwcu).

Wiadomości krajowe

W piątek wstępny szacunek lipcowej inflacji.

 • W piątek o 10:00 GUS opublikuje wstępny szacunek lipcowej inflacji. Nasze wstępne prognozy wskazują, że w tym miesiącu inflacja CPI mogła się nieznacznie obniżyć względem czerwca (15,5% r/r), m.in. z uwagi na wyraźny spadek cen paliw po wprowadzeniu przez dominującego gracza na tym rynku letniej promocji, która skłoniła innych sprzedawców do obniżek cen w podobnej skali.

Litwiniuk z RPP: Podwyżka stóp o 100pb w kwietniu była histeryczna.

 • Podwyżka stóp o 100pb na posiedzeniu RPP w kwietniu była histeryczna i nakierowana na kwestie kursowe – powiedział członek Rady P. Litwiniuk, który jako jedyny głosował przeciwko takiej decyzji. Liwiniuk uważa, że brak obsadzenia dwóch wakatów przez Sejm można określić mianem deliktu.

Fitch: Rating Polski bez zmian.

 • Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-„ z perspektywą stabilną. Eksperci agencji zwrócili uwagę na niższy niż innych krajach z koszyka ratingowego poziom długu publicznego. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania, że gospodarka pozostanie odporna na szoki makroekonomiczne z uwagi na stabilną pozycję fiskalną oraz poprawę pozycji zewnętrznej. Fitch prognozuję inflację CPI w Polsce na 14,4% w 2022, 12,1% w 2023 i 4,9% w 2024.

Podaż pieniądza wzrosła w czerwcu o 6,5%r/r.

 • Wzrost podaży pieniądza (M3) wyhamował w czerwcu do 6,5%r/r z 7,6%r/r w maju – poinformował Narodowy Bank Polski. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość agregatu M3 zmniejszyła się o PLN16,3mld. W ujęciu transakcyjnym (po korekcie o zmiany w wycenie) w porównaniu do maja depozyty gospodarstw domowych zmniejszyły się o PLN3,5mld, a depozyty firm o PLN9,1mld. Z kolei wartość gotówki w obiegu skurczyła się o PLN6,0mld. Po stronie czynników kreacji pieniądza dalej kurczyła się wartość kredytów dla gospodarstw domowych i firm. W ujęciu transakcyjnym wartość kredytów dla gospodarstw domowych była PLN3,6mld niższa niż w maju, a kredytów dla firm zmniejszyła się o PLN0,2mld.
 • Dane o podaży pieniądza wskazują na zacieśnienie warunków monetarnych, co jest spójne z polityką pieniężną NBP. Wzrost kosztu pieniądza wyraźnie przyhamował akcję kredytową. Widoczne są także zmiany w strukturze oszczędności. Spadkowi depozytów bieżących gospodarstw domowych o PLN26,8mld względem maja towarzyszył w czerwcu wzrost depozytów terminowych o PLN23,3mld (dane transakcyjne).

Pogorszenie wskaźników gospodarczych w lipcu. Firmy oczekują spadku produkcji i odkładają decyzje inwestycyjne.

 • Czerwcowe badania koniunktury gospodarczej GUS wskazują na spadek wskaźników koniunktury w większości branż polskiej gospodarki. Ponad połowa firm przemysłowych (52,7%) i budowlanych (53,6%) spodziewa się odłożenia decyzji inwestycyjnych w ciągu najbliższego roku z powodu wzrostu kosztu finansowania. W ocenie 36,3% firm z sektora przemysłowego i 38,9% przedsiębiorstw budowlanych spowoduje to spadek produkcji i sprzedaży. Czynnik ten ma się również w ocenie tych dwóch branż przyczynić do spadku zatrudnienia.

Presja na wzrost cen wody i odbioru ścieków.

 • Przy zmianie taryf Wody Polskie nie zgodzą się na drastyczne podwyżki cen za wodę i ścieki dla mieszkańców – powiedział prezes Wód Polskich P. Daca. Prezes poinformował, że blisko 300 samorządów chce zmian obowiązujących obecnie taryf. Oznacza to, że wnioski dotyczą 10% wszystkich obowiązujących taryf. Wnioski taryfowe będą rozpatrywane od 1 września.

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu uwagę rynków skupiły kolejne sygnały wskazujące na znaczące pogorszenie koniunktury globalnie, m.in. słabe PMI. EBC nie był też w stanie przekonać rynków o swojej determinacji do walki z inflacją, chociaż rozpoczął swój cykl podwyżek stóp w nieco wyższej skali niż wyceniały stawki rynku pieniężnego (50pb wobec 38pb). W efekcie w końcówce tygodnia po obu stronach oceanu obserwowaliśmy silne spadki rentowności. Na krajowym rynku długu dodatkowo dały o sobie znać niska płynność i spadek oczekiwań na kolejne podwyżki stóp NBP m.in. po komentarzu Prezesa NBP A. Glapińskiego i słabszych danych ze sfery realnej. Dlatego rentowność 10latki w ciągu tygodnia obniżyła się o około 60pb, do poziomu z kwietnia.
 • Na rynku walutowym kurs €/US$ ustabilizował się przy 1,02. Para próbowała wybić się z konsolidacji w dół po rozczarowaniu retoryką EBC i słabych PMI z Europy. Rozczarowały też jednak PMI z amerykańskiego sektora usług, co próby te zatrzymało. Stabilizacja €/US$ pozwoliła na dalsze umocnienie walut CEE. Kurs €/PLN w ciągu tygodnia obniżył się z 4,78 na 4,74, mimo ww. spadku oczekiwań na podwyżki stóp NBP.

Rynki czekają na decyzję Fed.

 • W tym tygodniu punktem uwagi dla rynków powinny być: decyzja Fed oraz wstępny szacunek amerykańskiego PKB za 2kw22. Inwestorów zaskoczyła skala pogorszenia PMI z sektora usług USA i część z nich zastanawia się, czy spowolnienie gospodarcze zmusi Rezerwę Federalną do ograniczenia podwyżek stóp. Wzrost gospodarczy powinien pozostać dość słaby (choć biski konsensusowi). Spodziewamy się również, że Fed zgodnie z oczekiwaniami podniesie stopy o 75pb. W Europie spodziewamy się inflacji zgodnej z oczekiwaniami oraz słabych wyników PKB za 2kw22, gorszych od oczekiwań (zwłaszcza w głównych gospodarkach). W połączeniu z niesłabnącymi napięciami geopolitycznymi sugeruje to stabilizację pary €/US$ przy obecnych poziomach lub jej ponowny spadek. Powrót do ostatnich dołków w okolicach parytetu jest jednak w najbliższym czasie mało prawdopodobny.
 • Długoterminowe perspektywy kursu są mocno niepewne. Głównym ryzykiem pozostaje zatrzymanie dostaw gazu z Rosji, co doprowadzi do recesji w Europie. To z kolei może dość szybko zatrzymać cykl podwyżek stóp EBC, mimo wysokiej jak na europejskie standardy inflacji. Dlatego nawet mimo bardziej zdecydowanego EBC szanse, że €/US$ zdoła dotrzeć do 1,07 pod koniec 3kw22 obniżają się.
 • Na bazowych rynkach długu spodziewamy się dalszych spadków rentowności, skoncentrowanych na długim końcu. Powinny one potrwać przynajmniej do decyzji Fed. Zarówno napływające dane, jak i zeszłotygodniowa decyzja EBC wpisują się w scenariusz relatywnie krótkiego cyklu podwyżek stóp. W dłuższym terminie nadal spodziewamy się spłaszczenia krzywych dochodowości po obu stronach Atlantyku. Utrzymuje się wysoka presja inflacyjna z rosnącym zagrożeniem efektami drugiej rundy, do sprzyja wzrostom rentowności krótkoterminowych obligacji. Jednocześnie rynki nastawiają się na spowolnienie wzrostu i inflacji w 2023, a  w konsekwencji obniżki stóp. To będzie hamować wzrost rentowności na długim końcu.

Powrót dolara do umocnienia zatrzyma spadek €/PLN.WS

 • Nasza ocena perspektyw złotego nie zmieniła się na przełomie tygodnia. Jeżeli para €/US$ wróci do spadków, to prawdopodobnie inwestorzy rozpoczną odbudowywanie pozycji na wzrost US$/PLN. To zwiększa ryzyko osłabienia złotego także wobec euro. Rynek uwierzył w rysowany przez Prezesa NBP scenariusz szybkiego końca podwyżek stóp. Dodatkowo, pomimo mniejszego od oczekiwań deficytu obrotów bieżących w maju, skala nierównowagi zewnętrznej nadal powiększa się, co może wciąż ciążyć notowaniom PLN. Od strony fundamentalnej główną zmianą na plus może okazać się zapowiedź MFiPR, że jeszcze w październiku lub listopadzie złoży wniosek o zaliczkę z KPO na €4mld. Środki te zostałyby wymienione na rynku, wspierając złotego. To jednak nadal odległa perspektywa. W efekcie spodziewamy się wzrostu €/PLN ponownie ponad 4,80 w trakcie wakacji.
 • W dalszej części roku spodziewamy się raczej stabilizacji €/PLN w ramach szerokiego trendu bocznego. Rozkład ryzyk jest jednak asymetrycznie skrzywiony w kierunku potencjalnie słabszego PLN. Problemem jest polityka NBP. Nawet jeżeli stopy dojdą do oczekiwanego przez nas poziomu 8,5%, to zajmie to więcej czasu. RPP może też komunikować przedwczesny koniec cyklu podwyżek. Odnosimy wrażenie, że RPP preferuje słabego złotego i interwencje zamiast dalszych podwyżek stóp. Widzimy ryzyko, że stopy nie wzrosną do 8,5%, jak zakładamy w bazowym scenariuszu.
 • Do końca wakacji spodziewamy się umocnienia, lub co najmniej stabilizacji SPW. Oczekiwania na podwyżki stóp NBP spadają. Nadchodzące dane tego obrazu raczej nie zmienią, szczególnie, że w wakacje CPI w kraju może przejściowo lekko się obniżyć. Do zakupów SPW wpisują się w scenariusz relatywnie krótkiego cyklu podwyżek stóp też sytuacja na rynkach bazowych, gdzie coraz mocniej rysuje się scenariusz recesji na przełomie roku.
 • W dłuższej perspektywie niezmiennie widzimy przestrzeń do wzrostów rentowności POLGBs. Inflacja jest daleka od opanowania, przed nami skok cen energii jesienią i od początku 2023 roku, słaby złoty także ponownie podniesie ceny, utrzymuje się presja płacowa. Z kolei mniej jastrzębie komunikaty ze strony NBP mogą ciążyć na notowaniach PLN. Wzrost kosztów energii rodzi ryzyko dalszego wzrostu inflacji w 4kw22 i 1kw23. Oznaczałoby to konieczność podniesienia stóp NBP do wyższych poziomów niż wycenia to obecnie rynek. W naszym bazowym scenariuszu w okolice 8,50%.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.