Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Wątpliwe miękkie lądowanie w amerykańskiej gospodarce. Konsumpcja wciąż napędza wzrost gospodarczy w Polsce.

Wiadomości zagraniczne

USA: Szef Fed przyznaje, że osiągnięcie „miękkiego lądowania” w gospodarce będzie bardzo trudne.

 • Podczas wczorajszego wystąpienia przed komisją w Senacie szef Fed J. Powell przyznał, że osiągnięcie tzw. „miękkiego lądowania” w gospodarce będzie bardzo trudne, ale możliwe. Komentarze Powella nastąpiły krótko po publikacji artykułu byłego prezesa Fed w Nowym Jorku B. Dudleya, który napisał, że recesja jest nieunikniona w ciągu najbliższych 18 miesięcy.
 • Powell powiedział, że dalsze podwyżki stóp procentowe są właściwe, ale ich tempo będzie zależało od danych z gospodarki. Podkreślił, że nadrzędnym celem Fed jest sprowadzenie inflacji do celu 2% i zakotwiczenie długoterminowych oczekiwań inflacyjnych. Presja inflacyjna pozostaje wysoka i obejmuje szeroką gamę towarów i usług - zagregowany popyt jest silny, zaburzenia podażowe są większe i uporczywe. Dodatkowo gwałtownie wzrosły ceny ropy naftowej i innych surowców w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
 • Według Powella, gospodarka amerykańska jest bardzo silna i dobrze przygotowana do radzenia sobie z bardziej restrykcyjną polityką monetarną. Dane sugerują przyśpieszenie wzrostu PKB w 2kw22 napędzanego wydatkami na konsumpcję. Spowalniają inwestycje przedsiębiorstw oraz aktywność w sektorze mieszkaniowym z powodu wyższego oprocentowania kredytów hipotecznych.
 • Dziś Prezes Powell będzie znowu zeznawał w parlamencie, tym razem przed komisją w Izbie Reprezentantów.

USA: Biden wzywa do zawieszenia podatku federalnego i podatków stanowych na paliwo.

 • Prezydent J. Biden wezwał Kongres do zawieszenia podatku federalnego, a władze stanowe – podatków stanowych, na paliwo na trzy miesiące. Zaapelował również o niższe ceny do koncernów energetycznych. Podatek federalny stanowi 18 centów, a podatki stanowe 30 centów na galon paliwa, czyli łącznie niespełna 13 centów na litr. Biden przyznał, że proponowane ulgi nie rozwiążą problemu, ale mogą dać trochę ulgi. Powiedział, że wzrost cen paliw jest konsekwencją rosyjskiej agresji na Ukrainę i odpowiedzią Zachodu na tę agresję. Niepowstrzymanie Putina prowadziłoby jednak w dłuższym okresie do jeszcze wyższych kosztów.

Europa: Wstępne szacunki czerwcowych indeksów PMI.

 • Dziś poznamy czerwcowe PMI dla Niemiec i Francji oraz dla strefy euro oraz Wielkiej Brytanii. W strefie euro oczekiwany jest nieznaczny spadek PMI (w przemyśle z 54,6pkt do 53,9, w usługach z 56,1pkt do 55,5), w Wielkiej Brytanii konsensus zakłada taki sam odczyt jak miesiąc wcześniej.

Czechy: CNB w starym składzie podnosi stopy procentowe o 125pb, rząd czeski zapowiada pomoc w kryzysie energetycznym.

 • Zgodnie z oczekiwaniami analityków, Narodowy Bank Czech podniósł główną stopę procentową o 125pb do 7%. Podwyżka jest odpowiedzią na rekordową inflację (16%r/r w maju, najwięcej od grudnia 1993, po 14,2% w kwietniu). Decyzję o podwyżce stóp procentowych podjął ustępujący zarząd i prezes CNB, który zbudował „jastrzębią” wiarygodność. Oczekuje się, że jego następca nie utrzyma jastrzębiego nastawienia.
 • Premier Czech P. Fiala wygłosił orędzie do narodu i zapowiedział szokowy wzrost cen energii, ale zapewnił obywateli o pomocy państwa. Stwierdził, że jeśli zimą dojdzie do scenariusza kryzysowego związanego z dostawami gazu, rząd będzie w stanie dostarczyć gaz do wszystkich gospodarstw domowych. Wskazał trzy główne zadania rządu: zabezpieczenie wystarczającej ilości gazu na zimę, osiągnięcie suwerenności energetycznej i odcięcie się od dostaw z Rosji oraz pomoc ludziom i przedsiębiorstwom.

Wielka Brytania: wysoka inflacja 9,1% zgodnie z oczekiwaniami.

 • Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii wyniosła 9,1%r/r w maju, zgodnie z konsensusem, po 9,0% w kwietniu. Inflacja bazowa obniżyła się do 5,9%r/r z 6,2% w kwietniu. Konsensus prognoz zakładał spadek do 6,0%.

Bank Światowy: pomoc US$2,3mld na walkę z głodem w Afryce.

 • Bank Światowy poinformował o zatwierdzeniu programu pomocowego o wartości US$2,3mld dla zagrożonych głodem krajów Afryki Wschodniej i Południowej. Bank ocenia, że 66,4 mln osób w tym regionie może zostać dotkniętych kryzysem żywnościowym lub głodem już w lipcu. Bank zwrócił uwagę, że wojna na Ukrainie pogarsza trudną sytuację w tych krajach, ponieważ zakłóca globalne rynki żywności, paliwa i nawozów.
 • W kwietniu bank ogłosił, że przeznaczy US$170mld w ciągu najbliższych 15 miesięcy w krajach o niskich dochodach, które zostały dotknięte przez gospodarcze skutki wojny na Ukrainie.

Wiadomości krajowe

Dziś dane o podaży pieniądza (M3) w maju.

 • Dziś o 14:00 NBP poda dane o podaży pieniądza za maj. Szacujemy, że podaż pieniądza (M3) wzrosła w ubiegłym miesiącu o 8,2%r/r (konsensus: 8,1%r/r), tj. w takim samym rocznym tempie jak w kwietniu. Po stronie czynników kreacji pieniądza spodziewamy się kontynuacji wzrostu wartości kredytów dla firm, przy spadku analogicznego wolumenu w przypadku sektora gospodarstw domowych.

Solidny popyt konsumpcyjny pomimo inflacji. Nadal solidny wzrost PKB w 2kw22.

 • Zgodnie z naszymi oczekiwaniami sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 8,2%r/r (ING: 8,2%r/r; konsensus: 8,8%r/r), po wzroście o 19,0%r/r w kwietniu. Duże wahania rocznego tempa wzrostu sprzedaży towarów w ostatnich dwóch miesiącach to konsekwencja restrykcji epidemicznych, które obowiązywały w kwietniu ubiegłego roku. Niska baza podbiła tegoroczny odczyt w kwietniu, a wzrost aktywności zakupowej w maju ubiegłego roku stanowił wysoką bazę odniesienia dla dzisiejszego odczytu.
 • W strukturze sprzedaży potwierdzają się nasze oczekiwania co do zachowań konsumpcyjnych nabywców. Widoczny jest wysoki popyt na dobra pierwszej potrzeby, czyli (1) odzież i obuwie (17,7%r/r), (2) farmaceutyki i kosmetyki (15,4%r/r) oraz (3) żywność i napoje (10,5%r/r). Przyczyniają się do tego zakupy uchodźców z Ukrainy. Wyraźnie słabszym zainteresowaniem cieszą się dobra trwałego użytku (samochody, meble, RTV, AGD). Wzrost cen nieco ograniczył popyt na paliwa.
 • W warunkach ekspansji fiskalnej popyt konsumpcyjny pozostaje mocny, pomimo rosnących szybko cen towarów i usług. Szacujemy, że w 2kw22 wzrost konsumpcji w ujęciu rocznym będzie wyższy niż w 1kw22. Od połowy roku czeka nas z kolei obniżka dolnej stawki PIT, co spowoduje wzrost płac netto i będzie wspierało konsumpcję w 2poł22. Wysoki popyt konsumpcyjny oznacza, że będzie się utrzymywała presja na wzrost cen. Implikowany deflator sprzedaży towarów wzrósł w maju do 14,2%r/r z 12,1%r/r w kwietniu. Do ograniczenia inflacji konieczne będą dalsze podwyżki stóp. W lipcu RPP podwyższy stopy o 50-75pb. Skala podwyżki będzie uzależniona od szacunku czerwcowej inflacji i kształtu lipcowej projekcji makroekonomicznej NBP.
 • Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w maju o 13%r/r (ING: 7,6%r/r; konsensus: 8,7%r/r), po wzroście o 9,3%r/r w kwietniu. Wysoki wzrost to głównie zasługa wysokiego wzrostu w zakresie budowy budynków (34,7%r/r). Dane okazały się lepsze od oczekiwań, jednak perspektywy sektora budowlanego kształtują się negatywnie z uwagi na słabnący popyt na mieszkania w związku z podwyższoną niepewnością oraz rosnącym kosztem kredytu. Branża boryka się także z wysokimi cenami materiałów i brakami kadrowymi.
 • Majowy zestaw danych ze sfery realnej (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, produkcja budowlano-montażowa) wpisuje się w scenariusz umiarkowanego spowolnienia gospodarczego i nie budzi większych obaw o stan koniunktury w 2kw22. Szacujemy, że wzrost PKB był zbliżony do 6%r/r przy wciąż silnym popycie konsumpcyjnym.

Kotecki z RPP: Rada nie zakończy szybko podwyżek stóp procentowych.

 • Inflacja w tym roku, a być może i  w przyszłym, pozostanie dwucyfrowa, gdyż należy się liczyć z dalszymi wzrostami cen energii – powiedział L. Kotecki z RPP. Oznacza to, że RPP nie zakończy szybko stóp procentowych, bo oznaczałoby to osłabienie złotego.

Kightley z NBP: W najbliższych kwartałach inflacja będzie podwyższona, a  w kolejnych latach będzie obniżać się, ale stopniowo.

 • W nadchodzących kwartałach utrzymają się czynniki podwyższające dynamikę cen – powiedziała wiceprezes NBP M. Kightley podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Sejmu. W jej ocenie zacieśnienie polityki pieniężnej doprowadzi do obniżenia inflacji w średnim okresie, jednak jej spadek będzie następował stopniowo z uwagi na szoki zewnętrzne, w tym skutki wojny na Ukrainie.

Borys z PFR: Prefinansowanie KPO od lipca.

 • Polski Fundusz Rozwoju będzie w lipcu gotowy, aby zapewnić środki na prefinansowanie projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy – powiedział prezes PFR P. Borys. W tym roku PFR ma PLN10mld ze spłat Tarcz Finansowych, a rząd szacuje potrzeby związane z KPO w tym roku na PLN4-7mld.
 • Zdaniem Borysa Polska jest blisko szczytu inflacji, rentowności obligacji oraz cyklu podwyżek stóp. Prezes PFR uważa za prawdopodobny wzrost stóp do 7,5%, a spadek inflacji wymaga wygaszenia presji po stronie silnego popytu konsumpcyjnego.

Komentarz rynkowy

 • Sytuacja na €/US$ nie zmieniła się również wczoraj. Kurs utrzymał się w trendzie bocznym ponad 1,05. Nie doszło także do dużych zmian na amerykańskim rynku długu. Bund zyskał wczoraj około 10pb, ale utrzymał się w ramach trwającej 4 dni konsolidacji.
 • Dużo więcej działo się na rynkach w kraju. W ciągu dwóch dni rentowość krajowej 10latki obniżyła się o około 90pb. Po przekroczeniu 8% przez rentowności 10latki prawdopodobniej pojawiło się większe zainteresowanie z zagranicy. W połączeniu z niską płynnością skutkiem była bardzo wysoka zmienność. Pod presją znalazł się jednak złoty. Kurs €/PLN wrócił do 4,70. Krajowej walucie nie pomogły rozczarowania danymi z kraju i spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP.

Rynek czeka na dzisiejsze PMI z Europy.

 • Dziś poznamy najprawdopodobniej kluczowe dane w tym tygodniu – PMI ze strefy euro. Ew. słabszy od oczekiwań wynik PMI może nieco osłabić oczekiwania na zacieśnienie polityki EBC. Biorąc pod uwagę wyniki PMI w CEE, często wyprzedzające sytuację na Zachodzie, ryzyko takie jest istotne. Sugeruje to, że w drugiej połowie tygodnia €/US$ znów wróci poniżej 1,05, najbliższe techniczne wsparcie to 1,0450, potem 1,04.
 • Komentarze z Fed sugerują kolejną podwyżkę o 75pb na posiedzeniu w lipcu. Rosną też jednak oczekiwania na zacieśnienie polityki w Europie, szczególnie po zapowiedzi uruchomienia instrumentów ograniczających wpływ podwyżek stóp na spready kredytowe państw peryferyjnych strefy euro. Nasze szacunki wskazują, że taki scenariusz jest nadal spójny z €/US$ w okolicach 1,07. Problemem będą jednak ew. kolejne fale napięć na rynkach i powrót kapitałów do USA. Dlatego w 3kw22 spodziewamy się €/US$ bliżej 1,07, ale okresowo para może odchylać się w dół.
 • Pod koniec tygodnia spodziewamy się stabilizacji lub lekkiego umocnienia papierów na rynkach bazowych, szczególnie niemieckich. Kluczowe będą wyniki PMI z głównych gospodarek Europy. Nadal jednak uważamy, że tegoroczne szczyty rentowności są raczej przed nami. Widzimy też istotne ryzyko ponownego rozszerzenia spreadów peryferyjnych gospodarek strefy euro. Wysokie ceny surowców i efekty drugiej rundy oznaczają wyższy szczyt inflacji po obu stronach oceanu. To z kolei powinno wymusić szybsze zaostrzenie polityki głównych banków centralnych niż wyceniało dotychczas rynek.

Złoty znów traci, silne umocnienie SPW.

 • Z uwagi na ryzyko spadku €/US$ pod koniec tygodnia, obawiamy się powrotu pary €/PLN do ostatnich szczytów (4,74). Poziomy ponad 4,70 prawdopodobnie utrzymają się jednak na krótko. Dane z krajowej sfery realnej za maj nie przekreślają szans na 75pb podwyżki na kolejnym posiedzeniu NBP. Sugeruje to stopniowe umocnienie złotego, gdy nastroje na rynkach się poprawią / €/US$ zacznie rosnąć. W ciągu dwóch tygodni para powinna powrócić do około 4,60.
 • Chociaż rosną oczekiwania na podwyżki stóp Fed czy EBC, to wysoka inflacja w kraju przekłada się również na wyższą ścieżkę RPP. Dysparytet stóp wobec euro będzie tylko rósł, nawet gdy EBC rozpocznie podwyżki stóp. Dodatkowym wsparciem będzie ew. wypłata pierwszych środków z KPO, które po zmianie strategii MF będą wymieniane na rynku tworząc dodatkowy popyt na PLN. Tu jednak ryzyko dla istotnie wzrosło. Dlatego zakładane przez dotychczas nas poziomy na koniec roku (4,50 lub poniżej) mogą się nie zrealizować.

SPW z długiego końca powinny przejść w szeroki trend boczny w 3kw22. Z jednej strony szczyt inflacji w kraju jest ciągle przed nami, sugerując ryzyko wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp NBP. Niekorzystna będzie też raczej sytuacja na rynkach bazowych. Zachowanie SPW w tym tygodniu pokazuje jednak, że poziom 8% będzie trudną do sforsowania barierą dla rentowności krajowej 10latki. Problemem rynku pozostaje jednak niska płynność, potęgująca zmienność rentowności.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.