Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Lekkie spowolnienie w krajowym przemyśle i na rynku pracy. Dziś sprzedaż detaliczna i produkcja budowlana.

Wiadomości zagraniczne

KE: Sankcje UE przeciw Rosji aż do czasu wycofania wojsk z Ukrainy.

 • Rzecznik Komisji Europejskiej E. Mamer powiedział, że jedynie wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy i zakończenie wojny zmieni podejście KE do sankcji przeciw Rosji. Przyznał, że kraje członkowskie UE muszą w krótkim okresie płacić cenę za dążenie do celu długoterminowego, jakim jest pozbawienie Rosji zdolności do prowadzenia wojny na Ukrainie. Dodał, że sankcje są dużo bardziej odczuwalne przez Rosję. W ostatnich dniach wzrosło napięcie na linii Rosja-UE po tym jak Litwa, egzekwując unijne sankcje, zablokowała tranzyt kolejowy towarów objętych sankcjami z Rosji do obwodu kalingradzkiego.

USA: Wystąpienie J. Powella przed komisją w Senacie.

 • Dzisiejsze wystąpienie szefa Fed J. Powella przed komisją w Senacie będzie w centrum uwagi analityków, którzy będą szukać potwierdzenia determinacji w polityce antyinflacyjnej banku centralnego.
 • Wczoraj członek Fed T. Barkin (Bank of Richmond) stwierdził, że Rezerwa Federalna powinna normalizować politykę pieniężną tak szybko jak to możliwe i nie zaszkodzi to rynkom finansowym i gospodarce. Przyznał, że poparł ostatnią podwyżkę o 75pb. Uchylił się od odpowiedzi na pytanie czy poprze kolejną podwyżkę o 75pb w lipcu. Dodał jednak, że nie ma problemu z sugestią J. Powella z ubiegłego tygodnia, że na stole jest kolejna podwyżka o 75pb lub o 50pb w lipcu.

Wiadomości krajowe

Dziś dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlanej w maju.

 • Dziś GUS opublikuje dane danych dotyczące handlu detalicznego i produkcji w budownictwie. Prognozujemy, że sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 8,2%r/r (konsensus: 8,8%r/r), po wzroście o 19,0%r/r w kwietniu. Duże wahania rocznego tempa wzrostu sprzedaży towarów w ostatnich dwóch miesiącach to konsekwencja restrykcji epidemicznych, które obowiązywały w kwietniu ubiegłego roku. Niska baza podbiła tegoroczny odczyt w kwietniu, a wzrost aktywności zakupowej w maju ubiegłego roku generuje wysoką bazę odniesienia dla środowego odczytu.
 • W warunkach ekspansji fiskalnej popyt konsumpcyjny pozostaje mocny, pomimo rosnących szybko cen towarów i usług. Szacujemy, że produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w maju o 7,6%r/r (konsensus: 8,7%r/r), po wzroście o 9,3%r/r w kwietniu. Aktywność sektora budowlanego słabnie w ostatnich miesiącach z uwagi na podwyższoną niepewność oraz rosnący koszt kredytu. Branża boryka się także z wysokimi cenami materiałów i brakami kadrowymi.

Spowolnienie w przemyśle, dalszy wzrost inflacji PPI.

 • Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 15,0%r/r (ING: 16,8%r/r; konsensus: 15,2%r/r), po wzroście o 13,0%r/r w kwietniu. Wyrównany sezonowo wskaźnik obniżył się o 1,7%m/m. Był to drugi miesiąc z rzędu spadek odsezonowanej produkcji w ujęciu miesięcznym. Ceny producentów (PPI) wzrosły w ubiegłym miesiącu o 24,7%r/r (ING: 25,0%r/r; konsensus: 24,7%r/r), wobec wzrostu o 24,1%r/r w kwietniu (po korekcie). Utrzymuje się presja ze strony cen surowców, w tym cen produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (93,4%r/r). Silnie rosną także ceny metali (45,3%r/r). Rosną ceny przetwórstwa żywności (27,1%r/r).
 • Chociaż wskaźniki wyprzedzające (m.in. majowy PMI) wskazują na pogarszającą się kondycję w polskim przetwórstwie, to hamowanie krajowego przemysłu nie jest gwałtowne. Szacujemy, że w ujęciu rocznym wzrost produkcji przemysłowej w 2kw22 będzie nieznacznie niższy niż w bardzo dobrym 1kw22. Symptomy wyraźnego schłodzenia koniunktury są natomiast widoczne w budownictwie (majowe dane poznamy dziś). Z kolei popyt konsumpcyjny w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie, co powinna potwierdzić dzisiejsza publikacja danych o sprzedaży detalicznej towarów w maju.
 • Na chwilę obecną sugeruje to wzrost PKB zbliżony do 6%r/r, chociaż w ujęciu odsezonowanym najprawdopodobniej odnotujemy spadek w ujęciu kw/kw. Wyraźnie niższego tempa wzrostu gospodarczego należy się spodziewać w drugiej połowie roku, kiedy z większą intensywnością uwidocznią się negatywne konsekwencje wojny na Ukrainie w postaci słabszego popytu na polski eksport i zaburzeń w łańcuchach dostaw. Ponadto wzrost cen i stóp procentowych będą studziły popyt konsumpcyjny, który powinien być jednak podtrzymywany przez zakupy uchodźców. W całym roku szacujemy wzrost PKB na 4,7%, głównie za sprawą efektu przeniesienia z 2021 i wysokiego punktu startowego w 1kw22.
 • Wzrost cen producentów o 24,7%r/r potwierdza, że utrzymuje się wysoka presja na wzrost cen, a ostatnie odczyty miar inflacji bazowej potwierdzają, że firmy nie mają problemów z przerzucaniem wyższych kosztów na ceny swoich wyrobów gotowych. Proces ten będzie najprawdopodobniej kontynuowany w najbliższych miesiącach, skutkując dalszym wzrostem inflacji bazowej. Do opanowania inflacji NBP będzie zmuszony do kontynuacji podwyżek stóp procentowych. Rynek wycenił już w zasadzie nasz scenariusz zakładający wzrost stopy referencyjnej do 8,50%. Kluczowe w tym kontekście będą kolejne odczyty inflacji (do końca 2022 powinniśmy obserwować wzrost cen w skali 15-20%) oraz nastawienie głównych banków centralnych. W świetle zwiększenia skali zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed (po podwyżce o 75pb w czerwcu, oczekujemy podobnego ruchu w lipcu) oraz zbliżającego się rozpoczęcia podwyżek stóp przez EBC (lipiec) dywagacje na temat końca cyklu podwyżek stóp w Polsce, tudzież przestrzeni do obniżek stóp w 2023 są w naszej ocenie przedwczesne i mogą zaszkodzić notowaniom PLN. Na chwilę obecną nie ma sygnałów odwrócenia rosnącego trendu inflacji, a początek przyszłego roku to znaczące ryzyka skokowego wzrostu cen regulowanych.

Słabsze dane z rynku pracy w maju.

 • Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w maju o 13,5%r/r (ING: 15,2%r/r; konsensus: 14,7%r/r), a zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,4%r/r (ING i konsensus: 2,6%r/r). Oba wskaźniki okazały się nieco słabsze od oczekiwań. Wprawdzie wysoki kwietniowy wzrost płac (14,1%r/r) był m.in. napędzany wypłatami rocznych premii i nagród oraz odpraw emerytalnych, jednak majowy wynik należy uznać za rozczarowujący. Wzrost płac okazał się niższy od wzrostu cen, co przełożyło się na pierwszy od maja 2022 spadek realnych wynagrodzeń. Spadek przeciętnego zatrudnienia o 5tys. osób względem kwietnia to także słaby wynik jak na maj. Z informacji GUS wynika, że było to m.in. wynikiem zwolnień w firmach. Przeciętne zatrudnienie wróciło do poziomu sprzed pandemii i  o dalsze wzrosty będzie coraz trudniej.
 • Z danych za jeden miesiąc trudno wyciągać daleko idące wnioski co do kondycji rynku pracy, jednak wpisują się one w scenariusz stopniowego spowolnienia gospodarczego. Nie sądzimy przy tym, aby gorsza koniunktura miała silny negatywny wpływ na poziom zatrudnienia i stopę bezrobocia. W szczególności jest zbyt wcześnie aby ocenić, czy presja na wzrost płac słabnie. Najbliższe kwartały upłyną pod znakiem dwucyfrowego wzrostu cen, co będzie przekładało się na żądania płacowe pracowników. Spowolnienie wzrostu gospodarczego powinno sprowadzić PKB w okolice potencjału, co oznacza, że jego negatywny wpływ na rynek pracy będzie najprawdopodobniej ograniczony. Spowolnienie gospodarcze może nieco ograniczyć presję popytową na ceny, jednak biorąc pod uwagę skalę inflacji odkosztowej nie zmieni istotnie perspektyw inflacyjnych.

Wnorowski z RPP: Jest przestrzeń do co najmniej 2 kolejnych podwyżek stóp po 50-75pb.

 • Istnieje przestrzeń do co najmniej dwóch kolejnych podwyżek stóp procentowych po 50-75pb, a perspektywa pierwszych obniżek w 4kw23 jest realna – powiedział członek RPP H. Wnorowski. W jego ocenie szczyt inflacji nastąpi pod koniec wakacji lub niedługo później, a PLN jest obecnie słabszy niż uzasadniają to fundamenty. Zdaniem Wnorowskiego „z pewnością jesteśmy bliżej końca niż początku cyklu podwyżek stóp procentowych”. Przyznał, że w kontekście ekspansywnej polityki pieniężnej RPP nie ma innego wyjścia jak dalej podnosić stopy procentowe.

Buda z MRiT: Szczyt inflacji w 3kw2022.

 • W 3kw22 przypadnie szczyt inflacji, a potem wskaźnik CPI znajdzie się w trendzie spadkowym – powiedział minister rozwoju i technologii W. Buda. Poinformował także, że rząd przyjął uchwałę umożliwiającą PFR prefinansowanie projektów z KPO. PFR będzie wykorzystywał środki ze zwrotów z tarcz finansowych.

W czwartek przetarg sprzedaży obligacji.

 • Na czwartkowym przetargu obligacji Ministerstwo Finansów zaoferuje 6 serii obligacji za PLN3-4mld. W miesięcznym planie sprzedaży resort deklarował ofercie na poziomie PLN3-7mld.

Komentarz rynkowy

 • Od początku tygodnia para €/US$ utrzymuje się w trendzie bocznym, blisko 1,05. Na bazowych rynkach długu obserwowaliśmy natomiast niewielkie zmiany, jak na ostatnie tygodnie – rentowność amerykańskich i niemieckich 10latek podniosła się o około 5pb. Inwestorzy najprawdopodobniej czekają na dane z drugiej części tygodnia przed większymi zmianami w portfelach.
 • Kurs €/PLN utrzymał się wczoraj przy 4,64, przy niskiej zmienności. Zyskały natomiast waluty regionu, np. HUF. Zupełnie inaczej było na krajowym rynku długu. Rentowności np. 10latki spadły wczoraj ponad 40pb!! do poziomu z połowy ubiegłego tygodnia. Po dotarciu powyżej 8% rentowności krajowych 10latek najwyraźniej znów stały się atrakcyjne, mimo ryzyk inflacyjnych w Polsce.

Spadek €/US$ w drugiej połowie tygodnia.

 • Większej presji na wzrost €/US$ na razie nie widać, mimo pewnego rozczarowania ostatnią decyzją Fed. Prawdopodobnie nie zmieni się to również dziś. Jednak w drugiej połowie tygodnia spodziewamy się raczej presji na umocnienie dolara. W czwartek przekonamy się na ile obecne napięcia gospodarcze odbiły się na Europie. Ew. słabszy od oczekiwań wynik PMI może nieco osłabić oczekiwania na zacieśnienie polityki EBC. Biorąc pod uwagę wyniki PMI w CEE, często wyprzedzające sytuację na Zachodzie, ryzyko takie jest istotne. Sugeruje to, ze w drugiej połowie tygodnia €/US$ znów wróci poniżej 1,05, najbliższe techniczne wsparcie to 1,0450, potem 1,04.
 • Komentarze z Fed sugerują kolejną podwyżkę o 75pb na posiedzeniu w lipcu. Rosną też jednak oczekiwania na zacieśnienie polityki w Europie, szczególnie po zapowiedzi uruchomienia instrumentów ograniczających wpływ podwyżek stóp na spready kredytowe państw peryferyjnych strefy euro. Nasze szacunki wskazują, że taki scenariusz jest nadal spójny z €/US$ w okolicach 1,07. Problemem będą jednak ew. kolejne fale napięć na rynkach i powrót kapitałów do USA. Dlatego w 3kw22 spodziewamy się €/US$ bliżej 1,07, ale okresowo para może odchylać się w dół.
 • Do jutrzejszych danych z Europy (PMI) spodziewamy się stabilizacji lub dalszego osłabienia papierów na rynkach bazowych. Obawy o zaostrzenie polityki przez główne banki centralne utrzymują się, np. wobec wysokich cen surowców. W drugiej połowie tygodnia widzimy ryzyko lekkiego umocnienia papierów, zwłaszcza w Europie, za sprawą ww. PMI. Wysokie ceny surowców i efekty drugiej rundy oznaczają jednak wyższy szczyt inflacji po obu stronach oceanu. Dlatego tegoroczne szczyty rentowności są raczej przed nami. Widzimy też istotne ryzyko ponownego rozszerzenia spreadów peryferyjnych gospodarek strefy euro.

Przerwa w spadku €/PLN. Wysoka zmienność na krajowym rynku długu.

 • Złoty od początku tygodnia radzi sobie dobrze, mimo utrzymujących się napięć na rynkach. Dane z krajowej sfery realnej za maj jak na razie zaskakują nam minus, ale nie przekreślają szans na kolejne 75pb podwyżki na kolejnym posiedzeniu NBP. Sugeruje to kontynuację umocnienia złotego, o ile nastroje na rynkach znów się nie pogorszą. Z uwagi na PMI z Europy ryzyko takiego scenariusza jest istotne. Nadal jednak oczekiwania na podwyżki stóp NBP sugerują powrót do lub poniżej 4,60 za około 2 tygodnie.
 • Chociaż rosną oczekiwania na podwyżki stóp Fed czy EBC, to wysoka inflacja w kraju przekłada się również na wyższą ścieżkę RPP. Dysparytet stóp wobec euro będzie tylko rósł, nawet gdy EBC rozpocznie podwyżki stóp. Dodatkowym wsparciem będzie ew. wypłata pierwszych środków z KPO, które po zmianie strategii MF będą wymieniane na rynku tworząc dodatkowy popyt na PLN. Tu jednak ryzyko dla istotnie wzrosło. Dlatego zakładane przez dotychczas nas poziomy na koniec roku (4,50 lub poniżej) mogą się nie zrealizować.
 • Wczorajsze zachowanie SPW ponownie pokazuje jak mała jest płynność na rynku. Może być też jednak zapowiedzą, że poziom 8% będzie trudną do sforsowania barierą dla rentowności krajowej 10latki. Na razie jednak na dużo wiesze umocnienie nie liczymy. Szczyt inflacji jest ciągle przed nami, niekorzystna będzie też raczej sytuacja na rynkach bazowych. Dlatego w najbliższych tygodniach SPW powinny się raczej znaleźć w trendzie bocznym, ale przy (bardzo) wysokiej zmienności.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.