Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dziś dane z krajowego przemysłu oraz majowy raport z polskiego rynku pracy.

Wiadomości zagraniczne

Litwa wprowadziła zakaz przewozu koleją rosyjskich towarów do Kaliningradu.

 • Litwa wprowadziła zakaz tranzytu koleją rosyjskich towarów objętych sankcjami unijnymi do obwodu kaliningradzkiego. Zakaz dotyczy m.in. materiałów budowlanych i wyrobów metalowych i może spowodować zmniejszenie transportu towarów z Rosji do obwodu kaliningradzkiego o około 30%. Po blokadzie przestrzeni powietrznej, jedyną dostępną drogą jest transport morski. Przed podjęciem decyzji o blokadzie, Litwa uzyskała potwierdzenie Komisji Europejskiej o konieczności egzekwowania sankcji.
 • Choć władze rosyjskie zapowiedziały środki odwetowe, mają ograniczone możliwości nacisku na Litwę. Kraj ten całkowicie uniezależnił się od dostaw rosyjskiego gazu czy prądu.

Wiadomości krajowe

Dziś dane z krajowego przemysłu i rynku pracy.

 • Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane o produkcji przemysłowej i cenach producentów. Prognozujemy, że produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 16,8%r/r (konsensus: 15,2%r/r), po wzroście o 13,0%r/r w kwietniu. Realizacja zaległości produkcyjnych powoduje, że negatywny wpływ rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę i załamanie handlu ze wschodem z opóźnieniem znajdą odzwierciedlenie w wynikach krajowego przemysłu. Spadek majowego indeksu PMI poniżej 50pkt, w tym gorsze wyniki w zakresie nowych zamówień i poziomu produkcji, sugerują, że nastąpi to już w najbliższych miesiącach. Jednocześnie cały czas utrzymuje się presja na wzrost cen producentów. Prognozujemy, że indeks PPI wzrósł w maju o 25,0%r/r (konsensus: 24,7%r/r), po wzroście o 23,3%r/r w kwietniu. Ponownie nasilił się wzrost cen produkcji koksu i produktów rafinacji naftowej. Utrzymuje się presja ze strony rosnących kosztów produkcji artykułów spożywczych.
 • Dziś także poznamy raport z rynku pracy. Oceniamy, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w maju o 15,2%r/r (konsensus: 14,7%r/r), wobec wzrostu o 14,1%r/r miesiąc wcześniej. Siła przetargowa pracowników w negocjacjach płacowych jest wysoka, a silny popyt i łatwość przerzucania rosnących kosztów na ceny powodują, że firmy ulegają żądaniom płacowym. Niewielkiego wyhamowania spodziewamy się natomiast w przypadku rocznego tempa wzrostu zatrudnienia. Prognozujemy, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w maju o 2,6%r/r (konsensus: 2,6%r/r), po wzroście o 2,8%r/r w kwietniu. Maj ubiegłego roku stał pod znakiem znaczącego wzrostu zatrudnienia w ujęciu miesięcznym po zniesieniu ograniczeń epidemicznych, co podbija bazę dla rocznego odczytu w maju tego roku.

Prezes NBP: Nie widać perspektyw stagflacji w Polsce.

 • Ryzyko wystąpienia stagflacji w Polsce na razie jest przesadzone, gdyż nie widać takich perspektyw z uwagi na wysoki wzrost PKB - powiedział prezes NBP A. Glapiński w rozmowie z portalem Obserwator Finansowy. W ocenie Glapińskiego w 2023 wzrost gospodarczy spowolni do 2,5-3%, a spadek poniżej tego poziomu grozi wzrostem bezrobocia.

MF: Szczyt inflacji w 3kw lub 4kw 2022.

 • O ile nie zmieni się sytuacja geopolityczna, to szczyt inflacji nastąpi w 3kw lub 4kw tego roku – powiedział wiceminister finansów P. Patkowski podczas forum Wizja Rozwoju. Dodał, że tarcze antyinflacyjne obniżają inflację CPI o 1,5-2,0 pkt. proc.
 • Nasze prognozy wskazują na lokalny szczyt inflacji w 4kw22, jednak wciąż widzimy ryzyko, że na początku 2023 możemy mieć od czynienia z kolejnym szczytem inflacji w związku z podwyżkami cen regulowanych (energia elektryczna, gaz). W efekcie w 2023 średnioroczny wzrost cen może być także dwucyfrowy.

Wzrost zadłużenia skarbu państwa w maju.

 • Na koniec maja zadłużenie skarbu państwa wyniosło ok. PLN1168mld i było o PLN14,6mld wyższe niż miesiąc wcześniej – poinformowało Ministerstwo Finansów. Dług krajowy wyniósł PLN911mld, a zadłużenie w walutach obcych PLN258mld (22,1% całości). Do wzrostu zadłużenia w ubiegłym miesiącu przyczyniła się głównie sprzedaż obligacji na rynku krajowym (PLN5,5mld) oraz emisja euroobligacji w EUR (ok. PLN9,2mld).

MRiPS: 240tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę na podstawie uproszczonych procedur.

 • Od 24 lutego już ok. 240tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę na mocy specustawy, która uprościła procedury zatrudniania uchodźców – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej M.Malong.
 • Fakt, że uchodźcy z objętej wojną Ukrainy znajdują zatrudnienie potwierdza, że sytuacja na krajowym rynku pracy jest napięta, a popyt na pracowników utrzymuje się na wysokim poziomie. Wzrost zatrudnienia imigrantów to w ostatnich latach ważny czynniki podaży pracy w polskiej gospodarce. W średnim terminie aktywizacja uchodźców może być ważnym czynnikiem zwiększenia potencjału produkcyjnego krajowej gospodarki i przyczynić się do ograniczenia presji inflacyjnej.

GPW Benchmark: rynek preferuje WIRF jako zamiennik dla WIBORu.

 • Uczestnicy konsultacji publicznych, dotyczących wyboru optymalnego benchmarku stopy procentowej dla polskiego rynku, wskazali WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego), jako potencjalny zamiennik dla WIBORu – poinformowała wiceprezes GPW Benchmark A. Bluj. Dodała, że w konsultacjach uczestniczyły głównie banki i należy rozszerzyć grupę podmiotów uczestniczących w konsultacjach.

Komentarz rynkowy

 • Początek tygodnia nie przyniósł dużych zmian na €/US$, para utrzymała się ponad 1,05. Mniejsza zmienność kursu nie zaskakuje biorąc pod uwagę wczorajsze święto w USA. Z tego samego powodu handlu Treasuries nie było. Podniosła się natomiast rentowność Bunda, o około 10pb, docierając do szczytów z poniedziałku.
 • Obserwowaliśmy natomiast dalsze i to dość duże umocnienie złotego. Kurs €/PLN cofnął się od 4,68 na otwarciu do 4,64 dziś rano. Złoty zyskał w podobnej skali co forint. Sugeruje to, że kluczowe były tutaj koszykowe zakupy walut CEE. Podnoszą się jednocześnie oczekiwania na podwyżki stóp, zarówno NBP, jak i na Węgrzech. Inwestorzy prawdopodobnie zakładają, że przyspieszenie podwyżek przez Fed wymusi analogiczne posunięcie banków centralnych CEE. To było również powodem dalszego osłabienia krajowych obligacji. Wczoraj 10letnie SPW straciły ponad 10pb. Rentowność 10latki przekroczyła 8%.

Niewielki wzrost €/US$ na początku tygodnia.

 • Powrót inwestorów z USA na rynek będzie prawdopodobnie sprzyjać wzrostowi zmienności €/US$. Krótkoterminowo spodziewamy się raczej presji na wzrost kursu, nie dalej jak do 1,0650. Fed na ostatnim posiedzeniu nie był tak agresywny jak obawiała się tego część inwestorów. Spadła też presja na obligacje peryferyjne strefy euro. W czwartek przekonamy się na ile obecne napięcia gospodarcze odbiły się na Europie. Ew. słabszy od oczekiwań wynik PMI może nieco osłabić oczekiwania na zacieśnienie polityki EBC. Biorąc pod uwagę wyniki PMI w CEE, często wyprzedzające sytuację na Zachodzie, ryzyko takie jest istotne. Sugeruje to, ze w drugiej połowie tygodnia €/US$ znów wróci do 1,05 lub poniżej.
 • Komentarze z Fed sugerują kolejną podwyżkę o 75pb również na kolejnym posiedzeniu. Rosną też jednak oczekiwania na zacieśnienie polityki w Europie, szczególnie po zapowiedzi uruchomienia instrumentów ograniczających wpływ podwyżek stóp na spready kredytowe państw peryferyjnych strefy euro. Nasze szacunki wskazują, że taki scenariusz jest nadal spójny z €/US$ w okolicach 1,07. Problemem będą jednak ew. kolejne fale napięć na rynkach i powrót kapitałów do USA. Dlatego w 3kw22 spodziewamy się €/US$ bliżej 1,07, ale okresowo para może odchylać się w dół.
 • Do czwartkowych danych z Europy (PMI) spodziewamy się stabilizacji lub dalszego osłabienia papierów na rynkach bazowych. Obawy o zaostrzenie polityki przez główne banki centralne utrzymują się, np. wobec wysokich cen surowców. W drugiej połowie tygodnia widzimy ryzyko lekkiego umocnienia papierów, zwłaszcza w Europie, za sprawą ww. PMI. Wysokie ceny surowców i efekty drugiej rundy oznaczają jednak wyższy szczyt inflacji po obu stronach oceanu. Dlatego tegoroczne szczyty rentowności są raczej przed nami. Widzimy też istotne ryzyko ponownego rozszerzenia spreadów peryferyjnych gospodarek strefy euro.

Oczekiwania na podwyżki NBP nadal wspierają PLN.

 • Umocnienie złotego na przełomie tygodnia nastąpiło szybciej niż oczekiwaliśmy. Testem tego trendu będzie powrót normalnej aktywności inwestorów zagranicznych na krajowym rynku od dziś. W kolejnych dniach poznamy najważniejsze dane z krajowej sfery realnej za maj. Naszym zdaniem, będą one wspierać scenariusz dalszych podwyżek stóp NBP. Sugeruje to kontynuację umocnienia złotego, o ile nastroje na rynkach znów się nie pogorszą. Z uwagi na PMI z Europy ryzyko takiego scenariusza jest istotne. Nadal jednak oczekiwania na podwyżki stóp NBP sugerują powrót do lub poniżej 4,60 za około 2 tygodnie.
 • Chociaż rosną oczekiwania na podwyżki stóp Fed czy EBC, to wysoka inflacja w kraju przekłada się również na wyższą ścieżkę RPP. Dysparytet stóp wobec euro będzie tylko rósł, nawet gdy EBC rozpocznie podwyżki stóp. Dodatkowym wsparciem będzie ew. wypłata pierwszych środków z KPO, które po zmianie strategii MF będą wymieniane na rynku tworząc dodatkowy popyt na PLN. Tu jednak ryzyko dla istotnie wzrosło. Dlatego zakładane przez dotychczas nas poziomy na koniec roku (4,50 lub poniżej) mogą się nie zrealizować.
 • W przypadku SPW nadal widzimy ryzyko krótkoterminowego osłabienia. Nie pomogą dane z kraju, ani ryzyko dalszych stop loss na krajowym rynku. Tym niemniej przy naszym (stosunkowo wysokim na tle innych banków) scenariuszu stóp NBP, SPW osiągnęły już poziomy z nim spójne. Dlatego fundamentalnie o istotnie dużo większe wzrosty dochodowości będzie trudno. Gdy panika na rynkach się uspokoi spodziewamy się ponownego napływu inwestorów zagranicznych do kraju.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.