Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Pogorszenie koniunktury w Europie i wciąż solidna kondycja przemysłu w Polsce.

  • W tym tygodniu poznamy kluczowe dane z krajowej sfery realnej. Realizacja zaległości produkcyjnych powoduje, że negatywny wpływ rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę i załamanie handlu ze wschodem z opóźnieniem znajdą odzwierciedlenie w wynikach krajowego przemysłu. Spadek majowego indeksu PMI poniżej 50pkt, w tym gorsze wyniki w zakresie nowych zamówień i poziomu produkcji, sugerują, że nastąpi to już w najbliższych miesiącach. Jednocześnie cały czas utrzymuje się presja na wzrost cen producentów. Ponownie nasilił się wzrost cen produkcji koksu i produktów rafinacji naftowej. Utrzymuje się presja ze strony rosnących kosztów produkcji artykułów spożywczych.
  • Popyt na pracę pozostaje mocny. Siła przetargowa pracowników w negocjacjach płacowych jest przez to wysoka, a silny popyt i łatwość przerzucania rosnących kosztów na ceny powodują, że firmy ulegają żądaniom płacowym. Niewielkiego wyhamowania spodziewamy się natomiast w przypadku rocznego tempa wzrostu zatrudnienia. Maj ubiegłego roku stał pod znakiem znaczącego wzrostu zatrudnienia w ujęciu miesięcznym po zniesieniu ograniczeń epidemicznych, co podbija bazę dla rocznego odczytu w maju tego roku.
  • Duże wahania rocznego tempa wzrostu sprzedaży towarów w ostatnich dwóch miesiącach to konsekwencja restrykcji epidemicznych, które obowiązywały w kwietniu ubiegłego roku. Niska baza podbiła tegoroczny odczyt w kwietniu, a wzrost aktywności zakupowej w maju ubiegłego roku generuje wysoką bazę odniesienia dla środowego odczytu.
  • Naszym zdaniem dane z kraju będą wspierać scenariusz dalszych podwyżek stóp NBP. Sugeruje to kontynuację umocnienia złotego, o ile nastroje na rynkach znów się nie pogorszą. Z uwagi na PMI z Europy ryzyko takiego scenariusza jest jednak istotne. Dlatego w najbliższych dniach €/PLN może nie dotrzeć dużo dalej niż 4,65. Nadal jednak oczekiwania na podwyżki stóp NBP sugerują powrót do 4,60 za około 2 tygodnie.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki