Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Mobilizacja finansowania UE na uniezależnienie od rosyjskich paliw. Emisja skarbowych obligacji w euro, pierwsza od prawie 2 lat.

Wiadomości zagraniczne

UE: Komisja Europejska proponuje mobilizację €300mld na obniżenie uzależnienia energetycznego od Rosji.

 • Przewodnicząca KE U. von der Leyen przedstawiła zarys planu mobilizacji około €300mld, w tym €72mld w dotacjach i €225mld w pożyczkach na zmniejszenie uzależnienia energetycznego EU od Rosji. Nie są to jednak nowe środki, tylko w zdecydowanej większości przesunięcia w ramach grantów i pożyczek z Funduszu Odbudowy oraz z innych funduszy unijnych. Nowe €20mld na granty ma pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z rezerwy MSR. Plan KE zakłada:
  • dywersyfikację importu paliw kopalnych;
  • przyśpieszenie przejścia na energię odnawialną we wszystkich sektorach (wzrost celu OZE dla EU z 40% do 45% w 2030). Będzie to wymagało masowych inwestycji w energię słoneczną, pompy ciepła, zielony wodór, biometan;
  • inwestycje w efektywność energetyczną (podniesienie celu dla UE z 9% do 13% w 2030). KE proponuje szereg rozwiązań, w tym obniżone stawki VAT dla urządzeń energooszczędnych, kampanie promocyjne).
 • Von der Leyen powiedziała, że przywódcy UE uzgodnili utworzenie platformy dla wspólnego zakupu gazu ziemnego, LNG i wodoru. KE proponuje przyśpieszenie procedur związanych z projektami budowlanymi służącymi transformacji energetycznej, które obecnie ciągną się latami. KE kładzie duży nacisk na ograniczenie zużycia paliw kopalnych w przemyśle (możliwe m.in. ograniczenie zużycia gazu o dodatkowe 35m3) i transporcie. KE przekonuje, że proponowane inwestycje pozwolą na zaoszczędzenie około €100mld na import rosyjskich paliw rocznie.
 • Nasze wątpliwości w stosunku do propozycji KE dotyczą: trudności w realizacji zapowiadanego przyśpieszenia procedur budowlanych, fizycznych ograniczeń sieci elektroenergetycznych które utrudnią szybką integrację OZE, wąskich gardeł na rynku pracy i  w dostępie do materiałów w związku z zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw, oraz ograniczonej możliwości substytucji gazu przez OZE w ciepłownictwie.

Wiadomości krajowe

Rząd doprecyzował zapisy w projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców.

 • Po konsultacjach rząd doprecyzował część zapisów projektu ustawy o pomocy kredytobiorcom. Z wakacji będą mogły osoby, które mają kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (dotyczy zamieszkiwanego przez kredytobiorcę, a nie wynajmowanego mieszkania). Będzie można skorzystać z wakacji tylko w przypadku jednej umowy kredytowej i tylko w jednym banku.

Fundusz Solidarnościowy sfinansuje 14-tą emeryturę.

 • Dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. 14ta emerytura) zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu państwa – wynika z projektu ustawy. Finansowanie będzie więc miało podobny charakter jak w roku ubiegłym, przy czym wypłata świadczeń nastąpi w sierpniu, a nie w listopadzie jak w ubiegłym roku.

Emisja skarbowych obligacji zagranicznych w EUR i przetarg obligacji BGK na potrzeby Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 • Ministerstwo Finansów sprzedało wczoraj euroobligacje o wartości €2mld. Obligacje wyceniono na 110pb powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2.85% przy rocznym kuponie 2.75%. Popyt przekroczył €4mld. Była to pierwsza emisja zagraniczna w euro od czerwca 2020.
 • Na wczorajszym przetargu BGK uplasował na rynku obligacje serii FPC za PLN1,3mld. Była to pierwsza emisja na potrzeby Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w tym roku.

Komentarz rynkowy

 • W środę para €/US$ cofnęła się z 1,0550 do 1,05 dziś rano. Dolarowi pomogły m.in. gorsze nastroje na rynkach akcji, ale kurs jest dość daleko od ostatnich dołków w okolicach 1,0350. Obserwowaliśmy też spore umocnienie franka szwajcarskiego po komentarzach o możliwości podwyżek przez tamtejszy bank centralny. Umocnienie kontynuował mimo to złoty, wspierany oczekiwaniami na kolejne podwyżki stóp NBP oraz uruchomienie KPO. Inne waluty rynków wschodzących radziły sobie ewidentnie słabiej. Para €/PLN zbliżyła się do wsparcia na 4,63, ale nie była w stanie go przełamać. Dziś rano kurs waha się przy 4,6450.
 • Obligacje na rynkach bazowych umocniły się wczoraj korygując (w przypadku Treasuries z nawiązką) wzrost rentowności z dnia wcześniej. Po sporych spadkach rentowności w ubiegłym tygodniu obecnie mamy do czynienia z trendem bocznym. Szczyt inflacji w USA już nastąpił i inwestorzy zastanawiają się, czy do dalszego wyhamowania inflacji wystarczą niższe podwyżki stóp Fed niż obecnie są wyceniane. Notowania SPW kolejny dzień podążały w przeciwnym kierunku do rynków bazowych. Rentowność krajowej 10latki podniosłą się o około 7pb. Do szczytu inflacji w kraju zostało jeszcze kilka miesięcy i obawy o konieczność większych podwyżek niż są wyceniane pozostają istotne naszym zdaniem.

€/US$ w trendzie bocznym. Stabilizacja na bazowych rynkach długu.

 • Oczekujemy, że w końcówce tygodnia para €/US$ ustabilizuje się przy 1,05. Dziś i jutro nie ma raczej danych, które miałyby potencjał aby sytuację na rynku wyraźnie zmienić. Ew. wsparciem dla dolara może być jednak wzrost napięć geopolitycznych. Dlatego ryzyko przejściowego powrotu pary w tym kwartale do wsparcia na 1,0350 jest nadal istotne. Do powrotu do bezpiecznego dolara mogą inwestorów skłonić doniesienia z Ukrainy, czy dalsze pogorszenie koniunktury w Chinach.
 • Oczekujemy, że w 3kw22 para €/US$ utrzyma się dość blisko 1,05. To poziom odpowiadający różnicy stóp procentowych między Fed i EBC wyceniany przez rynek. Na razie nie ma sygnałów wskazujących, aby EBC miał istotnie opóźnić rozpoczęcie swojego cyklu podwyżek stóp. Z kolei inflacja w USA prawdopodobnie przekroczyła już szczyt, więc do wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp Fed także raczej już nie dojdzie.
 • W końcówce tygodnia oczekujemy stabilizacji na bazowych rynkach długu. Z jednej strony, solidne dane z USA wspierają scenariusz zdecydowanych podwyżek stóp Fed. Z drugiej jednak utrzymują się obawy o koniunkturę w Chinach i jej wpływ na światową gospodarkę. Wciąż uważamy, że szczyt rentowności Treasuries i Bunda w tym cyklu jest prawdopodobnie jeszcze przed nami. Inflacja w USA w kolejnych miesiącach może spadać wolniej niż wyceniał to rynek. Coraz większym ciężarem dla wycen będzie też redukcja bilansu Fed oraz wygaszanie skupu aktywów przez EBC.

Kolejne próby powrotu poniżej 4,63 przez €/PLN.

 • W końcówce tygodnia oczekujemy kolejnych prób przełamania wsparcia na 4,63 przez kurs €/PLN. Powrót do 4,60 wydarzy się jednak raczej później niż zakładaliśmy, tj. na przełomie miesiąca. Wsparciem dla złotego powinny być zarówno kolejne dane z kraju jakie poznamy jutro, jak i nadzieje na nieodległe odblokowanie KPO.
 • Kolejne podwyżki stóp przez NBP oraz zmiana sposobu wymiany środków walutowych przez MF naszym zdaniem uzasadniają też dalszy spadek €/PLN w dłuższym terminie szczególnie, że wzrostu stóp w Europie spodziewamy się dopiero w drugiej połowie roku. Na razie złotemu szkodzi jednak niepewna sytuacja międzynarodowa (np. słaby juan). Uważamy, że kurs €/PLN przesunie się poniżej 4,60 nawet już pod koniec maja, choć bardziej prawdopodobny jest czerwiec. Oczekujemy również, że para może zbliżyć się do 4,50 już na przełomie kwartału, wraz z zakładanym spadkiem napięć związanych z wojną.
 • W końcówce tygodnia spodziewamy się wzrostu złotowych stawek swap, wspieranego mocnymi danymi z krajowej gospodarki. Oczekujemy również zawężenia asset swapów w wyniku oczekiwań na nieodległe odblokowanie KPO. Łącznie powinno to poskutkować niewielkim spadkiem rentowności SPW, głównie na długim końcu.
 • Nadal jednak oczekujemy, że szczyt rentowności SPW w tym cyklu jest jeszcze przed nami. Ciągle widzimy ryzyka dla inflacji po wyższej stronie, jej szczyt powinien przypaść w 4kw22. Zwłaszcza jednak tempo spadku CPI w 2023 może okazać się mniejsze niż rynek obecnie wycenia (ekspansywna polityka fiskalna, możliwe 2 podwyżki płacy minimalnej itp.). Odnośnie KPO, wciąż nie jest jasne, kiedy środki miałyby do Polski faktycznie napłynąć.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.