Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Globalne rynki długu w trendzie bocznym. Silny wzrost PKB w 1kw22 w kraju.

  • Bazowe rynki długu weszły w trend boczny. Co prawda kwietniowa inflacja w USA spowolniła mniej od oczekiwań, ale są inne sygnały wskazujące, że 41-letni szczyt CPI może być za nami, np. płace rosną wolniej od paru miesięcy i plany podwyżkowe firm w USA także wskazują na trwałość tego trendu. Na rynku pojawia się także coraz więcej opinii, że skala zacieśnienia warunków finansowych w USA (łączna miara zacieśnienia polityki pieniężnej obejmująca rynek stóp, kredytowy, akcji) może być wystarczająca dla zapanowania nad przegrzanym rynkiem pracy, tempem PKB i docelowo inflacją w USA.

  • Wciąż uważamy, że szanse na powrót wzrostów rentowności są większe niż ich trwały spadek. W tym tygodniu argumentem za dalszą stabilizacją rentowności są rozczarowujące dane o aktywności gospodarczej z Chin, czy niepewność czy restrykcyjne lockdowny nie rozszerzą się na inne aglomeracje, po tym jak Szanghaj wydaje się z nich wychodzić. Z drugiej strony dane z USA mogą być mocne, np. sprzedaż detaliczna i produkcja, oddalając obawy że zacieśnienie Fed spowoduje recesję.

  • Najważniejszą publikacją tygodnia z kraju będzie wstępny szacunek PKB w 1kw22. Szacujemy, że po mocnym 4kw21, początek tego roku przyniósł kontynuację dynamicznego wzrostu gospodarczego. Na dane o strukturze wzrostu będziemy musieli poczekać do 31 maja. Naszym zdaniem dalszemu dynamicznemu wzrostowi konsumpcji towarzyszył w 1kw22 solidny wzrost inwestycji, na co wskazują mocne dane z branży budowlanej w ostatnich miesiącach. Tak wysoki punkt startowy w 1kw22 oznacza, że całoroczne PKB uśredni się do około 4%, pomimo faktu, że w 4kw22 roczne tempo PKB może spaść poniżej 2%r/r.

  • W tegorocznej aktualizacji Programu Konwergencji rząd szacuje deficyt sektora general government w 2022 na 4,3% PKB. To blisko naszej dotychczasowej prognozy tj. 4,5% PKB. Wcześniej w budżecie na 2022 deficyt sektora był szacowany na 2,9% PKB, a potrzeby pożyczkowe budżetu państwa netto na PLN59,3mld. W 2021 deficyt wyniósł 1,9%PKB. Mierząc skalę ekspansji fiskalnej i zacieśnienia monetarnego wpływem na PKB, szacujemy że netto policy mix dopiero niedawno weszło w obszar zacieśnienia.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki