Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Podwyżka Fed o 50pb zamiast 75pb nie oznacza łagodnego nastawienia. Dzisiaj podwyżka RPP o 100pb, scenariusz docelowych stóp NBP 5-10% szybko się materializuje.

Wiadomości zagraniczne

Wojna na Ukrainie.

 • Działania wojenne: Najcięższe walki toczą się w Donbasie. Wojska rosyjskie szturmują hutę Azovstal, ostatni bastion obrońców w zniszczonym Mariupolu. Ukraina i Rosja uzgodniły zawieszenie broni na terenie huty w dniach 5-7 maja, co powinno pozwolić na ewakuację cywilów z tego obszaru. MSZ Ukrainy D. Kułeba powiedział, że jeśli Ukraina dostanie odpowiednią broń, to jest w stanie wygrać wojnę z Rosją. Wykluczył jakiekolwiek ustępstwa terytorialne.
 • Sankcje na Rosję: W ramach szóstego pakietu sankcji proponowanych przez Komisje Europejską, obok embarga na rosyjską ropę naftową do końca roku, znalazły się również: sankcje osobowe na osoby odpowiedzialne za zbrodnie ludobójstwa m.in. w Buczy i Mariupolu; odcięcie największego rosyjskiego banku Sberbanku i dwóch innych banków od systemu SWIFT; zakaz nadawania rosyjskich telewizji na terenie UE, zakaz sprzedaży lub przekazania Rosjanom i podmiotom z Rosji nieruchomości na terenie UE. KE proponuje również zamrożenie aktywów patriarchy moskiewskiego Cyryla, który poparł rosyjską inwazje na Ukrainę. Póki co, nie ma jednak porozumienia wśród wszystkich krajów członkowskich ws. embarga na rosyjską ropę. Negocjacje trwają..
 • Prezydent USA J. Biden zapowiedział konsultację w ramach Grupy G7 w sprawie kolejnych sankcji na Rosję i podkreśliły konieczność utrzymania jedności Zachodu przez cały rok. Dodał, że jeśli nie da się wykluczyć Rosji z G20, to w spotkaniach powinna uczestniczyć również Ukraina.
 • Sekretarz Skarbu USA J. Yellen stwierdziła, że wprowadzone zachodnie sankcje na Rosję są skuteczne, gdyż gospodarka rosyjska zmierza ku recesji. Jeśli Rosja będzie kontynuowała wojnę, USA wprowadzi dalsze restrykcje.

USA: Fed podnosi stopy procentowe o 50pb i zapowiada kolejne podwyżki oraz rozpoczyna zacieśnienie monetarne QT w czerwcu.

 • Zgodnie z oczekiwaniami analityków, Fed podniósł wczoraj główną stopę procentową o 50pb do poziomu 0,75-1,0%. To decyzja zgodna z oczekiwaniami, jednocześnie największa podwyżka stóp w USA od 2000 roku, druga w cyklu zacieśniania po marcowej podwyżce o 25pb. Fed ogłosił także rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej do $47,5mld miesięcznie od 1 czerwca i jego wzrost po 3 miesiącach do $95mld miesięcznie. Tu także bez zaskoczeń.
 • Rynki finansowe przyjęły decyzję z ulgą, nie było podwyżki o 75pb o której mówili niektórzy członkowie FOMC. Prezes Fed J. Powell powiedział, ze na następnych kilku posiedzeniach przedmiotem dyskusji będą kolejne podwyżki stóp procentowych o 50bp, aby podnieść stopę Fed do bardziej normalnych poziomów w celu obniżenia inflacji. W razie potrzeby możliwe są podwyżki powyżej poziomu uznawanego za neutralny. Ważne było także stwierdzenie, że na razie nie są brane pod uwagę podwyżki o 75pb.
 • Prezes Fed stwierdził, że inflacja jest o wiele za wysoka, co wynika z licznych wstrząsów podażowych i napiętego rynku pracy. Dostępne narzędzia – stopy procentowe, bilans Fed i forward guidance - powinny pozwolić na osiągnięcie celu inflacyjnego bez wywołania recesji. Dodatkową presję na wzrost inflacji stwarza rosyjska inwazja na Ukrainę oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw w związku z sytuacją covidową w Chinach. Prezes Fed stwierdził, że nie widzi oznak wystąpienia spirali cenowo-płacowej.
 • Na najbliższych posiedzeniach wciąż nie można wykluczyć podwyżki o 75pb w czerwcu, jednak bazowy scenariusz to 50pb w kolejnym miesiącu i 50pb w lipcu, a następnie przejścia do podwyżek o 25pb na pozostałych trzech posiedzeniach Fed w 2022. W naszej ocenie, cykl zacieśnienia zakończy podwyżka o 25pb na początku 2023 do poziomu 3,25%. Stopy utrzymają się na tym poziomie do końca 2023, kiedy przewidujemy rozpoczęcie obniżek i zejście do neutralnego poziomu 2% do połowy 2024.
 • Wciąż jednak możliwe są różne scenariusze, od wywołania recesji przez szybkie zacieśnienie Fed, po drugi skrajny a więc dalsze nakręcania spirali cenowej, co sygnalizują instrumenty inflacyjne w US$, które po wczorajszej podwyżce o 50pb zaczęły wyceniać jeszcze wyższą inflację.
 • Ostatnie dane o koniunkturze w gospodarce USA są umiarkowanie dobre. Indeks ISM w usługach wyniósł w kwietniu 57,1pkt przy konsensusie 58,5pkt i 58,3pkt w marcu. Natomiast indeks PMI composite ostatecznie sięgnął 56pkt (korekta z 55,1) przy 57,7pkt w marcu.

Chiny: surowe restrykcje covidowe w Pekinie.

 • Ze względu na pandemię w Pekinie wprowadzono restrykcje w mobilności ludzi (zamknięto 60 stacji metra, co stanowi 15% sieci, i 158 tras autobusów) oraz przedłużono okres zamknięcia szkół, restauracji i budynków publicznych. Pod koniec kwietnia w 22mln Pekinie rozpoczęto masowe testy na Covid-19. Nowe restrykcje w Chinach sugerują nasilenie presji w globalnych łańcuchach dostaw.

Wiadomości krajowe

RPP: Dzisiaj kolejna podwyżka o 100pb, stopy w tym roku osiągną poziom 7,5%, docelowo 8,5% w 2023. Nasz scenariusz mówiący o stopie docelowej 5-10% szybko się materializuje.

 • Dzisiaj posiedzenie RPP. Spodziewamy się podwyżki o 100pb (do poziomu stopy referencyjnej 5,5%), drugiej z kolei w tej skali i raczej nie ostatniej w tym cyklu. Konsensus również zakłada podwyżkę w tej skali dzisiaj.
 • Przypominamy najważniejsze fragmenty wypowiedzi prezesa NBP z kwietnia, które potwierdziły zmianę funkcji reakcji RPP i wejście na wyższe tempo podwyżek: „4,5% to nie jest wysoka stopa", "ostatnia podwyżka nie jest decyzją wyprzedzającą, to nie przesądza (..) że nie będzie dalszych reakcji", "inflacja ma tendencje do wzrostu", „ CPI nie ma prawa wyrwać się spod kontroli”, „podwyżka o 100pb nie przesądza o tym, że przybliża to koniec cyklu, CPI jest za wysoka i jesteśmy zdeterminowani, aby ją obniżyć.”
 • Naszym zdaniem dane jakie poznaliśmy w kwietniu wskazują, że realizuje się raczej negatywny scenariusz, inflacja wyrywa się spod kontroli i dlatego wymaga to dalszych agresywnych podwyżek:
  • "inflacja ma tendencje do wzrostu" –kwietniowy odczyt CPI był wyższy oczekiwań, naszym zdaniem szczyt inflacji przesuwa się raczej na październik i wtedy wyniesie ona około 15%;
  • „CPI nie ma prawa wyrwać się spod kontroli” – zachowanie inflacji bazowej (szerzej poniżej) wskazuje, że jest przeciwnie;
  • „podwyżka o 100 pb nie przesądza o tym, że przybliża to koniec cyklu” –sygnalizowaliśmy, że docelowa stopa to 7,5% w 2023, po danych za marzec (jaki poznaliśmy w kwietniu) uważamy że taki poziom może zostać osiągnięty w tym roku, a docelowa stopa to raczej 8,5% w 2023, nasz scenariusz mówiący o stopie docelowej 5-10% szybko się materializuje.
 • Po kwietniowym posiedzeniu RPP prezes NBP powiedział, że 100pb podwyżki zostało podyktowane przez poniższe czynniki. Od tego czasu żaden z poniższych argumentów nie stracił na znaczeniu, a nawet przeciwnie działają one z większą siłą:
  • uporczywość wysokiej inflacji – kwietniowy (wstępny) odczyt CPI pokazał czwarty miesiąc z rzędu wzrost inflacji bazowej o 1%m/m, już przed końcem 2021 roku bazowa rosła szybko, te dane pokazują, że inflacja „rozlewa się” na cały koszyk wydatków i jej zakres działania jest szerszy niż energia, paliwa i żywność, realizuje się „czarny scenariusz” w którym zewnętrzne czynniki inflacyjne napotykają na niską barierę popytu, co pozwala firmom przerzucać większość kosztów na ceny detaliczne i powoduje mocną spiralę inflacyjną
  • trwająca ekspansję fiskalną – tu sytuacja nie zmienia się, oprócz już ogłoszonych nowych wydatków (około 3%PKB), wciąż widzimy duże szanse na kolejne, w efekcie dopiero po kwietniowej podwyżce stóp NBP policy mix netto (złożenie łagodnej polityki fiskalnej i restrykcyjnej pieniężnej) weszło w obszar restrykcyjny, to oznacza dalszą istotną przestrzeń do podwyżek;
  • mocne PKB- dane za marzec wskazują, ze cały 1kw22 przyniósł mocniejszy wzrost w gospodarce niż 4kw21, tempo PKB wyniosło 8,5%r/r wobec 7,6%r/r w 4kw21, całoroczne PKB będzie także mocniejsze od wcześniejszych obaw; RPP nie musi obawiać się o stan koniunktury i może podnosić dalej stopy, koncentrując się CPI i kursie;
  • wojna i jej wpływ na inflację – rośnie ryzyko wydłużenia konfliktu na Ukrainie, jej konsekwencje będą bardziej uciążliwe.
 • Naszym zdaniem stopy w tym roku mogą osiągnąć poziom 7,5%, docelowo 8,5% w 2023. Dzisiaj konsensus odnośnie stopy na koniec 2022 roku wynosi 6,5% wobec 5,25% przed posiedzeniem kwietniowym.

Rząd: mobilizacja przed wyborem Prezesa NBP. Zapowiedź przedłużenia tarczy anty-inflacyjnej prawdopodobnie przynajmniej do końca roku.

 • Rząd: Rzecznik rządu P. Muller powiedział, że w klubie PiS jest większość do powołania A. Glapińskiego na prezesa NBP. Głosowanie ma odbyć się na posiedzeniu Sejmu 11-12 maja.
 • Minister Rozwoju i Technologii W. Buda powiedział, że rząd czeka do czasu „po wakacjach” na wypracowanie przez banki i GPW Benchmark propozycji zastąpienia stawki WIBOR. W przeciwnym razie zaproponuje swoje rozwiązanie. Rząd chce aby nowa stawka referencyjna obowiązywała od 2023 roku.
 • Buda stwierdził również, ze większość rozwiązań tarcz antyinflacyjnych zostanie przedłużona, ale jeszcze nie zapadła decyzja na jak długo. Dodał, że co najmniej do 3kw22 będzie utrzymywała bardzo wysoka inflacja. Póki co, większość z tych rozwiązań ma obowiązywać do końca lipca.

Komentarz rynkowy

 • Inwestorzy potraktowali wczorajsze posiedzenie Fed jako okazję do realizacji zysków po dużym umocnieniu dolara z ostatnich tygodni. Kurs €/US$ wzrósł z nieco ponad 1,05 powyżej 1,06. Sama decyzja FOMC była zgodna z oczekiwaniami (podwyżka stóp o 50pb i rozpoczęcie redukcji bilansu o blisko US$50mld miesięcznie), ale część inwestorów mogła rozczarować informacja, że Fed na razie nie bierze pod uwagę podwyżek stóp o 75pb. Zmiany rentowności Treasuries były relatywnie małe (spadek o 4pb na długim końcu).
 • Słabszy dolar i oczekiwania na dużą podwyżkę stóp w kraju przełożyły się wczoraj na wyraźne umocnienie złotego. Kurs €/PLN waha się dziś rano w okolicach 4,66, ale wczoraj wieczorem znalazł się nawet poniżej 4,65. SPW znalazły się wczoraj pod presją, np. dochodowość 10latki podniosła się o blisko 15pb. Inwestorzy cały czas dostosowują się do scenariusza wyższego docelowego poziomu stóp NBP, na co nakłada się słaba płynność.

Korekta na €/US$, wzrosty rentowności na rynku długu prawdopodobnie szybko wrócą.

 • W końcówce tygodnia spodziewamy się przedłużenia korekty wzrostowej na €/US$ do około 1,0750. Po dużym spadku pary w poprzednich tygodniach stop lossy są obecnie powyżej aktualnych poziomów. Komunikat z Fed nie był też na tyle jastrzębi, aby zachęcić do budowania nowych pozycji na umocnienie dolara już teraz. Spodziewana przez nas skala korekty jest ograniczona mimo dużego spadku €/US$ w ostatnim czasie. Spodziewamy się bowiem solidnych danych z amerykańskiej gospodarki (np. jutrzejszych payrolls), co naszym zdaniem na większe osłabienie amerykańskiej waluty nie pozwoli.
 • W naszej ocenie kurs €/US$ przez dużą część 2-3kw22 utrzyma się bliżej 1,05. Wsparciem dla dolara będzie przede wszystkim polityka Fed, w naszej ocenie FOMC doprowadzi główną stopę procentową ponad 3% na przełomie roku. Z kolei EBC zacznie swój cykl podwyżek raczej dopiero pod koniec 2022, biorąc np. pod uwagę ryzyko zatrzymania importu gazu do dużych gospodarek UE i związanej z tym recesji.
 • Europejskie rynki długu powinny zacząć dziś handel od umocnienia, w ślad za wieczornym spadkiem rentowności Treasuries. Wzrosty rentowności po obu stronach oceanu powinny jednak szybko powrócić. Co prawda ścieżka stóp Fed jest już praktycznie w cenach, ale wycenom ciążyć będzie rozpoczęcie redukcji bilansu przez Fed, a także perspektywa szybkiego wygaszenia QE przez EBC. Na przełomie tygodnia wzrost rentowności Treasuries powinien być większy niż Bunda. Oczekujemy udanych danych z amerykańskiego rynku pracy w piątek, a niemiecki dług wspierają z kolei obawy przed dalszym ograniczeniem eksportu gazu do Europy przez Rosję.

Dalsze umocnienie złotego. SPW pozostaną słabe.

 • Oczekujemy dalszego spadku kursu €/PLN do 4,60 w ciągu tygodnia-dwóch. Dolar wyhamował umocnienie, co powinno wspierać waluty CEE. Złotego wspierają też oczekiwania na podwyżki stóp NBP, które najprawdopodobniej podtrzyma dzisiejsza decyzja Rady (spodziewamy się +100pb). Ponadto inwestorzy wierzą, że krótkoterminowo Polska jest zabezpieczona na niedobory energii, ale ceny mogą już być wyższe (jeżeli Polska nie będzie w stanie kupić surowca z Niemiec).
 • Wyższy poziom stóp NBP oznacza także szybsze zejście €/PLN w dłuższym terminie, szczególnie, że wzrostu stóp w Europie spodziewamy się dopiero raczej pod koniec roku. W naszej ocenie para może zbliżyć się do 4,50 już na przełomie kwartału, wraz z zakładanym spadkiem napięć związanych z wojną.
 • Perspektywy krajowego rynku długu nadal oceniamy negatywnie. Ciągłe zaskoczenia inflacją po wyższej stronie podnoszą wyceniany docelowy poziom stóp NBP. Obecne sankcje na Rosję to także przede wszystkim ryzyko inflacyjne dla Polski. Gasną też oczekiwania na szybkie obniżki stóp, np. już w przyszłym roku. Wzrosło co prawda ryzyko zahamowania eksportu gazu z Rosji do Niemiec. Oznaczałoby to pogorszenie koniunktury u naszego partnera handlowego, a więc i  w Polsce. Taki scenariusz powinien jednak skutkować wzrostem asset swapów, kompensując spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.