Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: KE formalnie uruchomiła mechanizm warunkowości wobec Węgier.

Wiadomości zagraniczne

Wojna na Ukrainie.

 • Trwa bitwa o Donbas na wschodzie Ukrainy. Wojska rosyjskie przełamały pierwsze linie oporu Ukraińców i kontrolują obszar od Charkowa na północnym-wschodzie po Donieck i Chersoń, ale nie dokonują istotnych postępów. Prawdopodobnie przygotowują się do pełnego uderzenia. W ostatnich dniach doszło również do serii ataków w Nadniestrzu - separatystycznym regionie Mołdawii, które mają na celu odwrócenie uwagi Ukraińców od tego co się dzieje w Dobasie i wprowadzenie utrudnień w połączeniu kolejowym z Ukrainy do portów w Rumunii.

Rosja: próba podzielenia Europy w dostępie do gazu.

 • Po odcięciu Polski i Bułgarii od dostaw gazu, Rosja wciąż dostarcza paliwo innym krajom europejskim. Kanclerz Austrii K. Nehammer zaprzeczył, że jego kraj zgodził się na płatności w rublach. Większość krajów UE płaci za gaz w euro z pośrednictwem banku rosyjskiego, który wymienia waluty na ruble.

KE: uruchomienie mechanizmu warunkowości w budżecie UE wobec Węgier.

 • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, KE formalnie uruchomiła mechanizm warunkowości w budżecie UE wobec Węgier i wysłała odpowiednią notyfikację. Zarzuty dotyczące naruszeń praworządności na Węgrzech dotyczą nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych. Mechanizm warunkowości może doprowadzić do zamrożenia wypłat środków dla Węgier w przypadku braku odpowiednich środków zaradczych.
 • Mechanizm warunkowości obowiązuje od stycznia 2021, na początku 2022 jego legalność potwierdził TSUE w odpowiedzi na skargi Węgier i Polski. Ewentualne zawieszenie lub zmniejszenie płatności unijnych musi zostać zatwierdzone przez co najmniej 15 z 27 państw członkowskich UE, procedura może potrwać 6-9 miesięcy.
 • Naszym zdaniem, decyzja KE to istotny sygnał pokazujący dużą determinację w kwestii przestrzegania zasad praworządności. Węgry mają jednak dużo do stracenia (deadline na alokację 70% grantów z Funduszu Odbudowy upływa 31 grudnia 2022 i chodzi o kwotę €4,1mld) i dlatego wciąż spodziewamy się porozumienia w najbliższych miesiącach.

KE – Polska: kolejne spotkanie ws. KPO 5 maja.

 • Minister rozwoju i technologii W. Buda powiedział, że następne spotkanie negocjacyjne w sprawie KPO jest zaplanowane na 5 maja. Według niego do wynegocjowania pozostało 5% kwestii. Uchylił się od odpowiedzi, kiedy skończą się te negocjacje. Kluczowym kamieniem milowym jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN, co jest wciąż przedmiotem przeciągających się prac parlamentarnych.
 • Rzecznik rządu P. Müller odciął się od postulatu Solidarnej Polski zawieszenia składki członkowskiej Polski do UE i stwierdził, że pomysł nie został przyjęty przez Radę Ministrów.

Wiadomości krajowe

Kochalski z RPP nie wyklucza kolejnej podwyżki stóp o 100pb.

 • W rozmowie z dziennikiem Parkiet C. Kochalski z RPP nie wykluczył kolejnej podwyżki stóp procentowych o 100pb. Zwrócił uwagę na korzystną koniunkturę, rozgrzany rynek pracy oraz ryzyko, że wojna na Ukrainie może mieć większy wpływ na inflację niż wcześniej zakładano. Jego zdaniem spowolnienie gospodarcze, przy prognozowanej inflacji wciąż daleko od celu NBP, nie byłoby wystarczającym argumentem, żeby przerwać cykl. Kochalski przyznał, że nie wyznaczył sobie docelowego poziomu stóp w cyklu.
 • Wypowiedź Kochalskiego wpisuje się w naszą ocenę, że priorytetem dla Rady jest obecnie walka z inflacją, nawet kosztem wzrostu gospodarczego. W dalszy ciągu uważamy, że w maju Rada podniesie stopę referencyjną o 100pb. Jednocześnie rośnie prawdopodobieństwo, że docelowy poziom stóp (7,5%) może zostać osiągnięty już w tym roku.

Główny ekonomista MF: Prognozy inflacyjne zawarte w APK uwzględniają przedłużenie tarcz i wyższe stopy procentowe.

 • Prognozy inflacyjnej zawarte w Aktualizacji Programu Konwergencji uwzględniają przedłużenie tarcz antyinflacyjnych do końca tego roku i wyższe stopy procentowe – powiedział główny ekonomista w Ministerstwie Finansów Łukasz Czernicki. W APK resort założył średnioroczną inflację w 2022 na poziomie 9,1%. W dokumencie całoroczny skutek finansowy tarcz antyinflacyjnych dla budżetu w 2022 jest szacowany na 0,8% PKB.
 • Wśród głównych ryzyk dla prognoz zawartych w APK wymieniany jest przebieg wojny na Ukrainie, napływ uchodźców i sytuacja epidemiczna. Koszty fiskalne związane z napływem uchodźców szacowane są na PLN11,3mld. Jednocześnie program nie uwzględnia realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Uruchomienie środków europejskich przewidzianych na ten program podbiłoby wzrost gospodarczy średnio o 0,6 pkt. procentowych względem scenariusza przedstawionego w APK.

Patkowski z MF: Nowelizacja budżetu 2022 na początku lata.

 • Ministerstwo Finansów planuje nowelizację ustawy budżetowej na ten rok, aby dostosować ją do obecnej sytuacji gospodarczej – powiedział wiceminister finansów P. Patkowski. Celem jest uwzględnienie ostatnich wydarzeń w tym tarcz antyinflacyjnych i wojny na Ukrainie. Znowelizowany projekt ustawy może zostać przedstawiony pod koniec czerwca.

Komentarz rynkowy

 • Kurs €/US$ dotarł wczoraj do 1,05, docierając do dołków z lat 2015-16. Ostatni raz amerykańska waluta była tak mocna wobec euro we wczesnych latach 2000. Inwestorzy obawiają się skutków ekonomicznych kontrsankcji na Europę ze strony Rosji po wstrzymaniu dostaw gazu do Polski i Bułgarii. Z kolei dolara ciągle wspierają oczekiwania na szybkie podwyżki stóp Fed. Małe powiązania handlowe z Rosją premiują dolara od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Widać to również na rynku długu, gdzie wczoraj nastąpił spory wzrost rentowności Treasuries (ponad 5pb w segmencie 10lat), podczas gdy Bund nieznacznie zyskał.
 • Zloty lekko umocnił się wczoraj pomimo spadku spadku €/US$. Kurs €/PLN obniżył się z prawie 4,73 do 4,71. Pierwszy moment szoku na rynku po zatrzymaniu dostaw gazu do Polski i Bułgarii minął, ale inwestorzy obawiają się kolejnych retorsji gospodarczych ze strony Rosji. Równocześnie doszło do wzrostu rentowności SPW. Inwestorzy prawdopodobnie uważają, że Polska będzie w stanie zastąpić dostawy rosyjskiego gazu z innych źródeł, ale po wyższych cenach.

Wzrost spreadu między krzywą amerykańską i niemiecką.

 • Dalszy spadek €/US$ będzie prawdopodobnie wymagać wyraźnego pogorszenia nastrojów na rynkach i powrotu kapitałów do USA z Europy. Kluczowe jest ryzyko ograniczenia lub zahamowania dostaw rosyjskiego gazu do reszty UE. Oznaczałoby to recesję i wykluczyło jakiekolwiek podwyżki stóp EBC w najbliższym czasie. Bez takiego impulsu nie liczymy na dużo większy spadek €/US$. Na obecnych poziomach nie ma już stop loss, których wykonanie mogłoby zepchnąć kurs niżej, potrzebne są raczej nowe średnio i długoterminowe pozycje nastawione na umocnienie dolara.
 • Kolejne fazy pogorszenia nastrojów na rynkach wywołane konfliktem na Ukrainie są coraz mniej dotkliwe oraz krótsze. Tak prawdopodobnie wyglądać będzie też obecna, wywołana obawami o brak dostaw gazu do UE. Dlatego zakładamy, że w 2-3kw22 uwaga rynku powinna skupić się znów na otoczeniu makroekonomicznym, szczególnie perspektywie podwyżek stóp Fed. Według naszych szacunków wyceniana ścieżka stóp w USA i strefie euro uzasadnia utrzymanie pary €/US$ bliżej 1,08, a nie 1,05 jak obecnie.
 • W końcówce tygodnia najbardziej prawdopodobny wydaje się wzrost spreadu między krzywą amerykańską i niemiecką. Dochodowości Treasuries mogą kontynuować wzrost, gdyż obecne napięcia nie powinny powstrzymać Fed przed kolejnymi podwyżkami stóp. USA rosyjskie sankcje nie szkodzą, a raczej wzmocnią popyt na gaz z USA. Z kolei wyceny m.in. Bunda powinny stabilizować obawy, że Rosja rozszerzy listę europejskich państw, którym nie będzie gazu sprzedawać.

Umiarkowane umocnienie PLN na przełomie tygodnia, SPW mogą nadal tracić.

 • Po pierwszym, dość dużym osłabieniu złoty radził sobie wczoraj ewidentnie lepiej, szczególnie przy umacniającym się dolarze. Inwestorzy prawdopodobnie wierzą, że krótkoterminowo Polska jest zabezpieczona na niedobory energii, ale ceny mogą już być wyższe (jeżeli Polska nie będzie w stanie kupić surowca z Niemiec). Większe obawy budzą kroki Rosji wobec innych krajów zachodnich, które bardziej zależą od gazu, więc wczorajsza sytuacja rodzi ryzyko dla PKB Polski ale również krajów zachodnich. Na razie nie zmieniamy swoich oczekiwań dotyczących stóp, zakładających podwyżkę o 100pb w maju. W drugiej połowie tygodnia liczymy raczej na stabilizację pary €/PLN, ew. zejście do około 4,67.
 • Już obecnie wyceniana ścieka stóp sugeruje poziom równowagi dla €/PLN w okolicach 4,50 lub lekko poniżej. Poziomy zbliżone do tego spodziewamy się zobaczyć już w 3kw22, wraz z zakładanym spadkiem napięć związanych z wojną.
 • Rozkład ryzyk sugeruje raczej wzrosty rentowności SPW na przełomie tygodnia. Obecne sankcje Rosji to przede wszystkim ryzyko inflacyjne dla Polski. Ale po tym jak Rosja wstrzymała dostawy do Polski wzrosło ryzyko zahamowania eksportu gazu do Niemiec. Z jednej strony to ryzyko pogorszenia koniunktury u naszego głównego partnera handlowego, z drugiej brak możliwości zakupu tego surowca przez Polsce z tego źródła. To może nieco osłabiać presją na wzrost rentowności spowodowaną przez jastrzębie sygnały z ECB i NBP. Taki scenariusz powinien jednak skutkować wzrostem asset swapów, kompensując spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.