Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Dane za 1kw22 przemawiają na szybkimi podwyżkami NBP. Wygrana E.Macrona powinna pomóc euro.

  • Po względnie spokojnym w zakresie publikacji danych makro początku tygodnia, czwartek i piątek przyniosą szereg istotnych publikacji po obu stronach Atlantyku. W czwartek poznamy wstępny szacunek PKB w USA w 1kw22. Oczekiwane jest wyraźne wyhamowanie wzrostu aktywności w amerykańskiej gospodarce po wzroście o 6,9% kw/kw (dane zannualizowane) w 4kw22. Jedną z przyczyn wyhamowania wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych była fala pandemii związana z wariantem Omikron, która wyraźnie ograniczyła mobilność ludności.

  • W piątek ukażą się dane o PKB w 1kw22 w strefie euro (ING: 0,2% kw/kw; konsensus: 0,3% kw/kw). Większe zainteresowanie wzbudzą jednak szacunki inflacji CPI za kwiecień. Możliwe jest dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych (ING: 7,7%r/r; konsensus: 7,5%r/r), po tym jak inflacja osiągnęła 7,5%r/r w marcu. Głównym ryzykiem są efekty drugiej rundy po ostatnich wzrostach cen energii.

  • Kluczową publikacją makro z kraju w tym tygodniu będzie wstępny szacunek inflacji za kwiecień. Nasze wstępne prognozy, które będą doprecyzowywane na przestrzeni tygodnia, wskazują na wzrost inflacji w okolice 11,5%r/r z 11,0% r/r w marcu. Spadkowi cen paliw towarzyszy utrzymująca się presja na wzrost cen żywności oraz wysoka inflacja bazowa.

  • We wtorek poznamy dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w marcu. Wstępne szacunki ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują na spadek do 5,3% z 5,4%. Rynek pracy pozostaje napięty, a stopa bezrobocia kształtuje się blisko naturalnego poziomu.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.

Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Załączniki