Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Bez przełomu w Donbasie. Rząd ogłasza pakiet pomocy dla kredytobiorców.

Wiadomości zagraniczne

Wojna na Ukrainie.

 • Działania wojenne: Bez większych zmian w głównych regionach operacji militarnych. Ukraiński sztab generalny potwierdził, że Rosjanie próbują ustanowić pełną kontrolę nad obwodami donieckim i Ługańskim oraz zabezpieczyć korytarz lądowy między tymi terytoriami a okupowanym Krymem. Minister spraw zagranicznych S. Ławrow stwierdził, że ryzyko wybuchu konfliktu nuklearnego jest obecnie realne i nie można go lekceważyć, jednak Moskwa opowiada się za zmniejszeniem tego zagrożenia.
 • Negocjacje: Minister spraw zagranicznych S. Ławrow powiedział, że wojna rosyjsko-ukraińska zakończy się prawdopodobnie podpisaniem porozumienia, ale jego parametry będą zależały od przebiegu działań militarnych.
 • Ukraina wygra wojnę z Rosją, jeżeli będzie miała odpowiednie wsparcie i wyposażenie – powiedział wczoraj Sekretarz Obrony USA L. Austin po powrocie z Kijowa. Dodał, że Stany Zjednoczone będą naciskały na inne kraje aby jak najszybciej dostarczyć Ukrainie amunicję i artylerię.

Poprawa nastrojów niemieckich przedsiębiorców.

 • Indeks ifo wzrósł w kwietniu w Niemczech do 91,8 z 90,8 w marcu. Poprawę odnotowano zarówno w ocenie sytuacji bieżącej jak i części prognostycznej indeksu. Pomimo optymizmu wśród przedsiębiorstw perspektywy gospodarcze nie wyglądają optymistycznie. Wojna na Ukrainie oraz lockdown w Szanghaju przełożą się na nasilenie zaburzeń w łańcuchach dostaw, co w najbliższych miesiącach negatywnie wpłynie na europejski i niemiecki przemysł. Na to nakładają się sankcje i presja ze strony wysokich cen energii.

Wiadomości krajowe

Premier przedstawił pakiet dla kredytobiorców.

 • W związku z wysoką inflacją i wzrostem stóp procentowych premier M. Morawiecki przedstawił pakiet wsparcia dla kredytobiorców. Pakiet składa się z trzech głównych elementów:
 • Wakacje kredytowe.

W latach 2022-23 jedna rata kredytowa w kwartale (łącznie 8 rat) będzie mogła zostać przesunięta w czasie bez dodatkowych odsetek.

 • Dopłaty do rat kredytów.

Kredytobiorcy z przejściowymi problemami finansowymi będą mogli liczyć na dopłaty w wysokości do PLN2tys. miesięcznie nawet przez trzy lata. Wsparcie dotyczy osób które straciły pracę, albo ich rata przekracza 50% dochodów. Pomoc ma być finansowana z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który banki mają zasilić dodatkowo kwotą PLN1,3mld w 2022 i PLN2mld w 2023.

 • Zmiana stawki referencyjnej dla kredytów.

Zapowiedziano wprowadzenie od stycznia 2023 nowego wskaźnika, który ma zastąpić WIBOR, obniżając efektywną stawkę oprocentowania kredytów. Według słów premiera będzie to „transparentna stawka pochodząca z rynku międzybankowego depozytów overnight”. Ma to w krótkim terminie obniżyć oprocentowanie o 0,9-1 pkt. proc.

 • Prezes PFR P. Borys stwierdził, że preferowanym scenariuszem jest wypracowanie przez sektor bankowy i GPW Benchmark zamiennika WIBOR opartego na stawce ON dla kredytów hipotecznych i jeśli do końca 2022 to nie nastąpi, to zamiennikiem będzie stawka Polonia. Zmiany mają dotyczyć tylko kredytów hipotecznych, a WIBOR ma być wciąż używany przy kredytach dla firm i kredytach konsumpcyjnych.
 • Alternatywny wskaźnik referencyjny dla stopy procentowej ON (overnight) będzie gotowy do stosowania w połowie 2022 – poinformowała spółka GPW Benchmark, administrator stawki WIBOR. Spółka przedstawi wyniki analiz indeksów opartych na depozytach niezabezpieczonych oraz na transakcjach warunkowych oparty wyłącznie na rzeczywistych transakcjach.
 • Wspomniane rozwiązania mają być finansowane ze środków banków komercyjnych. Ponadto planowane jest utworzenie Funduszu Pomocowego na kwotę PLN3,5mld (także ze środków banków) na rzecz wzmocnienia odporności sektora bankowego.

Kotecki z RPP: Plan pomocy kredytobiorcom może obniżyć efektywność mechanizmu transmisji monetarnej.

 • W ocenie L. Koteckiego z RPP, przedstawiony przez rząd plan pomocy kredytobiorcom może obniżyć skuteczność mechanizmu transmisji monetarnej, a to oznacza, że konieczne są dalsze podwyżki stóp. Członek Rady negatywnie odniósł się do pomysłu, żeby moratorium kredytowe było dostępne bezwarunkowo dla wszystkich kredytobiorców, a nie tyko dla tych, którzy tego potrzebują.

Premier Morawiecki: w 2022 wzrost PKB o co najmniej 4%, a deficyt w okolicach 4%PKB.

 • Perspektywy dla wzrostu gospodarczego są bardzo solidne, a  w 2022 wzrost PKB wyniesie co najmniej 4% - powiedział premier M. Morawicki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dodał, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w tym roku ok. 4%PKB.

Chojna-Duch z NBP: nie mamy do czynienia ze spiralą płacowo-cenową, a wzrost cen wynika głównie z czynników zewnętrznych.

 • Spirala płacowo-cenowa jest mitem, a płace z trudem rosną, podążając za cenami – powiedziała doradczyni prezesa NBP E. Chojna-Duch. Zwracała uwagę na rekordowo wysokie poziomy rentowności i rekordowo niskie poziomy wskaźników kosztów w 2021. W jej ocenie za ¾ inflacji odpowiadają czynniki zewnętrzne, geopolityka.

Główny ekonomista MF: Polska nie powinna się spieszyć z wejściem do strefy euro.

 • W obecnych warunkach pozbycie się mechanizmu kursowego nie byłoby wskazane, a Polska nie powinna się spieszyć z przystąpieniem do strefy euro – powiedział główny ekonomista Ministerstwa Finansów Ł. Czernicki.

W marcu nadal wysoki popyt na gotówkę.

 • Podaż pieniądza (M3) wzrosła w marcu o 7,9%r/r, po wzroście o 8,0%r/r w lutym. Wciąż utrzymywał się wysoki popyt na gotówkę. Wzrostowi gotówki w obiegu o PLN18,3mld względem lutego towarzyszył spadek depozytów gospodarstw domowych o PLN16,3mld. Z kolei depozyty przedsiębiorstw na przestrzeni miesiąca wzrosły o PLN12,1mld. Rosnące stopy procentowe ograniczają popyt gospodarstw domowych na kredyt. W marcu wartość portfela kredytów dla gospodarstw domowych skurczyła się o PLN2,7mld względem poprzedniego miesiąca.

Po marcu deficyt budżetowy wyniósł PLN0,3mld.

 • Deficyt budżetu państwa po marcu wyniósł PLN0,3mld – napisał wiceminister finansów S. Skuza w komentarzu przesłanym agencji PAP. Po lutym budżet miał nadwyżkę w wysokości PLN11,3mld. W samym marcu dochody budżetowe obniżyły się o ok. PLN1,5mld (5%) w porównaniu do marca 2021. Dochody z VAT spadły o 15,7%r/r. Marzec jest pierwszym miesiącem, w którym widoczny jest efekt obowiązującej od 1 lutego Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 (obniżki VAT na żywność i paliwa).

BGK nie przeprowadzi w środę przetargu obligacji na rzecz funduszu COVID-19.

 • Opcjonalny przetarg obligacji na rzecz funduszu COVID-19, zaplanowany na 27 kwietnia, nie zostanie zorganizowany – poinformował BGK w komunikacie.

Komentarz rynkowy

 • Tydzień rozpoczął się od dalszego wzrostu popytu na bezpieczne aktywa. Zyskały niemieckie i amerykańskie obligacje, a para €/US$ na chwilę zeszła poniżej 1,07. Nie przeszkodziły w tym m.in. udane wyniki Ifo z Niemiec. Sugeruje to dość nerwową sytuację na rynkach, choć zniknął czynnik ryzyka jakim były wybory prezydenckie we Francji.
 • Złoty dobrze zniósł umocnienie dolara, para €/PLN utrzymała się blisko 4,64. SPW zyskały w ślad za rynkami bazowymi, ale w mniejszej skali niż np. Bund. Na krajowych obligacjach nadal utrzymuje się wysoka zmienność, co wskazuje na niską płynność.

Pole do spadku €/US$ prawdopodobnie już niewielkie.

 • Wskaźniki techniczne sugerują, że pole do dalszego zejścia €/US$ jest ograniczone (1,0650-1,0670) i  z tych poziomów powinniśmy obserwować korektę, ale raczej nie większą niż do 1,0850. Wsparciem dla dolara pozostają oczekiwania na podwyżki stóp w USA, szczególnie że na zacieśnienie polityki EBC trzeba będzie jeszcze poczekać.
 • W dalszej części 2kw22 i 3kw22 spodziewamy się utrzymania €/US$ w trendzie bocznym poniżej 1,10, a prawdopodobnie bliżej 1,08. Przyspieszenie podwyżek stóp Fed do 50pb na kolejnych posiedzeniach jest już w cenach. Pojawiają się również opinie, że swój cykl podwyżek EBC może zacząć już na przełomie 2 i 3kw22. Dlatego nie spodziewamy się aby €/US$ miał w kolejnych tygodniach istotnie pogłębić dołki, o ile nie dojdzie do ponownego pogorszenia nastrojów na rynkach i wzrostu popytu na bezpieczne aktywa.
 • Na rynkach bazowych oczekujemy wzrostów rentowności zarówno w krótkim okresie, jak i  w reszcie 2 i 3kw22. Najbliższe podwyżki stóp Fed są już raczej w cenach. Ryzykiem dla rynku jest jednak perspektywa redukcji bilansu Fed. Co więcej, spodziewamy się, że EBC może faktycznie zdecydować się na podwyżki stóp przed 4kw22, biorąc pod uwagę wysoką inflację oraz dobre dane o koniunkturze z Europy już po rozpoczęciu rosyjskiej agresji.

Stopniowe umocnienie złotego, SPW pod presją.

 • Zachowanie złotego na przełomie tygodnia, tj. mała reakcja na zyskującego dolara, powinny zachęcać inwestorów do zajmowania krótkoterminowych pozycji na spadek €/PLN. Złotemu niezmiennie pomagają też oczekiwania na podwyżki stóp NBP, które publikowane w tym tygodniu dane o inflacji z kraju powinny raczej wzmocnić.
 • Wycenione przez rynek ścieżki stóp NBP i EBC sugerują poziom równowagi dla €/PLN w okolicach 4,50 lub lekko poniżej. Do tego poziomu możemy dość na przełomie 2-3kw22, wraz z dalszym uspokojeniem sytuacji na rynkach od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Ryzykiem pozostaje przedłużający się konflikt z KE, co nadal uniemożliwia dostęp do Funduszu Odbudowy. Środki z KPO byłyby bardzo istotnym impulsem wzmacniający złotego, gdyż zapowiadana jest ich wymiana na rynku, a nie w NBP (czyli zakup złotego za euro).
 • Perspektywy SPW są naszym zdaniem nadal negatywne, zarówno w krótkim, jak i średnim okresie. Publikowane na koniec tygodnia dane o inflacji powinny wspierać scenariusz dalszych podwyżek stóp NBP, wycenom prawdopodobnie nie pomoże też sytuacja na rynkach bazowych. Także w dłuższym horyzoncie sytuacja gospodarcza w Polce powinna sprzyjać wzrostom rentowności na całej krzywej, choć głównie na jej krótkim końcu i środku. Utrzymanie ekspansji fiskalnej nie wskazuje, aby poluzowanie polityki NBP mogło być w ogóle możliwe w przyszłym roku. Dokłada się do tego niejasna perspektywa podaży SPW, m.in. wobec przeciągającego się konfliktu z UE i koniecznością lokalnego finansowania inwestycji.