Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Zwycięstwo E. Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. W tym tygodniu wstępne szacunki kwietniowej inflacji w Polsce i strefie euro.

Wiadomości zagraniczne

 • Działania wojenne: Brak większych zmian w sytuacji militarnej. Rosja w dalszym ciągu koncentruje działania ofensywne w tzw. „łuku donbaskim”, które są jak dotychczas skutecznie odpierane przez armię ukraińską. Celem Rosjan jest zajęcie regionu donieckiego i ługańskiego oraz ustanowienie korytarza lądowego do granicy z Krymem. Pojawiają się głosy, że plany Rosji mogą obejmować także korytarz lądowy z Naddniestrzem, czyli zdobycie południowej Ukrainy.
 • Sankcje: UE przygotowuje się do nałożenia na Rosję „inteligentnych sankcji” na import ropy naftowej. Mają one maksymalizować presję na Rosję, przy jednoczesnej minimalizacji szkód dla europejskiej gospodarki.
 • Negocjacje: W czwartek i piątek odbyła się kolejna runda rozmów Ukrainy z Rosją – poinformował ukraiński negocjator D. Arachamija. Od kilku tygodni negocjacje utknęły w martwym punkcie, a strona ukraińska zadeklarowała, że przeprowadzenie przez Rosję tzw. referendum w obwodzie chersońskim „postawi kropkę w negocjacjach”. Ukraina w dalszym ciągu proponuje rozmowy na temat zawieszenia broni w Mariupolu i uwolnienia cywilów oraz obrońców otoczonych w zakładach Azowstal.
 • Sekretarz Stanu USA A. Blinken i Sekretarz Obrony L. Austin odwiedzili wczoraj Kijów, zapowiadając stopniowy powrót amerykańskich dyplomatów na Ukrainę. Była to pierwsza oficjalna wizyta przedstawicieli amerykańskich władz na Ukrainie od rosyjskiej agresji na ten kraj. Przedstawiciele amerykańskiego rządu zapowiedzieli dalsze zwiększenie pomocy dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa.

Macron ponownie prezydentem Francji.

 • Aktualny prezydent Francji E. Macron zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji, uzyskując 57,6% głosów – wynika z sondażowych wyników. Pokonał kandydatkę Zjednoczenia Narodowego M. Le Pen, która otrzymała 42,4% głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 72% i była najniższa od 1969. Zwycięstwo E. Macrona jest kluczowe dla spójności UE w kontekście agresji Rosji na Ukrainę i sankcji nakładanych na Federację Rosyjską.

Lepsze od oczekiwań odczyty kwietniowych indeksów PMI w Europie.

 • Pomimo negatywnych nastrojów konsumpcyjnych, wysokiej inflacji oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw, wskaźnik PMI w europejskich usługach wzrósł w kwietniu do 57,7 z 55,6 w marcu. Poprawa to głównie zasługa znoszenia restrykcji epidemicznych. Wpływ wojny na Ukrainie był natomiast widocznych w przemyśle. Wskaźnik w przetwórstwie obniżył się do 55,3 z 56,5 miesiąc wcześniej za sprawą niedoborów środków produkcji.

W tym tygodniu wstępne szacunki PKB za 1kw22 w USA i strefie euro oraz szacunek kwietniowej inflacji w Europie.

 • Po względnie spokojnym w zakresie publikacji danych makro początku tygodnia, czwartek i piątek przyniosą szereg istotnych raportów po obu stronach Atlantyku.
 • W czwartek poznamy wstępny szacunek PKB w USA w 1kw22. Oczekiwane jest wyraźne wyhamowanie wzrostu aktywności w amerykańskiej gospodarce (ING: 1,3% kw/kw; konsensus: 1,0% kw/kw) po wzroście o 6,9% kw/kw (dane zannualizowane) w 4kw22. Jedną z przyczyn wyhamowania wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych była fala pandemii związana z wariantem Omikron, która wyraźnie ograniczyła mobilność ludności.
 • W piątek ukażą się dane o PKB w 1kw22 w strefie euro (ING: 0,2% kw/kw; konsensus: 0,3% kw/kw). Większe zainteresowanie wzbudzą jednak szacunki inflacji CPI za kwiecień. Możliwe jest dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych (ING: 7,7%r/r; konsensus: 7,5%r/r), po tym jak inflacja osiągnęła 7,5%r/r w marcu. Głównym ryzykiem są efekty drugiej rundy po ostatnich wzrostach cen energii.
 • W czwartek decyzję w sprawie stóp procentowych ogłosi szwedzki Riksbank. Nie można wykluczyć pierwszej od ponad dwóch lat podwyżki stóp procentowych. Obecnie główna stopa wynosi 0,0%.

Wiadomości krajowe

Dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlanej w marcu potwierdzają dynamiczny wzrost gospodarczy w 1kw22.

 • A Sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w marcu o 9,6%r/r (ING: 8,8%r/r; konsensus: 8,8%r/r). Mocna sprzedaż detaliczna za marzec to mieszanka dwóch czynników: napływu uchodźców, ale również wygładzania konsumpcji przez Polaków pomimo 11% inflacji. Utrzymuje się wysoka presja cenowa. Implikowany deflator sprzedaży detalicznej wzrósł do 11,3%r/r z 7,8%r/r w lutym.
 • Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w marcu o 26,7%r/r (ING: 19,0%r/r; konsensus: 14,8%r/r), głównie za sprawą bardzo dużego wzrostu w zakresie budowy budynków (44,9%r/r). Po wyeliminowaniu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa była o 5,1% wyższa niż w lutym. W nadchodzących miesiącach czynnikiem ograniczającym produkcję budowlaną mogą być niedobory pracowników (wyjazdy Ukraińców do kraju) oraz spadek sprzedaży mieszkań.
 • Szacujemy, że w 1kw22 sprzedaż detaliczna zwiększyła się o ok. 9%r/r, wobec 10,0%r/r w 4kw21, co oznacza kontynuację boomu konsumpcyjnego. Z kolei produkcja budowlano montażowa wzrosła w 1kw22 aż o ok. 23%r/r vs. ok. 6%r/r w 4kw21, co daje szanse na solidny wynik inwestycji w pierwszym kwartale tego roku. W oparciu o dostępne dane szacujemy, że 1kw22 PKB wzrósł o ok. 8%r/r. Korzystna koniunktura dale RPP zielone światło w walce z wysoką inflacją i rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Spodziewamy się, że w maju Rada podniesie stopy procentowe o kolejne 100pb. Rosną szanse, że docelowa stopa 7,5% zostanie osiągnięta już w 2022 roku.
 • Dzisiaj bankierzy centralni zastanawiają się czy dalej podnosić stopy, gdy mamy rekordową inflację, dowody na efekty drugiej rundy (łatwe przerzucanie kosztów na ceny detaliczne) oraz sygnały działania spirali płacowo-cenowej, ale jednocześnie obawy że wojna spowoduje spowolnienie gospodarcze. Naszym zdaniem kluczowe pytanie to czy spowolnienie PKB przyniesie istotne schłodzenie rynku pracy, które pomoże ograniczyć inflację. Doświadczenia Covidowe i późniejsze wskazują, że nie należy spodziewać się istotnego osłabienia rynku pracy, bo nawet jak to ryzyko skoczy pojawią się duże tarcze antykryzysowe. Dlatego naszym zdaniem podwyżki stóp będą kontynuowane, aby zapobiec nakręcaniu spirali inflacyjnej.

W piątek szacunek kwietniowej inflacji CPI.

 • Kluczową publikacją makro w tym tygodniu będzie wstępny szacunek inflacji za kwiecień. Nasze wstępne prognozy, które będą doprecyzowywane na przestrzeni tygodnia, wskazują na wzrost inflacji w okolice 11,5%r/r z 11,0%r/r w marcu. Spadkowi cen paliw towarzyszy utrzymująca się presja na wzrost cen żywności oraz wysoka inflacja bazowa.
 • We wtorek poznamy dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w marcu. Wstępne szacunki ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują na spadek do 5,3% z 5,4% w lutym. Rynek pracy pozostaje napięty, a stopa bezrobocia kształtuje się blisko naturalnego poziomu.

Rewizja danych o PKB w 2020 i 2021.

 • W ramach wiosennej notyfikacji fiskalnej GUS zrewidował dane o PKB za lata 2020-21. Według najnowszych szacunków w 2020 PKB skurczył się o 2,2% (wcześniej -2,5%), a  w 2021 wzrósł o 5,9% (wcześniej raportowano 5,7%). Zaktualizowane zostały także dane kwartalne.
 • W 2021 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz dług sektora w odniesieniu do zaktualizowanego PKB wyniosły odpowiednio 1,9% i 53,8%. Rząd przewiduje, że w 2022 deficyt sektora general government wyniesie PLN128mld.

Odreagowanie koniunktury przedsiębiorstw w kwietniu. Wojna na Ukrainie spowodowała wzrost kosztów i zakłócenia w łańcuchach dostaw.

 • W kwietniu wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury poprawiły się we wszystkich badanych obszarach gospodarki, odreagowując część marcowych spadków – poinformował GUS. Poprawie uległy głównie składowe prognostyczne indeksów koniunktury.
 • W aneksie dotyczącym wpływu wojny na działalność firmy wskazują przede wszystkim na wzrost kosztów: 61,4-86,6% w zależności od branży (najwięcej w budownictwie) oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw: 14,4-63,7% (najmniej w zakwaterowaniu i gastronomii, najwięcej w przetwórstwie przemysłowym). Firmy raportują także odpływ pracowników z Ukrainy, przy czym jest on większy niż napływ w przetwórstwie i budownictwie. W pozostałych branżach przeważa napływ.

Komentarz rynkowy

 • Na przełomie tygodnia kurs €/US$ wrócił poniżej 1,08. Motorem ruchu były z jednej strony oczekiwania na zdecydowane podwyżki Fed. Z kolei na euro ciążyła niepewność co do wyniku wyborów prezydenckich we Francji. Umocnienie dolara miało ograniczony wpływ na złotego. Przez większą część ubiegłego tygodnia para €/PLN wahała się w wąskim przedziale wokół 4.64.
 • Na rynkach bazowych ubiegły tydzień upłynął w miarę spokojnie. Wzrosty rentowności wyhamowały m.in. wobec nie najlepszej sytuacji na rynkach akcji, czy obaw związanych z wyborami we Francji. Na rynku krajowego długu dominowały jednak wzrosty rentowności, po sporej korekcie / umocnieniu SPW w okolicach świąt nie ma już śladu. Wycenom długu nadal ciążą oczekiwania na dalsze podwyżki stóp NBP oraz niejasna polityka podażowa MF.

Umocnienie dolara wyhamuje po weekendzie. Dalsze wzrosty rentowności.

 • Ryzyko związane z wyborami we Francji praktycznie znikło - sondaże exit pool sugerują zdecydowane zwycięstwo urzędującego prezydenta. To powinno zatrzymać spadek €/US$ blisko obecnych poziomów. W kolejnych dniach liczymy na wzrost kursu, do około 1,0850. Na więcej prawdopodobnie nie pozwolą oczekiwania na 50pb podwyżki na majowym posiedzeniu Fed.
 • W dalszej części obecnego kwartału i 3kw22 para €/US$ powinna utrzymać się poniżej 1,10, a prawdopodobnie bliżej 1,08. Pomimo stopniowego zaostrzania retoryki EBC, działania europejskich władz monetarnych będą wyraźnie mniej zdecydowane niż w przypadku Fed, który na przełomie 2022/23 powinien podnieść stopy procentowe w okolice 3%. Jednocześnie Rada Prezesów może zacząć podnosić stopy dopiero w 2poł22. Taki scenariusz jest już w dużym stopniu wyceniony przez rynek walutowy.
 • Na rynkach bazowych długu w tym tygodniu oczekujemy wzrostów rentowności i rozszerzenia spreadu między krzywą amerykańską i niemiecką. Ryzyko polityczne we Francji znikło, a ostatnie komentarze z EBC sugerują, że także w Europie w tym roku dojdzie do podwyżek stóp, choć w dużo mniejszej skali niż w USA. Nadal też oczekujemy dalszych wzrostów rentowności w kolejnych miesiącach. Poza podwyżkami stóp wycenom ciążyć powinna zmiana strategii zarządzania bilansem Fed i EBC. Rezerwa Federalna najprawdopodobniej ogłosi rozpoczęcie redukcji swojego bilansu już na posiedzeniu w maju. EBC powinien natomiast zaprzestać skupu papierów w najbliższych miesiącach. Nakłada się na to impuls fiskalny w strefie euro (zbrojenia, energetyka), co zwiększy podaż papierów na rynku.

Umiarkowane umocnienie złotego, SPW nadal pod presją.

 • Oczekiwana przez nas stabilizacja lub niewielki wzrost €/US$ powinny w tym tygodniu sprzyjać umocnieniu złotego. Liczymy, że w ciągu tygodnia-dwóch para znów zaatakuje 4,60. Krajowa waluta dobrze zniosła umocnienie dolara z ubiegłego tygodnia, co powinno zachęcać do zajmowania pozycji na spadek €/PLN.
 • Wycenione przez rynek ścieżki stóp NBP i EBC sugerują poziom równowagi dla €/PLN w okolicach 4,50. Do tego poziomu możemy dość na przełomie 2-3kw22. Niezmiennie rynek czeka na akceptację KPO, co byłoby wsparciem dla PLN. Zwłaszcza, że zapowiadana jest wymiana środków europejskich na rynku, a nie w NBP.
 • Na krajowym rynku długu nadal widzimy ryzyko osłabienia. Publikowane na koniec tygodnia dane o inflacji powinny wspierać scenariusz dalszych podwyżek stóp NBP, wycenom prawdopodobnie nie pomoże też sytuacja na rynkach bazowych. Także w dłuższym horyzoncie sytuacja gospodarcza w Polce powinna sprzyjać wzrostom rentowności na całej krzywej. Utrzymanie ekspansji fiskalnej nie wskazuje, aby poluzowanie polityki NBP mogło być w ogóle możliwe w przyszłym roku. Dokłada się do tego niejasna perspektywa podaży SPW, m.in. wobec przeciągającego się konfliktu z UE i koniecznością lokalnego refinansowania inwestycji. Te same czynniki wskazują również, że wzrost rentowności SPW, głównie na krótkim końcu i środku krzywej, pozostanie dominującym trendem na rynku także w kolejnych miesiącach.