Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Olbrzymie straty gospodarcze Ukrainy z powodu wojny. Dane za marzec sugerują wysoki wzrost PKB, spiralę płacowo-cenową i kolejne 100pb podwyżki w maju. Dziś budownictwo i sprzedaż detaliczna.

Wiadomości zagraniczne

Wojna na Ukrainie.

 • Działania wojenne: Wojska rosyjskie koncentrują swe ataki w Donbasie na wschodzie Ukrainy, ale w dużej mierze są odpierane przez armię ukraińską. Rosjanie zajęli Mariupol z wyjątkiem terenu huty żelaza i stali Azovstal, która stała się twierdzą obrońców miasta.
 • Według Prezesa Banku Światowego D. Malpassa na Ukrainie zniszczono infrastrukturę i budynki o wartości co najmniej US$60mld. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki PKB Ukrainy zmniejszył się w 1kw22 o 16%, a  w całym roku spadek może sięgnąć 40%. Premier Ukrainy D. Szmyhal stwierdził natomiast, że ukraińska gospodarka straciła już ponad US$500 z powodu wojny i  w krótkiej perspektywie może potrzebować US$4-5mld miesięcznie przez następne pół roku.
 • Sankcje na Rosję: Prezydent USA J. Biden ogłosił, że rosyjskie statki (pod rosyjską banderą lub należące lub wykorzystywane przez rosyjski podmiot) nie będą miały dostępu do amerykańskich portów. Podobną blokadę wprowadziły wcześniej UE i Wielka Brytania.

Koreański koncern KHNP złożył ofertę techniczną i cenową na budowę dużych elektrowni jądrowych w Polsce.

 • KHNP przedstawiła władzom polskim ofertę budowy 6 reaktorów o łącznej mocy 8400MW do 2033 roku. Spółka podkreśliła w komunikacie prasowym, że jej projekty trzymają się w ustalonym harmonogramie i budżecie, czego przykładem jest m.in. budowa elektrowni atomowej w ZEA. Oferta finansowa KHNP jest wspierana przez rząd koreański.

Wiadomości krajowe

Silny wzrost produkcji przemysłowej sugeruje wzrost PKB w 1kw22 w okolicach 8%r/r. Ceny producentów wyższe o 20%r/r.

 • Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 17,3%r/r (ING: 11,8%r/r; konsensus: 11,6%r/r), po wzroście o 18,2%r/r w lutym (po rewizji). Wysoko dynamika produkcji przemysłowej w marcu to w dużej mierze zasługa sekcji związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię, gdzie produkcja zwiększyła się o 77,4%r/r. Wysoki wzrost odnotowano także w górnictwie (23,1%r/r), co wynika z faktu, że drogi gaz zwiększył atrakcyjność energii z węgla.
 • Pomimo pewnego wyhamowania wciąż w solidnym tempie rosła produkcja w przetwórstwie (12,4%r/r w marcu vs. 15,9%r/r w lutym). Poza branżą samochodową (-12,7%r/r), gdzie w związku z wojną na Ukrainie wystąpiły przestoje wynikające z braków podzespołów, zdecydowana większość branż przemysłowych odnotowało solidne wzrosty produkcji. W szczególności dotyczyło to przemysłu ciężkiego (produkcja metali, rafinerie, przemysł stoczniowy).
 • W całym 1kw22 produkcja przemysłowa wzrosła o ok. 17%r/r, wobec wzrostu o 13,1%r/r w 4kw21. Dzisiejsze dane sugerują, że wzrost PKB w 1kw22 był zbliżony do 8%r/r. Solidna koniunktura pozwala RPP na koncentrację na walce z inflacją i sugeruje kolejne podwyżki stóp.
 • Ceny producentów wzrosły w marcu o 20%r/r (ING: 19,0%r/r; konsensus: 18,1%r/r). Po wybuchu wojny na Ukrainie byliśmy świadkami znaczących wzrostów cen nośników energii, metali oraz innych surowców przemysłowych. W przypadku produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej ceny wzrosły o 89,4%r/r, a  w produkcji metali o 33,5%r/r. Coraz bardziej nasila się także wzrost cen w przetwórstwie żywności (16,5%r/r).

Napięcia na rynku pracy i wysoka inflacja skutkują silną presją płacową. Spirala płacowo-cenowa dawno się rozpoczęła.

 • W marcu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,4%r/r, zgodnie z oczekiwaniami. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyły się o 12,4%r/r, powyżej oczekiwań (10,4%r/r, ING 12,8%r/r). W obu przypadkach to również wyniki wyższe niż zanotowane w lutym (odpowiednio 2,3% i 11,7%r/r).
 • Miesięczny wzrost zatrudnienia pokazuje, że pracownicy z Ukrainy, którzy wyjechali walczyć wzięli raczej urlopy niż zrezygnowali z pracy.
 • Z kolei dane o płacach pokazują, że marzec to kolejny okres, kiedy miesięczny wzrost wynagrodzeń o ponad 2pp przewyższa typową sezonowość. Tak duże skoki wynagrodzeń były w grudniu, lutym i właśnie marcu. Wzrost wynagrodzeń na początku roku pozostaje wysoki, choć prawdopodobnie pod koniec 2021 nastąpiły przyspieszone wypłaty premii i nagród z uwagi na zmiany podatkowe w Polskim Ładzie.
 • Naszym zdaniem marcowe dane pokazują, że spirala płacowo-cenowa dawno się rozpoczęła. Badania ankietowe wskazują na wysoki popyt na pracowników, co skutkuje wysoką i przyspieszjącą dynamiką wynagrodzeń. Zarówno ceny konsumpcyjne jak i wynagrodzenia rosną obecnie w dwucyfrowym tempie i taka sytuacja utrzyma się w najbliższych miesiącach, podtrzymując występowanie spirali cenowo-płacowej. Rosnące ceny i niedobory pracowników przekładają się na wysoką presję płacową.
 • Obniżka podatków (niższy PIT, wzrost płac netto) nie ograniczyła żądań płacowych pracowników, a Tarcza Antyinflacyjna nie zapobiegła wzrostowi inflacji CPI do dwucyfrowych poziomów.

Wnioski z wczorajszych danych:

 • 1kw22 to wysoki punkt startowy (PKB ~8%r/r), sugeruje że całoroczna dynamika PKB może być większa niż 3,2%r/r jakie dotychczas zakładaliśmy
 • marzec pokazuje, że gospodarka na razie opiera się negatywnemu wpływowi wojny (spadek automotive kompensuje produkcja energii i przemysł ciężki), jednak dalsze negatywne skutki wojny są przed nami;
 • płace dowodzą, że spirala płacowo cenowa dawno się zaczęła;
 • rekordowo wysoki PPI oznacza, że przerzucanie kosztów na CPI zajmie jeszcze miesiące.
 • Ryzyko utrwalenia wysokiej inflacji rośnie, pomimo że PKB spowolni. W maju spodziewamy się raczej 100pb podwyżki, podtrzymujemy oczekiwania, że docelowa stopa to 7,5%.

Dziś marcowe dane o handlu i budownictwie.

 • Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane o sprzedaży detalicznej (ING: 8,8%r/r; konsensus: 8,8%r/r) i produkcji budowlano-montażowej (ING: 19,0%r/r; konsensus: 14,8%r/r), które dopełnią obrazu sytuacji gospodarczej w 1kw22.
 • Pomimo słabej sprzedaży samochodów oraz oczekiwanej większej ostrożności konsumentów w dokonywaniu zakupów innych dóbr trwałego użytku, oczekujemy solidnego wzrostu sprzedaży wzrostu dóbr pierwszej potrzeby w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Spodziewamy się także, że produkcja budowlana w dalszym ciągu rosła w wysokim tempie, kontynuując solidny poziom aktywności z początku tego roku.

Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje warte PLN6,8mld.

 • Na wczorajszej aukcji Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku papiery o wartości PLN6,7mld, czyli blisko górnej granicy deklarowanego przedziału oferty (PLN3-7mld). Na aukcji uzupełniającej dodatkowo uplasowano papiery za PLN0,8mld. Na dwóch aukcjach w kwietniu resort sprzedał łącznie obligacje o wartości blisko PLN14mld.

Nieznaczna poprawa nastrojów konsumenckich w kwietniu, ale oceny wciąż niskie.

 • Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł w kwietniu do -37,2 z -39,0 w marcu, a wskaźnik wyprzedzający do odpowiednio -27,0 z -31,5. Wśród badanych 51% osób uważało, że wojna na Ukrainie stanowi zagrożenie dla polskiej gospodarki. Pomimo niewielkiej poprawy nastroje konsumentów pozostają wyraźnie niekorzystne.

Coraz bliżej akceptacji KPO przez KE.

 • Jesteśmy w finalnym etapie rozmowy z Komisją Europejską o Krajowym Planie Odbudowy – powiedział minister rozwoju i technologii W. Buda. Kolejne spotkanie z przedstawicielami Komisji zaplanowano na 24 kwietnia.

Wydłużenie wsparcia dla rodzin przyjmujących uchodźców.

 • Wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom zostanie wydłużone o kolejne 60 dni – poinformował wiceminister MSWiA P. Szefernaker. Świadczenie wynosi PLN40 za osobę dziennie. Z pomocy u polskich rodzin korzysta ok. 600 tys. uchodźców.

Komentarz rynkowy

 • Bez większych zmian na rynku eurodolara. Wprawdzie w pierwszej części dnia €/US$ wzrósł przejściowo powyżej 1,09, jednak później ponownie obniżył się w okolice 1,0840. Lepsze nastroje na rynkach akcji ograniczyły popyt na bezpieczne obligacje. Rentowności amerykańskich benchmarków wzrosły wczoraj o blisko 10pb. W przypadku Bundów wzrosty na krótkim końcu krzywej były nawet większe, czemu sprzyjały wypowiedzi przedstawicieli EBC o możliwych podwyżkach stóp procentowych.
 • Złoty nadal waha się w okolicach 4,64 względem € w oczekiwaniu na bardziej jednoznaczne sygnały co do perspektyw KPO i polityki pieniężnej NBP. Obligacje osłabiły się w ślad za rynkami bazowymi, a wydarzeniem dnia była druga w tym miesiącu aukcja obligacji, na której Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku papiery za ok. PLN7,5mld. Kolejna porcja danych makro (produkcja przemysłowa, PPI) dostarczyła argumentów za kontynuacją cyklu podwyżek stóp procentowych.

Ponownie pojawiają się jastrzębie sygnały z EBC.

 • Wiceprezes EBC L. de Guindos stwierdził, że z dzisiejszej perspektywy możliwa jest podwyżka stóp w czerwcu i wrześniu, lub później. Z kolei członek Rady Prezesów P. Wunsch powiedział, że jest oczywiste, że należy sprowadzić stopy procentowe do zera, lub nawet do pozytywnych poziomów przed końcem roku. Taki scenariusz sugeruje 3 podwyżki stóp procentowych w 2022. Tylko przejściowo umocniło to € względem USD (powyżej 1,09), gdyż dotychczas jastrzębim sygnałom z EBC towarzyszą podobne z Fed. Na notowaniach € ciąży także niepewność co do wyników wyborów prezydenckich we Francji oraz sytuacja na Ukrainie. O ile dzisiejsze odczyty PMI nie zaskoczą znacząco, to €/US$ powinien się dziś stabilizować w okolicach obecnych poziomów.
 • W dalszej części obecnego kwartału i 3kw22 para €/US$ powinna utrzymać się poniżej 1,10, a prawdopodobnie bliżej 1,08. Pomimo stopniowego zaostrzania retoryki EBC, działania europejskich władz monetarnych będą wyraźnie mniej zdecydowane niż w przypadku Fed, który na przełomie 2022/23 powinien podnieść stopy procentowe w okolice 3%. Jednocześnie Rada Prezesów może zacząć podnosić stopy dopiero w 2poł22. Taki scenariusz jest już w dużym stopniu wyceniony przez rynek walutowy.
 • Wzrost apetytu na ryzyko ciążył wczoraj na notowaniach obligacji na rynkach bazowych, a zawężeniu się spreadu między rentownościami krótkoterminowych amerykańskich i europejskich benchmarków sprzyjały wypowiedzi oficjeli EBC, sugerujące podwyżki stóp procentowych w 2022. Koniunktura w USA pozostaje korzystna (wczorajsze dane tygodniowe o rynku pracy były zgodne z konsensusem), a inflacja wysoka, co wspiera scenariusz zdecydowanych podwyżek stóp Fed i szybkiego wygaszenia skupu aktywów przez EBC. Przestrzeń do dalszych wzrostów rentowności zaczyna się stopniowo kurczyć, zwłaszcza w USA.

Stabilizacja PLN, presja na wzrost rentowności SPW.

 • Pomimo szeregu pozytywnych dla naszej waluty sygnałów €/PLN nie jest w stanie wyraźnie odkleić się od 4,64 i podążyć w stronę 4,60. Zapowiedzi rychłego porozumienia rządu z KE w sprawie KPO nie robią wrażenia na inwestorach, którzy wielokrotnie słyszeli wcześniej podobne zapewnienia. Na rynku FX nie rezonowały także wczorajsze publikacje danych makro, które wyraźnie sugerują przestrzeń do dalszych zdecydowanych podwyżek stóp procentowych. Po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich we Francji nastawienie inwestorów do walut CEE powinno się poprawić. W takim scenariuszu €/PLN powinien kierować się do 4,60.
 • Wycenione przez rynek ścieżki stóp NBP i EBC sugerują poziom równowagi dla €/PLN w okolicach 4,50. Do tego poziomu możemy dość na przełomie 2-3kw22. Niezmiennie rynek czeka na akceptację KPO, co byłoby wsparciem dla PLN. Zwłaszcza, że zapowiadana jest wymiana środków europejskich na rynku, a nie w NBP.
 • Dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej potwierdził solidny wzrost polskiej gospodarki, któremu towarzyszy silna presja cenowa widoczna m.in. w szybko rosnących cenach producentów. Także z rynku pracy popłynęły wczoraj sygnały wysokiej presji płacowej i coraz wyraźniejszej spirali cenowo-płacowej. W takich warunkach RPP może się koncentrować na walce z podwyższoną inflacją. Pomimo to wzrosty rentowności SPW nie odbiegały wczoraj skalą od tych obserwowanych w przypadku europejskich benchmarków. W dłuższym horyzoncie sytuacja gospodarcza w Polce powinna jednak sprzyjać wzrostom rentowności na całej krzywej. Przyczyni się do tego dalsza ekspansja fiskalna i zacieśnienie polityki pieniężnej.