Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: UE rozważa embargo na rosyjską ropę naftową. Dziś marcowe dane z polskiego rynku pracy i przemysłu.

Wiadomości zagraniczne

 

Wojna na Ukrainie.

 • Działania wojenne: Wojska rosyjskie kontynuują ofensywę w Donbasie. Według lokalnych władz ukraińskich, Rosjanie kontrolują 80% obwodu Ługańskiego. Jednocześnie są bliskie zajęcia Mariupola. Doradca prezydenta Ukrainy M. Podolak zaproponował specjalną rundę negocjacji w Mariupolu. Według brytyjskiego wywiadu, Rosjanie będą dążyć do przedstawienia znaczących sukcesów w wojnie na Ukrainie przed obchodami dnia zwycięstwa 9 maja.
 • Wydarzenia polityczne: Sekretarz Generalny ONZ A. Guterres zaproponował 4-dniowe wielkanocne zawieszenie broni, ale propozycję odrzucił przedstawiciel Rosji przy ONZ.
 • Podczas wizyty w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej Ch. Michel zapowiedział, że do końca czerwca KE ogłosi pierwsze wnioski dotyczące uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata do członkostwa w UE.
 • Niemiecka MSZ A. Baerbock oświadczyła po spotkaniu w Rydze, że Niemcy zakończą import ropy naftowej z Rosji do końca tego roku. Do lata zużycie rosyjskiej ropy w Niemczech ma spaść o połowę. We wtorek francuski minister gospodarki oświadczył, że trwają prace nad unijnym embargiem na import rosyjskiej ropy.
 • Sankcje na Rosję: USA ogłosiły kolejny pakiet sankcji finansowych na Rosję, mające na celu eliminację luk we wcześniej nałożonych restrykcjach oraz rozszerzyły sankcje osobowe. Sankcje objęły m.in. rosyjską kopalnię kryptowalut i 635 obywateli Rosji zaangażowanych w agresję na Ukrainę, naruszanie praw człowieka i osłabianie demokracji na Białorusi.

Strefa euro: Wzrost produkcji przemysłowej w lutym zgodnie z konsensusem.

 • Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 0,7%m/m w lutym, zgodnie z konsensusem, po spadku o 0,7% w styczniu (po korekcie z 0%). W ujęciu r/r wzrost w lutym wyniósł 2% po spadku 0 1,5% miesiąc wcześniej.
 • Dane za luty w niewielkim stopniu obejmują wstrząs gospodarczy wynikający z rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę pod koniec lutego 2022. Perspektywy dla przemysłu strefy euro na kolejne miesiące są słabe ze względu na nasilenie problemów w łańcuchach dostaw. Wynikają one zarówno z wojny na Ukrainie, jak i lockdownów w Chinach, powodujących opóźnienia w transporcie. W tym kontekście spodziewamy się spadku PKB w strefie euro w 2kw22.

Wiadomości krajowe

Dziś GUS opublikuje dane z rynku pracy i oraz sektora przemysłowego.

 • Dziś o 10:00 poznamy marcowe dane z krajowego przemysłu, w tym o produkcji przemysłowej (ING: 11,8%r/r; konsensus: 11,6%r/r) oraz cenach producentów (ING: 19,0%r/r; konsensus: 18,1%r/r). Negatywny wpływ na poziom produkcji miały m.in. przestoje w branży motoryzacyjnej oraz ponowne nasilenie się zaburzeń w łańcuchach dostaw po wybuchu wojny na Ukrainie. Na wzrost inflacji PPI miały wpływ wysokie ceny surowców energetycznych oraz metali, a także rosnące ceny w przetwórstwie żywności.
 • Poznamy także marcowe dane z sektora przedsiębiorstw dotyczące przeciętnego wynagrodzenia (ING: 12,8%r/r; konsensus: 10,6%r/r) oraz zatrudnienia (ING: 2,4%r/r; konsensus: 2,4%r/r). Biorąc pod uwagę napiętą sytuację na rynku pracy spodziewamy się kontynuacji dwucyfrowego wzrostu płac z uwagi na rosnącą presję inflacyjną i nakręcającą się spiralę cenowo-płacową.

Litwiniuk z RPP: Mam nadzieję, że jesteśmy bliżej końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Inflacja osiągnie szczyt między lipcem a wrześniem, nie przekraczając 20%.

 • Zdaniem P. Litwiniuka szczyt inflacji przypadnie między lipcem a wrześniem, ale CPI nie przekroczy 20%. Dodał, że górna granica dla stóp procentowych nie istnieje, a polska historia zna stopy na wysokim poziomie. Jednocześnie wyraził nadzieję, że RPP jest blisko końca cyklu podwyżek stóp procentowych.
 • Przedstawiona przez P. Litwiniuka ścieżka CPI jest zbliżona do przebiegu górnej granicy wykresu wachlarzowego z marcowej projekcji NBP i postrzegamy ją jako scenariusz ryzyka, a nie scenariusz bazowy. W przypadku jego materializacji mało prawdopodobne byłoby zbliżanie się do końca cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach.

Wzrost zadłużenia skarbu państwa w marcu.

 • Zadłużenie skarbu państwa wzrosło o PLN3,3mld do ok. PLN1,148mld – poinformowało Ministerstwo Finansów. Dług krajowy wyniósł ok. PLN869mld, a dług w walutach obcych ok. PLN253mld.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wyemituje w 2022 obligacje o wartości do PLN22mld.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poinformował wczoraj, że 27 kwietnia możliwe jest przeprowadzenie przetargu sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z listu emisyjnego wynika, że suma emisji na rzecz tego funduszu w 2022 nie przekroczy PLN22,2mld.

Komentarz rynkowy

 • Od początku tygodnia na rynkach nie widać silnych trendów. Inwestorzy mają prawdopodobnie problem z oceną wpływu m.in. inwazji na Ukrainę na perspektywy gospodarcze. Kurs €/US$ wrócił wczoraj ponad 1,08, ale nadal znajduje się wyraźnie poniżej przeciętnych poziomów z marca. Na bazowych rynkach długu obserwowaliśmy wczoraj umocnienie, ponad 10pb w przypadku amerykańskich 10latek i połowę tego dla Bunda. Wycenom długu pomogły gorsze nastroje na rynkach akcji, wywołane m.in. obawami jak spółki technologiczne poradzą sobie po pandemii.
 • Słabszy dolar nie przełożył się wczoraj na umocnienie złotego, kurs €/PLN utrzyma się przy 4,64. Na rynku widać nienajlepszą płynność oraz niepewność co do wpływu otoczenia międzynarodowego na krajową gospodarkę. SPW umocniły się wczoraj w ślad za rynkami bazowymi, ponad 10pb na długim końcu.

Umocnienie obligacji prawdopodobnie nietrwałe.

 • Punktem uwagi w końcówce tygodnia będą prawdopodobnie kolejne wystąpienia przedstawicieli Fed i EBC oraz dane ze strefy euro (PMI i HICP). Wypowiedzi z FOMC (w tym J. Powella) powinny wspierać scenariusz zwiększenia skali podwyżek stóp Fed do 50pb na najbliższych posiedzeniach, przekaz z EBC powinien być bardziej neutralny. Wycenom euro raczej nie pomaga też niepewność co do wyników wyborów prezydenckich we Francji w ten weekend (część komentatorów podkreśla, że wygrana M. Le Pen mogłaby być dla rynku równie dużym ciosem jak Brexit), czy działania zbrojne Rosji na Ukrainie. Dlatego w końcówce tygodnia spodziewamy się raczej stabilizacji €/US$ blisko obecnych poziomów.
 • Nasze prognozy €/US$ na dalszą część 2 i 3kw22 opieramy na oczekiwanej ścieżce stóp Fed i EBC. Mimo stopniowego zaostrzania retoryki EBC, najprawdopodobniej podniesie on stopy procentowe nie wcześniej niż w 4kw22. Z kolei Fed na przełomie roku powinien doprowadzić swoją główną stopę blisko 3%. Naszym, zdaniem oznacza to, że do końca 3kw22 para €/US$ powinna utrzymać się poniżej 1,10, a prawdopodobnie bliżej 1,08. Na większy spadek kursu nie liczymy, gdyż wspomniane ścieżki stóp Fed i EBC są w dużym stopniu w cenach.
 • Spadki rentowności na rynkach bazowych prawdopodobnie nie potrwają długo. Wczorajsze zachowanie obligacji to raczej krótkoterminowy efekt spadków na giełdach. Sytuacja gospodarcza, szczególnie w USA, pozostaje dość dobra, a inflacja wysoka. To z kolei wspiera scenariusz zdecydowanych podwyżek stóp Fed i szybkiego wygaszenia skupu aktywów przez EBC. Dlatego na przełomie tygodnia spodziewamy się ograniczonych wzrostów rentowności i rozszerzenia spreadu Treasuries wobec krzywej niemieckiej.
 • Nadal też oczekujemy dalszych wzrostów rentowności w kolejnych miesiącach. Poza podwyżkami stóp, wycenom ciążyć powinna zmiana strategii zarządzania bilansem Fed i EBC. Rezerwa Federalna najprawdopodobniej ogłosi rozpoczęcie redukcji swojego bilansu już na posiedzeniu w maju. EBC powinien natomiast zaprzestać skupu papierów w najbliższych miesiącach. Nakłada się na to impuls fiskalny w strefie euro (zbrojenia, energetyka), co zwiększy podaż papierów na rynku.

Otoczenie międzynarodowe na razie nie pozwala na umocnienie PLN.

 • Zachowanie złotego od początku tygodnia sugeruje, że krajowej walucie ciąży otoczenie międzynarodowe. Dlatego publikowane w końcówce tygodnia dane z kraju mogą spotkać się z mniejszym zainteresowaniem rynku niż zazwyczaj. Po weekendzie i wynikach wyborów prezydenckich we Francji popyt na waluty CEE powinien się jednak poprawić, o ile sytuacja na Ukrainie się nie zaostrzy. Wsparciem dla złotego pozostają przede wszystkim oczekiwania na podwyżki stóp NBP. Dlatego w ciągu tygodnia oczekujemy zejścia pary €/PLN do 4,60.
 • Wyceniona obecnie przez rynek ścieżka stóp EBC i NBP sugeruje poziom równowagi dla €/PLN w okolicach 4,50. Złoty może zbliżyć się do tego poziomu już na przełomie 2-3kw22. Główne czynniki niepewności związane są z rozwojem konfliktu na Ukrainie oraz przeciągającym się konfliktem rządu z Komisją Europejską w sprawie KPO. Zielone światło dla KPO byłoby pozytywnym sygnałem dla PLN oraz wsparciem jego notowań w przyszłości z uwagi na deklarowaną wymianę środków walutowych na rynku, a nie w NBP.
 • Zachowanie SPW w końcówce tygodnia będzie prawdopodobnie powiązane z rynkami bazowymi. Podobnie jak w przypadku złotego czynniki krajowe zeszły na razie raczej na drugi plan. W dłuższym horyzoncie sytuacja gospodarcza w Polce powinna jednak sprzyjać wzrostom rentowności na całej krzywej. Utrzymanie ekspansji fiskalnej nie wskazuje, aby poluzowanie polityki NBP mogło być w ogóle możliwe w przyszłym roku. Dokłada się do tego niejasna perspektywa podaży SPW, m.in. wobec przeciągającego się konfliktu z UE i koniecznością lokalnego refinansowania inwestycji. Te same czynniki wskazują również, że wzrost rentowności SPW, głównie na krótkim końcu i środku krzywej, pozostanie dominującym trendem na rynku także w kolejnych miesiącach.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych czytelnika. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz były aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje, różne w różnych jurysdykcjach. Osoby, które znajdą się w jej posiadaniu powinny sprawdzić te regulacje i zastosować się do nich.
Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Działalność ING Banku Śląskiego S.A (nr KRS 0000005459), będącego wytwórcą tej publikacji, została zaaprobowana i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.