Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Omikron zwiększa zasięg globalnie, ale nie wymusza nowych restrykcji. Pogorszenie wskaźników równowagi zewnętrznej Polski.

Wiadomości zagraniczne

 

Covid-19: coraz większy zasięg omikrona w Europie i na świecie. Wyraźny spadek zachorowań w Wielkiej Brytanii.

 • Od tygodnia 7-dniowa średnia nowych przypadków Covid-19 na świecie przekracza 2mln dziennie. Wczoraj wyniosła 2,7mln i była o 0,8mln wyższa niż tydzień wcześniej oraz 2,1mln wyższa niż miesiąc temu. W Europie najbardziej dotknięte obecnie są Francja, Hiszpania i Włochy. Zasięg wysokich zakażeń koronawirusem jest coraz większy w Europie (widać silne wzrosty m.in. w Niemczech, Turcji i Czechach) oraz globalnie (Indie, Japonia, Argentyna, Kanada). Najwięcej zakażeń globalnie rejestrowane jest w USA i choć średnia 0,8mln dziennie jest o 0,2mln wyższa niż tydzień temu, to widać oznaki stabilizacji na wysokim poziomie. Wyraźnie spada liczba nowych zachorowań w Wielkiej Brytanii – średnia 7-dniowa (136tys.) jest obecnie o ¼ niższa niż przed tygodniem.
 • Ze względu na braki pracowników z powodu zwolnień lekarskich, niektóre kraje (m.in. Wielka Brytania czy Węgry) decydują się na skrócenie kwarantanny (na Węgrzech z 10 do 7 dni). Może to być uzasadnione krótszym okresem inkubacji wariantu omikron koronawirusa. Węgry i Dania wprowadzają szczepienia czwartą dawką.
 • Liczba zakażeń w Polsce jest zbliżona do tej sprzed tygodnia (średnio 12,3tys. dziennie), atak omikrona spodziewany jest pod koniec stycznia. Liczba zgonów z powodu Covid-19 wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie (średnia 7-dniowa wczoraj 301 osób), tydzień wcześniej wynosiła 414 osób.

USA: dziś sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa za grudzień.

 • Dziś poznamy dane o sprzedaży detalicznej w USA. Konsensus zakłada nieznaczny spadek o 0,1%m/m (nasza prognoza to 0%m/m) po wzroście o 0,3%m/m w listopadzie. Opublikowane zostaną również dane o produkcji przemysłowej. Nasza prognoza (zbieżna z konsensusem) wynosi 0,3% m/m i 0,5% w poprzednim miesiącu.
 • Wczorajsze dane tygodniowe o nowych zasiłkach dla bezrobotnych były nieznacznie gorsze od konsensusu – przybyło 230tys. nowych bezrobotnych przy oczekiwanych 200tys. Ale wyraźnie spadła liczba kontynuujących pobieranie zasiłku (1,6mln), tydzień wcześniej było to prawie 1,8mln. Ostatnia fala zakażeń koronawirusem odbije się na wskaźnikach gospodarczych za styczeń.

Wiadomości krajowe

Budżet sektora instytucji rządowych i samorządowych z nadwyżką w 3Q21. Sejm uchwalił ustawy Tarczy Antyinflacyjnej 2.0

 • Deficyt sektora rządowego i samorządowego po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł PLN3,2mld. W ujęciu 12-miesięcznym deficyt wyniósł 1,9%PKB, a  w samym trzecim kwartale ubiegłego roku odnotowano nadwyżkę w wysokości PLN2,6mld.
 • Sejm uchwalił ustawę obniżającą do zera VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5% na ciepło oraz do 8% na paliwa. Ustawa wchodzi w życie 1 lutego. Łączny spadek dochodów budżetu z tytułu niższych stawek VAT oszacowano na ok. PLN11,6mld. Czasowe obniżki podatków pośrednich nie eliminują źródeł inflacji, a jedynie oddalają w czasie wzrost cen. W efekcie lokalny szczyt inflacji przesuwa się na sierpień, a okres podwyższonej inflacji wydłuża się w czasie.

Dziś szczegółowe dane o inflacji CPI w grudniu.

 • Dziś poznamy szczegółowe dane dotyczące grudniowej inflacji CPI, która według wstępnego szacunku GUS wyniosła 8,6% r/r. W szczególności ujawnione zostaną czynniki stojące za szacowanym przez nas wzrostem inflacji bazowej. Nie można także wykluczyć korekty cen paliw, które zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami GUS wzrosły o 0,2% m/m, pomimo obniżki stawek akcyzy od benzyn i oleju napędowego po 20 grudnia.

NBP: handel towarami na podwyższonych obrotach w listopadzie i pierwszy od 2 lat deficyt na rachunku obrotów bieżących w ujęciu 12-miesięcznym.

 • Deficyt w obrotach bieżących wyniósł w listopadzie €1,1mld – o około €0,3mld lepiej od konsensusu i naszej prognozy (€1,4mld). Wynik ten był wypadkową ujemnego salda towarowego €0,6mld i tradycyjne: pokaźnej nadwyżki w usługach (prawie €2,0mld), i równie wysokiego deficytu w dochodach pierwotnych (€2,1mld) oraz deficytu w obrotach wtórnych €0,3mld. Różnica między roczną dynamiką importu towarów (29%) a dynamiką eksportu (14%) powiększyła się z 11,2pp w październiku do 14,8pp w listopadzie. 
 • Wysokie obroty towarowe w listopadzie są spójne z wcześniejszymi danymi o produkcji przemysłowej w Polsce w branżach eksportowych i  w Niemczech. Rachunki za import rosną z powodu odbicia popytu krajowego (stąd m.in. silny wzrost importu samochodów osobowych) oraz wysokich cen surowców energetycznych w Europie, w szczególności eksplodujących cen gazu ziemnego. Możliwości ekspansji eksportu ogranicza dostępność komponentów i chipów na rynkach globalnych, stąd słaba sprzedaż samochodów i części. Eksplozja cen gazu w Europie Zachodniej czasowo umożliwia wyższy eksport energii elektrycznej opartej na węglu. Według komunikatu NBP w eksporcie także silnie wzrosły takiej pozycje jak koks, miedź rafinowana, komputery i akumulatory elektryczne.
 • Po rewizji kwartalnych danych bilansu płatniczego, deficyt na rachunku obrotów bieżących w ujęciu 12-miesięcznym, pojawił się dopiero w listopadzie (-0,2%PKB). Wstępne dane wskazywały, że nastąpiło to już miesiąc wcześniej, po raz pierwszy od 2 lat. Niemniej jednak, w ciągu niespełna roku nastąpiło pogorszenie tego salda o ponad 3% PKB - w grudniu 2020 zarejestrowano nadwyżkę 2,9%PKB. 4kw21 będzie kolejnym kwartałem z ujemnym wkładem eksportu netto do wzrostu PKB.
 • Wczorajsze dane są neutralne dla notowań złotego, które w ostatnich tygodniach są uzależnione gównie od decyzji RPP i oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. W trudnym otoczeniu zewnętrznym, stan bliski równowagi na rachunku obrotów bieżących jest zadawalający, choć można oczekiwać jego stopniowego pogorszenia w 2022.

MF: Po przetargu zamiany potrzeby na 2022 sfinansowane w 48%.

 • Na wczorajszym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0724, WZ1126, PS0527, WZ1131 i DS0432 za PLN4,1mld i odkupiło za PLN3,9mld. Po przetargu zamiany obligacji stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na 2022 wynosi ok. 48%.

Komentarz rynkowy

 • Rynki długu kontynuowały wczoraj umocnienie. Amerykańska 10latka zyskała 4pb, a niemiecka 3pb. Głównym powodem ruchu pozostają najprawdopodobniej komentarze / analizy sugerujące, że Fed nie zaostrzy swojej polityki równie mocno, jak wskazują jego wypowiedzi czy ostatnie minutes. Efektem jest realizacja zysków po przecenie długu w poprzednich tygodniach.
 • Dalsze duże umocnienie obserwowaliśmy również na krajowym rynku, w połączeniu ze stromieniem krzywej. 10latka zyskała wczoraj 5pb, 2latka już 10pb. Spadają oczekiwania na skalę podwyżek stóp NBP w kolejnych kwartałach z uwagi na sytuację międzynarodową oraz komentarze sugerujące mniejszą skłonność RPP do reakcji z uwagi na działania antyinflacyjne rządu.
 • Para €/US$ ustabilizowała się wczoraj blisko 1,1450. Spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP odbił się jednak na złotym. Kurs €/PLN odbił się z 4,5250 na 4,54.

Spadek oczekiwań na podwyżki stóp Fed pomaga papierom.

 • Spodziewamy się, że końcówce tego i przynajmniej na początku przyszłego tygodnia kurs €/US$ będzie kontynuować wzrost do oporu 1,1550. Zachęca do tego sytuacja techniczna, tj. wyłamanie z wielotygodniowej konsolidacji w górę. W najbliższym czasie nie spodziewamy się też nowych informacji korzystnych dla dolara. Publikowane dziś dane z USA powinny być bliskie oczekiwaniom, a przez dużą część przyszłego tygodnia nic istotnego z gospodarki USA nie napływa.
 • Osłabienie amerykańskiej waluty traktujemy jednak jako krótkoterminowe. Wypowiedzi z FOMC sugerują determinację Fed do podwyżek stóp, podczas gdy EBC pozostaje w trybie wyczekiwania. Spodziewamy się, że podwyżki w USA sięgną 150pb do końca 2023, czyli więcej niż wycenia rynek. Powinno to zepchnąć parę €/US$ nawet poniżej 1,10 w tym półroczu. W 2poł22 rynek powinien natomiast zacząć wyceniać podwyżki stóp również przez EBC. Naszym zdaniem zatrzyma to spadek €/US$, a pod koniec roku euro zacznie zyskiwać wobec dolara.
 • Trend na bazowych rynkach długu najprawdopodobniej nie zmieni się na przełomie tygodnia. Dominującym scenariuszem pozostaje realizacja zysków po wcześniejszej przecenie obligacji, budowana na oczekiwaniach, że Fed podniesie stopy wolnej niż sugerowały np. ostatnie minutes FOMC. Widzimy duże ryzyko, że inwestorzy zignorują też dane o inflacji ze strefy euro w najbliższy poniedziałek, podobnie jak stało się to z inflacją z USA w tym tygodniu.
 • Uważamy jednak, że spadki rentowności będą tymczasowe. Wypowiedzi Fed wskazują, ze doszło tam do istotniej zmiany poglądów np. na trwałość inflacji. Dlatego FOMC komunikuje np. szybszą redukcję bilansu niż w poprzednich cyklach. Pewną zmianę podejścia co do stóp i inflacji widać już obecnie nawet w EBC. Nakłada się na to mniej korzystny bilans popytu i podaży długu, szczególnie w USA.

€/PLN nadal powyżej 4,50. SPW powinny zyskiwać.

 • Zachowanie złotego na przełomie tygodnia będzie prawdopodobnie wypadkową słabnących oczekiwań na podwyżki stóp NBP i zachowania dolara. Ew. dalszy wzrost €/US$ powinien wesprzeć waluty CEE, ale raczej to za mało aby kurs €/PLN miał przełamać się poniżej 4,50. Ten poziom może wybronić się nawet przez może wybronić się przez kilka tygodni, a nawet do końca 1poł22. Z jednej strony obawiamy się ponownego umocnienia dolara, co na ogół jest niekorzystne dla walut CEE. Z drugiej, w czasie działania tarcz antyinflacyjnych w kraju inwestorzy mogą wyceniać niższy poziom stóp NBP niż zakładamy.
 • Pod koniec roku para €/PLN powinna dotrzeć do około 4,45. Wsparciem dla złotego pozostaną podwyżki stóp NBP, zwłaszcza gdy po wygaśnięciu tarcz antyinflacyjnych inflacja znów skoczy w górę w połowie roku. W 2poł22 spodziewamy się też deprecjacji dolara do euro, co walutom CEE na ogół pomaga. Umocnienie złotego mogłoby być nawet większe gdyby nie przedłużający się konflikt z UE, czy pogarszające dane o obrotach handlowych.
 • Oczekujemy, że na przełomie tygodnia krajowy dług będzie kontynuować umocnienie. Wycenom pomaga zarówno sytuacja na rynkach bazowych, jak i spadające oczekiwania na podwyżki stóp w kraju. Scenariusz wolniejszej normalizacji polityki pieniężnej globalnie padł na dość podatny grunt po przecenie rynku długu pod koniec 2021. W połączeniu z ciągle niską płynnością na krajowym rynku może to skutkować utrzymaniem podwyższonej zmienności SPW.
 • Spadek rentowności SPW traktujemy jednak jako korektę w trendzie wzrostowym. Działania antyinflacyjne rządu nie zmieniają jednak naszego scenariusza dla polityki NBP. Po ich wygaśnięciu w połowie roku inflacja znów wyskoczy w górę, podtrzymując presję na normalizację polityki NBP. Skala wzrostu rentowności krajowych papierów powinna być jednak zdecydowanie mniejsza niż np. Bunda. NBP już rozpoczął podwyżki stóp, wygasił również swój program QE.