Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Poprawa sytuacji na rynku pracy USA przybliża moment zacieśnienia polityki Fed.

  • Uwagę rynków w ubiegłym tygodniu skupiło wystąpienie jednego z wiceprezesów Fed. Zasugerował on relatywnie szybkie rozpoczęcie wygaszania QE. To przywróciło wiarę rynków w szybką normalizację polityki FOMC, prowadząc do spadku pary €/US$ z 1,1870 do 1,1750. Wzrosły dochodowości na rynkach bazowych, 10letnie Treasuries o 7pb w skali tygodnia. Mocniejszy dolar zatrzymał umocnienie złotego, kurs €/PLN wzrósł z 4,56 do 4,58. POLGBs osłabiły się w ślad za istotnym wzrostem złotowych swap tydzień wcześniej, ale w zdecydowanie mniejszej skali (7pb na długim końcu).

  • W tym tygodniu uwagę inwestorów skupią prawdopodobnie dane o inflacji z USA. Spodziewamy się wyników zbliżonych do oczekiwań konsensusu. Obawiamy się jednak, że podwyższona CPI, wbrew sugestiom m.in. szefa Fed, utrzyma się co najmniej do przełomu roku. Powinniśmy zobaczyć nieco niższe tempo cen paliw, ale relatywnie wysoką inflację bazową w związku m.in. z silnym impulsem fiskalnym i wysoką dynamiką płac. Może to skłonić FOMC do rozpoczęcia wygaszania QE nawet w tym roku i podwyżki stóp w 2022.

  • Z kraju w piątek poznamy szacunek PKB za 2kw21. Spodziewamy się, solidnego obicia. Luzowanie restrykcji sanitarnych rozpoczęte z końcem kwietnia sprzyjało konsumpcji. Firmy powinny kontynuować odbudowę inwestycji, na co wskazuje choćby ostatnie badanie NBP. Szczegóły wzrostu dopiero w końca sierpnia. Poznamy za to ostateczny CPI za lipiec, pewnie bez zmian względem odczytu flash. NBP oblikuje też dane o bilansie płatniczym. Spodziewamy się wzrostu nadwyżki w obrotach bieżących do EUR771mln.

  • Odbudowa oczekiwań na szybkie zacieśnienie polityki Fed powinna przełożyć się na spadek pary €/US$ co najmniej do marcowych dołków, tj. 1,17. Dolarowi sprzyja również niepewność związana z przebiegiem pandemii, zwłaszcza w Azji. Oczekujemy również niewielkiego wzrostu rentowności Treasuries i wzrostu ich spreadu wobec krzywej niemieckiej. Mocniejszy dolar i łagodny NBP powinny sprzyjać wzrostowi pary €/PLN do około 4,60 w tym tygodniu. Rentowności SPW powinny utrzymać się na relatywnie niskim poziomie, mimo odbicia oczekiwań na podwyżki stóp NBP. W tym miesiącu odbędzie się wyłącznie jednej przetarg zamiany.


Załączniki