Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Sprzedaż stopniowo nadgania straty z okresu pandemii do produkcji. Słabszy czerwiec dla budownictwa.

  • W czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,6%r/r. To wynik gorszy niż w maju (+13,9%), jednak nieco lepszy niż zakładał konsensus (+8,4%). W ujęciu rocznym większość grup sprzedaży z wyjątkiem kategorii „pozostałe” odnotowała pogorszenie temp wzrostu, w tym najbardziej sprzedaż samochodów, gdzie tempo wzrostu spadło do 7,7%r/r z 51,2% w maju.
  • Po odsezonowaniu sprzedaż w czerwcu zwiększyła się o 0,8%m/m, wyraźnie wolniej niż w maju (+12,2%m/m), ale miesiąc temu tempo podbił słaby kwiecień. Średnio, w maju i czerwcu sprzedaż rosła o 6,5%m/m, co pokazuje, że korzysta ona na efekcie otwarcia gospodarki, choć najsilniej zadział on w maju. Poziom sprzedaży od dwóch miesięcy pozostaje wyraźnie wyższy niż w lutym ubiegłego roku, to jest okresie sprzed pandemii. Poluzowanie restrykcji sanitarnych w kraju i większa dostępność sklepów stacjonarnych sprawia, że sprzedaż zaczyna nadrabiać lukę do produkcji. Jest to ostatnio łatwiejsze, gdyż tej drugiej kategorii zaczynają ciążyć zaburzenia w łańcuchach dostaw.SP czerwiec
  • Sprzedaż detaliczna rośnie już drugi miesiąc z rzędu, co potwierdza, że wzrost w Polsce zaczyna ciągnąc kolejny, obok przemysłu silnik – handel, a pewnie też i usługi rynkowe. O ile czwarta fala pandemii w Polsce nie doprowadzi do istotnego zaostrzenia restrykcji sanitarnych, powinno to łagodzić wpływ na PKB słabnącego, do czasu rozwiązania problemów w łańcuchach dostaw, przemysłu. Konsumenci w Polsce mają środki na konsumpcję, a poprawiająca się sytuacja na rynku pracy powinna zwiększać skłonność do wydawania zgromadzonych oszczędności.   

Gorsze od oczekiwań wyniki produkcji budowlano-montażowej.   

  • W czerwcu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 4,4%r/r wobec 4,7% w maju (konsensus +7,1%). Kolejny już miesiąc zwiększa się w ujęciu rocznym budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+0,4%r/r) i roboty specjalistyczne (+18,3%r/r). Naszym zdaniem to sygnał rozpędzających się inwestycji infrastrukturalnych. Ponownie spadła natomiast budowa budynków, o 0,3%r/r w czerwcu wobec -5,7% w maju. Podtrzymujemy zdanie sprzed miesiąca, że świadczyć to może o rosnących barierach dla budownictwa mieszkaniowego związanych z wzrostem cen materiałów budowlanych.
  • Słabszy wynik w budowie budynków wyhamował pozytywne tendencje w budownictwie w ostatnich dwóch miesiącach. W czerwcu po odsezonowaniu produkcja budowlano-montażowa spadła o 1,5%m/m wobec +3,9% w maju i +5,0% w kwietniu.