Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

Inflacja w maju przyspieszyła do 4,8%r/r.

  • Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS inflacja CPI w maju wzrosła do 4,8%r/r z  4,3% w kwietniu (konsensus +4,8%). Tak jak się spodziewaliśmy, przyspieszenie inflacji w ujęciu rocznym to m.in. efekt wyższego tempa dla cen paliw, gdzie baza z ubiegłego roku była jeszcze niższa niż w kwietniu. Przyspieszył też wzrost cen żywności, do 1,7%r/r z 1,2% w kwietniu.   Więcej szczegółów poznamy 15 czerwca.
  • Szacujemy, że inflacja bazowa w maju wyniosła około 4%r/r. W ujęciu r/r wciąż pozostaje ona powyżej górnej granicy dopuszczalnych przez NBP odchyleń.
  • Obecnie największy wkład do CPI na poziomie 4,8%r/r ma inflacja bazowa (2,2pp), potem paliwa (1,7pp), żywność i energia (po 0,45pp).
  • Presja inflacyjna w Polsce pozostaje wysoka. Na razie ma charakter podażowy, napędzają ją m.in. rosnące ceny surowców i zaburzenia w łańcuchach dostaw. Nie wszystkie wysokie ceny surowców przełożyły się jeszcze na CPI. Wkrótce dołoży się także komponent popytowy, związany m.in. z uruchomieniem odłożonego popytu gospodarstw domowych, a od 2022 także środków z unijnego Funduszu Odbudowy i Polskiego Ładu. Ministerstwo Finansów już rozpoczęło prace nad zmianami w ustawie o finansach publicznych zapisów dotyczących Stabilizującej Reguły Wydatkowej, co da dodatkową przestrzeń na keynesowski impuls fiskalny.
  • Szacujemy, że inflacja CPI w Polsce w tym roku wyniesie średnio 4,0-4,5%r/r, a  w przyszłym 3,6%.  Ryzyko podwyższonej inflacji widzi też już część RPP sygnalizując konieczność sygnalnej podwyżki dla  zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Stopniowo buduje się też większość w Radzie za rozpoczęciem normalizacji polityki pieniężnej już w tym roku. Wskazują na to choćby ostatnie wypowiedzi G. Ancyparowicz czy R.Sury (dotychczas zaliczanych do gołębi). Podtrzymujemy zdanie, że zmiana nastawienia polityki monetarnej w Polsce będzie postępować w rytm kolejnych aktualizacji projekcji NBP (pierwsza w lipcu, druga w listopadzie), które będą przynosić wyższe ścieżki CPI. Zważywszy na siłę ożywienia po otwarciu (widać w PMI) i fakt, że nie wszystkie wysokie ceny surowców i boom konsumpcyjny przełożyły się jeszcze na CPI, RPP zdecyduje się na podwyżkę w 2021, większość w RPP właśnie powstaje.