Serwis Ekonomiczny ING

Prognozy i analizy |

PKB za 1kw21: koniec recesji, efekt odbicia po otwarciu gospodarki jeszcze przed nami.

  • Wstępny szacunek GUS okazał się lepszy niż flash z połowy maja i zgodny z naszym pierwotną prognozą. PKB w Polsce, w 1kw21 PKB spadł o 0,9%r/r, dane flash wskazywały na spadek o 1,2%. Pomimo spadku w ujęciu r/r, PKB po odsezonowaniu wzrósł o 1,1% względem 4k20. To naszym zdaniem wyznacza początek trwalszego odbicia PKB. Recesja covidowa skończyła się w 4kw20. Dalszego wzrosty PKB w ujęciu kw/kw spodziewamy się w kolejnych kwartałach. Efekt odbicia po otwarciu gospodarki jeszcze przed nami. Postęp szczepień pozwoli szerzej otworzyć gospodarkę, co uruchomi kolejny silnik – sektor usług.
  • Struktura wzrostu w 1kw21 wskazuje kontynuację dynamicznego odbicia w przemyśle, gdzie wartość dodana wzrosła o 7,3%r/r, a po odsezonowaniu o 1,4%kw/kw. Przemysł korzysta na poprawie koniunktury na świecie i przesunięciu popytu na dobra trwałego użytku.
  • Wciąż trudna pozostaje sytuacja w sektorze usług, który bardziej niż przemysł odczuwa skutki lokalnych restrykcji. Wartość dodana w handlu spadła o 0,3%r/r, a  w zakwaterowaniu i gastronomii aż o 77,2%r/r. Lepiej radzą sobie te obszary usług, które mogą korzystać z odbicia w światowym handlu. Wartość dodana w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła w 1kw21 o 2,1%r/r.

 inwestycje 1kw21

  • Mocno zaskoczyła z kolei popytowa struktura PKB. Popyt krajowy w 1kw21 wzrósł o 1,0%r/r. To głównie efekt odbicia inwestycji, tj. o 1,3% r/r i aż o 18,2%kw/kw. Inwestycje realne, po oczyszczeniu z sezonowości, są już powyżej poziomu sprzed pandemii. Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła w ujęciu rocznym o 0,2% i po przejściowym spadku kw/kw w 4kw20 znowu zaczęła odrabiać straty do poziomu sprzed pandemii. Wysoki na tle regionu udział przemysłu w tworzeniu PKB przy obecnej strukturze odbicia w gospodarce światowej dotychczas sprzyjał generowaniu nadwyżek w handlu zagranicznym. Wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto w Polsce od początku pandemii był dodatni. W 1kw21 eksport wciąż rósł dynamiczne (5,7%r/r), ale odbił również import (+10%) więc eksport netto, po raz pierwszy od 3kw2018 miał negatywny wkład we wzrost PKB (-1,9p.proc.). 

 struktura 1kw21

  • Opublikowany dzisiaj szacunek PKB za 1kw21 potwierdza, że gospodarka coraz lepiej radzi sobie ze skutkami pandemii. Podtrzymujemy prognozę wzrostu gospodarczego w tym roku na poziomie  średnio 4,8%. Otwarcie gospodarek unijnych powinno podtrzymać wysokie tempo eksportu i produkcji. Utrzyma się też wysoki popyt na dobra trwałe, chociaż przejściowym ograniczeniem tu mogą być zaburzenia w łańcuchach dostaw i ograniczony dostęp do komponentów, w tym układów scalonych. Wraz z otwarciem gospodarki polskie nastąpi także ożywienie usług i handlu oraz uruchomienie efektu popytu odroczonego. Stąd wciąż widzimy ryzyko po wyższej stronie dla dynamiki PKB w 2021 roku. W 2022 roku spodziewamy się tempa PKB na poziomie 5,5%r/r.