Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Stopy w Polsce stabilne pomimo podwyższonej inflacji. Trzecia fala Covid-19 wciąż straszy.

  • Ubiegły tydzień przyniósł umocnienie euro względem dolara, €/US$ wzrósł z 1,1750 do 1,19. Do pozbywania się amerykańskiej waluty zachęcały dobre nastroje na rynkach np. akcji. Słabszy dolar pozwolił też na umocnienie walut CEE, szczególnie złotego. Kurs €/PLN cofnął się do 4,53, podczas gdy pod koniec marca para zbliżała się do 4,70. Złoty zyskał także na tle regionu np. HUF. Na rynku długu działo się natomiast zdecydowanie mniej. W ciągu tygodnia zmiany rentowności amerykańskich, czy niemieckich 10latek sięgnęły 2pb. Stabilne były także POLGBs. Ani komunikat po zeszłotygodniowym posiedzeniu RPP, ani konferencja Prezesa A.Glapińskiego nie przyniosły istotnych nowych informacji i miały niewielki wpływ na rynki.

  • Na początku tygodnia para €/US$ prawdopodobnie utrzyma się blisko 1,19. W drugiej połowie tygodnia oczekujemy kolejnych udanych danych z amerykańskiej gospodarki (np. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa zostaną opublikowane w czwartek). Przynajmniej teoretycznie powinno to zahamować wzrost pary €/US$.

  • W naszej ocenie w tym tygodniu na rynkach bazowych obligacji dojdzie do stabilizacji lub niewielkich wzrostów rentowności. Za osłabieniem na rynkach długu, szczególnie amerykańskim, powinna przemawiać perspektywa solidnej poprawy koniunktury w 2poł21 i dużych podaży długu na sfinansowanie hojnych programów fiskalnych. Dlatego ostatnie umocnienie papierów traktujemy jako korektę w dłuższym trendzie wzrostu rentowności. W skali kwietnia spodziewamy się rozszerzenia spreadu Treasuries do krzywej niemieckiej. Wynika to z ograniczonych podaży papierów w Europie przy dość dużej skali zakupów z EBC.

  • Nie podzielamy optymizmu RPP i prezesa A.Glapińskiego co do przejściowego charakteru wzrostu cen w Polsce. Już od jakiegoś czasu wskazywaliśmy na ryzyko wyższych cen. Obok czynników jednorazowych, sprzyja temu proinflacyjna struktura wzrostu i spadający od lat udział w PKB inwestycji prywatnych. RPP będzie to jednak tolerować skupiając się na wspieraniu PKB.


Załączniki