Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik ING: ECB nie zmienił stóp i nie podjął tematu redukcji skupu aktywów. W USA inflacja osiągnęła 5%. Dziś konferencja Prezesa NBP.

Dziennik | 11 czerwca 2021

Zgodnie z oczekiwaniami na wczorajszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej.

Dziennik ING: Istotny wzrost zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii. RPP przygotowuje się wyższej projekcji CPI, ale nie do szybkich podwyżek stóp.

Dziennik | 10 czerwca 2021

Niepokojąco rysuje się nowy wzrostowy trend zakażeń w Wielkiej Brytanii, która należy do globalnych liderów jeśli chodzi o postępy w kampanii szczepień przeciw Covid-19.

Dziennik ING: Dziś posiedzenie RPP. Rada nie zmieni stóp, ale może zaostrzyć retorykę.

Dziennik | 09 czerwca 2021

Pierwsza podwyżka stóp możliwa jest na lipcowym posiedzeniu, ale więcej na ten temat będzie można powiedzieć po dzisiejszym posiedzeniu RPP i piątkowej konferencji prezesa NBP. Kolejna projekcja NBP jest jesienią 2021 i to także potencjalny moment do rozpoczęcia zacieśniania.

Tygodnik ING: Prawdopodobny dalszy wzrost cen frachtu w 2poł21. Niewielkie pole do spadku €/PLN w czerwcu.

Tygodnik | 08 czerwca 2021

Zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw z powodu pandemii i przesunięcia popytu z niedostępnych usług na towary, są wskazywane jako źródło presji inflacyjnej na wielu globalnych rynkach.


Rekordowe roczne tempa produkcji i sprzedaży w kwietniu to efekt niskiej bazy.

Prognozy i analizy | Pomimo silnego odbicia w ujęciu r/r od marca realny poziom sprzedaży, po uwzględnieniu czynników sezonowych, znowu pozostaje poniżej tego sprzed pandemii. W kwietniu sprzedaż spadła o 6,8%m/m. Różnica do poziomu sprzedaży sprzed pandemii pogłębiła się do 8,2% z 1,5%. W ujęciu m/m przemysł spadł po raz pierwszy od kwietnia 2020, po oczyszczeniu z sezonowości o 0,4% wobec 2,3% wzrostu w marcu.

GreenING: Czy ceny energii elektrycznej w Polsce są wysokie i dlaczego będą wyższe w przyszłości

GreenIng | Na tle krajów UE, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce są obecnie stosunkowo niskie, na co wpływają decyzje rządu i regulatora rynku energii dotyczące podatków i różnych opłat. Natomiast ceny prądu na rynku hurtowym, czyli te na które w większym stopniu wpływa gra popytu i podaży i krańcowe koszty produkcji, należą do najwyższych w Europie. ...